Môj pohľad

 

     Svetlo je život. Svetlo je dar. Svetlo je aj súčasťou tmy. Bez tmy by sme nevideli krásu svetla a jej všetky odlesky či odtiene. Žiarivý východ slnka, iskričky padajúceho snehu, zeleň stromov či farebnosť rozkvitnutých kvetov, modré nebo či nádheru vodných hladín. Všetka táto nádhera je nám poskytovaná celý rok, celý život. Mnohí to považujú za samozrejmosť a neuvedomujú si to. Mnohí si intuitívne  vyberajú alebo chodia na miesta – do prírody, kde obdivuje majestátnosť hôr, burácanie mora či pokojnú hladina jazera, vôňu ihličia či pokosenej trávy, krásu rozkvitnutej lúky, stromov na jar  či záhrady,  iní do galérií s rôznym druhom umenia, iní do hudobných , kultúrnych stánkov s určitým typom hudby, iní na historické miesta. 

Všetko má svoju vibráciu, svoj odkaz a vplyv na nás. Všetko má svoju farbu, svoju vôňu, zvuk, vibráciu. Všetko okolo nás je energia, ktorá vibruje rôznymi spektrami zvuku, svetla, farieb. Farby nás tvoria rovnako, ako tóny.

     Niektorí sa už vedome určitým veciam vyhýbajú – miestam, situáciám, výrobkom, ľuďom. Všetko vyžaruje určitý druh energie, vibrácie, ktorá buď priťahuje alebo odpudzuje. Niečo s čím rezonujeme, alebo nie.

     Svetlo je vibrácia, ktorá má nespočet farebných odtieňov. Aj tma je farba. To, že každý má nejakú farbu obľúbenú vypovedá aj o jeho vibračnom naladení, čo sa ale môže v závislosti od psychického, zdravotného stavu, vplyvu nálad a zážitkov, príležitostí,  veku, ročných období meniť.

     To ako sa obliekame, aké farby si zvolíme a ich kombinácie na sebe, do akých tónov máme ladenú našu domácnosť, pracovňu, čím sa obklopujeme, to všetko vypovedá o nás. Nič nie je zlé. Každá farba má svoj význam a v našom živote má dôvod i miesto. To čo vyžarujeme, to priťahujeme. Je to vesmírny zákon. Platí to aj vo farbách.

0