Autor Jana Bálintová

O autorovi

Zoberte zodpovednosť za svoj život – Posolstvo Márie Matky na marec 2020

Milovaní, Zoberte zodpovednosť za svoj život. Tým že máte strach, cez strach sa vo vás objavia obavy, strácate schopnosť vidieť objektívnu realitu. Tým že strácate schopnosť vidieť objektívnu realitu, začnete konať na základe základného pudu sebazáchovy. Seba či blízkych. Toto vo vás vyvolá podvedomú reakciu paniky, v ktorej už vôbec nie ste schopní pragmaticky uvažovať, myslieť, cítiť , ale len...

Celý článok

Žite život vo svetle – Posolstvo Márie Matky na február 2020

Milované deti svetla, Žite život vo svetle viery a vďačnosti. Viera je sila, ktorá vás poháňa na ceste vpred. Vierou sa obnovuje vo vás proces dôvery. Vďačnosťou posilňujete energiu lásky a tým svetla. Svetlo obsahuje všetku energiu vysokých vibrácií lásky, pretože ňou ako prietokom preteká, vteká i vyteká zároveň. Ako hustá a zároveň i jemná, priehľadná substancia, membrána vibrujúca vysokou rýchlosťou,...

Celý článok

Žite v úprimnosti srdca – Posolstvo Márie Matky na január 2020

Milované deti svetla, Nech sila a láska svetla vás sprevádza každým krokom vášho života. Žite v úprimnosti srdca, lebo faloš a pretvárka vám zatemňujú vidieť a žiť pravdu. Zamyslite sa nad sebou a odpovedzte si na otázku, ako vnímate samého seba, či samú seba. Ako čo? Ako koho? A prečo? Ďalej, Ako počúvaš svoje telo? Ako svoju dušu? Ako svoj život? Máš...

Celý článok

Prichádza čas príchodu nového svetla do vašich dní – Posolstvo Márie Matky na december 2019

Milované deti svetla, prichádza čas príchodu nového svetla do vašich dní, životov. To svetlo vás bude sprevádzať nielen cez dni slnovratu ktoré sa blížia, ale cez všetky dni cez ktoré si budete vedomí samých seba, svojej lásky a svetla ktorým ste a s ktorým sa spojíte vo svojej podstate. Toto je moje milované deti naozaj veľmi dôležitý a krásny čas,...

Celý článok

Hľadajte cestu LÁSKY – Posolstvo Márie Matky na november 2019

Milované deti svetla, Cez stred ktorý nájdete na tomto mieste i kdekoľvek keď ste vo svojom srdci, hľadajte čo je najdôležitejšie. Na konci je ale vždy svetlo, láska, pokoj, mier, harmónia. Je to len o čase, kedy k tomu dôjdete, dospejete. Hľadajte cestu LÁSKY. Cez múdrosť, poznanie ju nájdete. Choďte, kráčajte vo svetle lásky. Buďte požehnaní. Vysielajte lásku žehnaním....

Celý článok

Vzpriamte sa a zdvihnite hlavu do Ja Som – Posolstvo Márie Matky na október 2019

Milované deti svetla, Vzpriamte sa a zdvihnite hlavu do Ja Som. Buďte pokorní duchom, nie telom, lebo to je falošný prejav, prejav strachu, poroby, podriadenosti. Buďte preto ako sviece so svetlom v srdci, ktoré svietia na cestu sebe i druhým. Pohyb je energia, plynutie ducha času, priestoru i zmeny. Tento pohyb, energie, vám pomáhajú v procesoch zmien, pochopení všetkých princípov, aby ste ich...

Celý článok

Žite život naplnený láskou v rovnocennosti – Posolstvo Márie Matky na september 2019

Milované deti svetla, Opätovne k vám prichádzam z vysokých vibrácií lásky, lásky ktorá je bezpodmienečná, bezhraničná, súcitná i milostivá. Nachádzate sa v čase, blízkom rovnodennosti, kedy energia dňa i noci, slnka i mesiaca, svetla a tmy budú stáť v rovnováhe a rovnocennosti. Aj vy tak stojte vo svojich životoch. V rovnocennej láske, rovnocennom postoji k sebe i druhým i všetkým bytostiam žijúcim na Matke Zemi. Rovnocennosť znamená aj neposudzovať,...

Celý článok

Vráťte svojmu životu život – Posolstvo Márie Matky na august 2019

Milované deti svetla, Prihováram sa vám opätovne z úrovne svetla a lásky, z miesta kde je absolútny pokoj, mier, harmónia. Takéto miesto aj keď predsa inak, môžete aj vy nájsť vo vašich životoch, keď sa stíšite a naladíte cez svoje srdce na svoju dušu. Je to miesto oddychu, pokoja, liečenia i poznávania. Čím častejšie budete toto miesto vedome vyhľadávať, teda vedome sa...

Celý článok

Nechajte sa unášať vlnami lásky – Posolstvo Márie Matky na júl 2019

Milované deti svetla, Nech krása, poznanie a vnútorná sila vás poháňa, motivuje k tvoreniu, činom, práci vo viere, láske a nádeji. Nech je v rovnováhe vaše myslenie, vyjadrovanie, rozhodovanie i konanie. Tak ako dve cnosti- česť a odvaha tak aj sloboda a zodpovednosť sú neoddeliteľnou súčasťou života. Sloboda dáva silu sa rozhodnúť a rozhodovanie v zodpovednosti slobodu potvrdzuje. Nemajte strach, pretože ten láme slobodu,...

Celý článok

Oslava ženského těla

Oslava ženství je oslavou těla a jeho bezpodmínečného přijímání a milování. Spousta z nás se svým tělem ještě nemá uzavřené své dohody a trápí ho v myšlenkách srovnáváním, porovnáváním, shazováním a odsuzováním a naše tělo tím velmi trpí. Čím více ho odsuzujeme, tím více se ono samo vzdaluje naší představě krásy, ale nemůže za to. To my. My jsme tvůrkyněmi svých těl na všech...

Celý článok
  • Najnovšie články
  • Kategórie
  • Archív