fbpx

BLOG

Vitajte na mojom BLOGU, v ktorom cez články, posolstvá či zaujímavosti vám ponúkam inšpiráciu na cestu za poznaním, pochopením života, samého seba, nášho miesta vo svete, vo vesmíre, vzťahu k Bohu, prírode, Matke Zemi.                                                                Toto je miesto pre vás všetkých, ktorí hľadajú, aby svoj život tvorili a žili v súlade, harmónií, zdraví, láske a jednote. Svojou skladbou a obsahom vám napomôže k vnútornému hľadaniu, bádaniu, prebúdzaniu a pochopeniu podstaty vášho života, ducha a duše. Tiež o duchovnom prepojení, pochopení významu a dôležitosti lásky, duchovných pravdách, vesmírnych zákonoch i zákonoch lásky so srdcom ako hlavným  indikátorom, ktoré šíri svetlo a lásku ku všetkým, ktorí sú pre ňu otvorení.                                                                                                                                                      Mgr. Janka Bálintová

Prijmite svoju nevinnosť – Posolstvo Márie Matky na november 2022

Milované deti svetla, Viete prečo ste deti svetla? Zrodili ste sa ako božská iskra lásky, ktorá vyšla z tmy, aby ožiarila a rozsvietila ju. Bola viditeľná, rozpoznateľná a každá svojou kvalitou iná. Preto jedinečná a neopakovateľná. Teraz ste ako ľudská bytosť. So svojim špecifickými výrazom, postavou, povahou, darmi a významom. V dokonalosti. S právami i zodpovednosťou priniesť seba do života a prispieť k rozvoju seba, sveta,...

Celý článok

Slnovratové posolstvo – Posolstvo Márie Matky na jún 2022

Milované deti svetla, Tak ako najdlhší deň má svoju časť noci, tak aj najväčšia radosť ukrýva maličký kúsok obáv a zároveň najväčšia bolesť ukrýva v sebe kus nádeje. Všetko vo vašom živote je v polarite. To si uvedomte. A je to tak dobre, pretože vy moje milované deti svetla ste to na zem prišli zažívať, poznávať a nevzdávať sa. V tme...

Celý článok

Urobte v dôvere krok odvahy – Posolstvo Márie Matky na máj 2022

Milované deti svetla, Z čoho máte najväčší strach? Čo vám robí ? Z čoho vychádza? A v čom vás brzdí? Ak ho chcete prekonať, prijmite ho že existuje a urobte v dôvere krok odvahy. Tým mu pôjdete na pol cesty v ústrety, ale nezlomí vás, neopantá či neparalyzuje. Krok odvahy je nejaký skutok, čin, niečo čím prekonáte vnútorný pocit neschopnosti ktorým ho minimálne...

Celý článok

Rozpažte ruky a objímte seba, svoj život i celý svet – Posolstvo Márie Matky na apríl 2022

Milované deti svetla, Svetlo, slnko svieti neustále. Aj keď je tma, lebo na opačnom konci Matky Zeme je deň. A ako sa točí Slnko, Matka Zem a všetko je v neustálom pohybe, vývoji, tak aj vy sa nachádzate v neustálych opakujúcich sa javoch, cykloch, prežívaných polaritách emócií. Je to prirodzený kolobeh zrodenia a smrti. Dôležité je to, ako ten svoj čas...

Celý článok

Tvorte reťazce lásky spoločne ruka v ruke, srdce so srdcom – Posolstvo Márie Matky na marec 2022

Milované deti svetla, Otvára sa portál nového vedomia, nového času. Je to priestor a čas, ktorý vo vás aktivuje už teraz v „predpríprave“ energiu, s ktorou dokážete vytvoriť nielen pre seba, ale aj druhých svet, Vesmír, Novú Zem. Práve preto sa snaží sila tmy veľmi aktívne tieto snahy zastaviť a vytvára situácie a udalosti, aby vás zastavili a postavili navzájom proti...

Celý článok

Naučte sa rozlišovať hlas srdca – Posolstvo Márie Matky na február 2022

Milované deti svetla, Prišiel čas zlomu, ktorý vo vás otvára či otvorí úplne nové rozmery života. Vizualizácia: „Nalaď sa na svoje srdce. Nadýchni sa, vojdi pozornosťou do neho. Sleduj svoj dych, tep – tlkot. Chvíľu len počúvaj a zameriavaj na to svoju pozornosť. Potom si polož otázku, ktorá ti prvá príde do mysle. Nerozmýšľaj či je dobrá, vhodná, správna. Príde...

Celý článok

Keď…AŽ raz…Potom…

Dnes som sa zobudila s témou, že keď sa dotkne človek konečnosti, tá myšlienka na koniec vás vedie k tomu žiť a s otázkou AKO ŽIŤ. To je to naše tu a teraz. S tým súvisí, že sa tým nemáme zaoberať len pri chorobe, ale v tom dennodennom živote a nie AŽ raz. Až niečo…potom to urobím. A to AŽ, to čo by sme chceli nikdy...

Celý článok

Radujte sa a svoje dni tvorte v ľahkosti a radosti – Posolstvo Márie Matky na január 2022

Milované deti svetla, Prichádza nový rok s témou rovnováhy, harmónie, súznenia i radosti zo života. Ako a čím ho naplníte je o vašom rozhodnutí. Rozhodujte sa preto v súlade so srdcom, dušou. Dobrom i súcitom. Hľadajte prosperitu. Nielen v peniazoch, ale kvalite vašich vzťahov, hodnôt, príležitostí. Vždy hľadiac a vidiac výsledok i dôsledky rozhodnutí, ktoré sú o zodpovednosti. Majte pred očami to, čo vás posilní....

Celý článok

Novoročné prianie 2022 piesňou Svetlo a Tma

Milí priatelia, prajem vám šťastný nový rok 2022, aby ste ho mali naplnený zdravím, hojnosťou, harmóniou a prežívali ho vo vďačnosti, dôvere, vzájomnej úcte, porozumení, radosti a láske. Túto pieseň prijmite ako moje vyznanie, vyjadrenie vnútra, srdca, duše, ktorou vás pozývam aj v tomto roku na pokračovanie v spoločnej Ceste Lásky, na ktorú sa veľmi teším. Prajem vám aby poznanie, že...

Celý článok

Prijmite dar posvätnej lásky i milosti – vianočné posolstvo Márie Matky 2021

Milované deti svetla, Na sklonku tohto dňa i tohto roku sa zastavte. Pohliadnite späť. Koľkým ľuďom ste priniesli radosť, vylúdili úsmev na tvári už len tým že ste to vy? Koľkým ľuďom ste otvorili srdiečko a vniesli krásu do bežného dňa? Jednému? Či sto? Čo je viac? Číslo neznamená ani viac ani menej. Je to počet, ktorý nemá výpovednú...

Celý článok