BLOG

Vitajte na mojom BLOGU, v ktorom cez články, posolstvá či zaujímavosti vám ponúkam inšpiráciu na  cestu  za poznaním, pochopením života,  samého seba, nášho miesta vo svete, vo vesmíre, vzťahu k Bohu, prírode, Matke Zemi.                                                                Toto je miesto pre nás všetkých, ktorí hľadajú, aby svoj život tvorili a žili v súlade, harmónií, zdraví, láske a jednote. Svojou skladbou a obsahom má napomôcť  k vnútornému hľadaniu, bádaniu, prebúdzaniu a pochopeniu podstaty nášho života, ducha a duše i o duchovnom prepojení, pochopení významu a dôležitosti lásky, duchovných pravdách, vesmírnych zákonoch i zákonoch lásky so srdcom ako hlavným  indikátorom, ktoré šíri svetlo a lásku ku všetkým, ktorí sú pre ňu otvorení.                                                                                                                                                      Mgr. Janka Bálintová

Zlo premáhajte dobrom, láskou – Posolstvo Márie Matky na september 2020

  Milované deti svetla, Tak ako uplynulé časy i veky tma, strach, negativita, bolesti i neodpustenia doliehali na vás, ľudské bytosti, aj v súčasnosti prežívate podobné, aj keď v súčasnej realite. Preto zlo premáhajte dobrom, láskou. Tá lieči a uzdravuje. Je to pre vás najvyššia možná vibrácia, ktorou disponujete a ktorou môžete ovplyvňovať beh nielen života, ale aj dejín. Táto sila vyžarujúca...

Celý článok

Je čas svetla – Posolstvo Márie Matky na august 2020

Milované deti svetla, Je čas svetla. Je čas brány, ktorým priteká nové, silné, jasné svetlo a tým prichádza nový príliv energie. Tento čas využite moji milovaní na svoj vnútorný rozvoj, ukončenie starých témat a na nový začiatok. Je to dôležité, pretože tento nový príliv energie dokáže zmeniť, prenastaviť, či transformovať kódy vo vašom vedomí. Preto je potrebné sa vnútorne stíšiť, naladiť,...

Celý článok

Prežívajte dni v radosti – Posolstvo Márie Matky na júl 2020

Milované deti svetla, Prežívajte dni v radosti, lebo tak naplníte touto energiou srdce. Svieťte ako to slnko, ktoré v svojom jase a sile vysiela svetlo na Matku Zem. Vy ste tí, ktorí to svetlo potom roznášate, dávate a obohacujete ostatných. To svetlo je láska. Tým svetlom ste vy, preto aj vy ste láska. Je to akoby rovnaká frekvencia ktorou sa nesie...

Celý článok

Zhovievavosť ako cesta k pochopeniu

V poslednom období som sa zaoberala témou zhovievavosti. Rozmýšľala som, resp. som sa snažila vnútorne precítiť, prečo v dnešnej dobe absentuje táto kvalita emočného chápania. Čo vlastne obsahuje, prečo ju potrebujeme, na čo nám slúži. Prišlo mi, že je to vnútorné nastavenie našej citovej úrovne srdca, ktoré vo svojom vnútri má miesto pre pochopenie druhých v ich najrôznejších...

Celý článok

Zákon milosti je láska

„Zákon milosti je láska. Ak niečo pre druhých robíme z lásky a súcitu, dávame milosť.“ Tento krásny citát som niekde čítala ( autora neviem ) a ja by som ešte doplnila, že súcitná láska je láska pomoci  a nie ľútosti. Prečo  toto všetko píšem…možno uplynulý  koniec roka, či úmrtie blízkeho člena rodiny,  uvedomujúc si našu pominuteľnosť a čas ktorý máme tu v tomto živote...

Celý článok
rezonator-lasky

Súcit verzus ľútosť

Čítala som nedávno článok o bezpodmienečnej láske, v ktorom autorka hovorila o tom, že si ľudia bezpodmienečnú lásku zamieňajú s emocionálnym pocitom. Súhlasím. Bezpodmienečná láska nie je pocit, ale stav. Stav mysle, srdca, v ktorom prežívame vnútorný mier, pokoj, súcit voči všetkému a všetkým. Ale súcit si mnohokrát zamieňajme s ľútosťou. Ľútosťou a ľutovaním  zneschopňujeme človeka alebo znižujeme jeho schopnosť riešiť svoju situáciu,...

Celý článok

Obnovte svoju silu – Posolstvo Márie Matky na jún 2020

Milované deti svetla, Prihováram sa k vám v čase pribúdajúceho svetla, slnka, dňa i luny. U mnohých z vás je to čas veľmi vyhrotený, čas neistoty i čas strachu. Strachu o seba, blízkych či budúcnosť. Z ľudského pohľadu pochopiteľné, ale v tom je „ kúzlo toho iného“ vnímania, že nie ste len to čo vidíte, ale to, čím a čo je vaša podstata. To neviditeľné,...

Celý článok

Využívajte dar lásky, ktorá rastie v srdci – Posolstvo Márie Matky na máj 2020

  Milovaní, Strach vás ovláda, manipuluje cez myšlienky. Preto myšlienky strachu pochádzajú z hlavy a myšlienky lásky pochádzajú zo srdca. Aj na okolnosti ktoré zažívate môžete hľadieť obidvoma spôsobmi. Strachom i láskou. Každá udalosť či každá situácia má svoju kladnú – plusovú i zápornú – negatívnu stránku. Tak ako jin a jang. Ide len o mieru, vážnosť či dôležitosť, koľko z ktorej roviny jej...

Celý článok

Sila viery nech vám svieti na cestu – Posolstvo Márie Matky na apríl 2020

Milované deti svetla, Témou vašich dní je pokora, zodpovednosť, spolupatričnosť, viera a úcta k životu. Pre mnohých prišiel čas zúčtovania. Nech toto slovo vo vás nevyvoláva ale strach. Napriek všetkém je to čas milosti. Nie je to trest, ale výzva.  Kým ten čas je. Prečo? Pretože situácia na celej Matke Zemi je alarmujúca. Mnohí, dá sa povedať väčšina cez strach ešte...

Celý článok

Zoberte zodpovednosť za svoj život – Posolstvo Márie Matky na marec 2020

Milovaní, Zoberte zodpovednosť za svoj život. Tým že máte strach, cez strach sa vo vás objavia obavy, strácate schopnosť vidieť objektívnu realitu. Tým že strácate schopnosť vidieť objektívnu realitu, začnete konať na základe základného pudu sebazáchovy. Seba či blízkych. Toto vo vás vyvolá podvedomú reakciu paniky, v ktorej už vôbec nie ste schopní pragmaticky uvažovať, myslieť, cítiť , ale len...

Celý článok
  • Najnovšie články
  • Kategórie
  • Archív