Verte v silu lásky a dobra - Posolstvo Márie Matky na september 2018

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

                                                         

Milované deti svetla,

Pozrite sa očami na krásu týchto dní. Vychutnajte si ich, lebo sú zaliate množstvom svetla, lásky, slnka. Spejete každou chvíľkou k rovnodennosti, ktorá ale nie je len o rovnakej dĺžke dňa a noci, svetla a tmy, ale môžete keď sa naladíte, stíšite sa a odložíte denné starosti zažiť aj vo svojom vnútri, srdci rovnováhu, jednotu, splynutie.

Spojte sa s Matkou Zemou, Stvoriteľom, so svojimi predkami, potomkami, teda so všetkým čo „bolo“ pred vami a s tým čo „bude“ po vás, teda so Všehomírom cez svoje srdce. Viďte celú „líniu času“, vaše bytie, vašu cestu i váš život tu a teraz. Splyňte v jednote s láskou so všetkým. Okúste, aké je to byť so všetkým a zároveň si uvedomovať samého seba tu a teraz. Vezte že je to opojný pocit, ale v oznaní pravdy. To samozrejme môžete zažívať nielen v ten jeden deň, ale kedykoľvek. Pre tých, ktorí to nepoznajú – začnite. Pre vás nastal čas.

Cez svetelný stĺp mieru, svetla, pokoja, prijímajte krásu stvorenia a zároveň tvorte aj vy. Svoje myšlienky, svoj život. Vy ste tvorcovia a spolutvorcovia vašich životných situácií. Preto ako myslíte, tak sa rozhodujete, tak konáte a potom tak žijete. Neodsudzujte seba ani iných za váš život. Vy ste tvorcom a preto len vy máte zodpovednosť a možnosť zmeniť to čo vám nevyhovuje. Bez strachu, ale vo viere a dôvere v samého seba. Všetky nebeské sily dobra a lásky sú vám na pomoci ak o to požiadate. Rovnako aj Ja.

Verte v silu lásky a dobra. Budujte mier, posilňujte sa vo viere, aktivujte svoje schopnosti a pretavte ich do reálnych činov. Činov, skutkov pomoci. 

Neumárajte svoje srdcia v bezútešnom zúfalstve, pocitoch vín, strachu, neistote. Tým posilňujete opačnú stranu svetla.

Práve ty milovaná bytosť zodvihni sa z kolien a vstaň. Chop sa pochodne svetla, zasvieť ňou na cestu, osvetli ju, kráčaj po nej a tým osvetlíš cestu aj druhým a tak svojim príkladom pomôžeš ďalším.

Neboj sa, som s tebou. Moja Energia milujúcej láskavosti ťa drží vysoko nad všetkým strachom. Len tomu uver a ži. Ži  život lásky, svetla a pravdy. V pokore nech cez tvoje srdce hľadia oči k svetlu a tvoje nohy kráčajú po Matke Zemi. Tak naplníš svoje poslanie.

A tak to je.

S nekonečnou láskou

Mária Matka

Posolstvo prijaté Jankou Bálintovou  2.9.2018

Ilustračný obrázok: Vitrážové okno v katedrále Notre dame Chartres, Francúzsko, foto: Janka Bálintová

Ďalšie ponuky pomoci: Škola Márie Matky tu..Metamorfná technika tu..Regresná terapia tu... Meditačné večery, Kurzy, podujatia a i. - môžete sledovať prostredníctvom Noviniek pri registrácií na stránke nižšie.

Pre www.svetlozeny.sk napísala Janka Bálintová. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom. 

Zobraziť galériu?: 
Nie