Sýrie a mediální válečná kampaň, Lady Gaia hovoří …

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

                                                            

Marketa Selinijana, 29.08.2013, www.zemeandelu.cz

Milá světýlka,
ráda bych sdělila pár slov k dění, které hýbe energií celého světa.

Země se blíží k jednomu z největších vrcholů vzestupu (pravděpodobný termín září – říjen 2013? – nikde není přesně určeno, rozhoduje o tom řada faktorů, může to být i později).
A spolu s tímto blížícím se styčným vrcholem vzestupu vrcholí i situace na Středním východě.

Situace je podle médií velmi vážná.
Je třeba si uvědomit, že nakolik je situace vážná lze vždy výhradně zjistit pouze v samotné Sýrii, na místě. Nikoli zprostředkovaně.
Pamatujete si na hru, kdy se hraje na šeptanou a předává se jedna jediná informace skrze několik lidí šeptem? Na konci z toho vyjde zcela jiný příběh.
Podobným způsobem pracují všechna média. Čím více se vše zveličí, tím lépe – neboť tím lépe se to čte a prodává. Lidé stále jedou na vlně strachu a úzkosti. Jsou to témata, o kterých se dobře hovoří.

Není třeba diskutovat o tom, že situace není harmonická.
Je však odrazem celého světa, tedy i nás samotných.

- Jsou státy, které cítí potřebu neustále bojovat.
- Jsou státy, které cítí potřebu získat si jiné státy tím, že vyvolávají pocit, že je třeba je chránit.
- Jsou státy, které přehlížejí ostatní a myslí si, že vládnou světu.
- Jsou státy, které jsou jinými utiskované a jiní by rádi získali jejich „bohatství (ať již nerostné nebo jiného druhu včetně energetického).
- Jsou státy, kde se snaží o nastolení míru, ale jiní jim v tom brání.
- Jsou státy, kde dávno vládne mír, ale média je prezentují jako nebezpečná území.
- ….
- ….

Když vypneme média, když vypneme strach společnosti, který nás ovlivňuje – pak teprve zjistíme, jaká situace doopravdy je, zjistíme kdo a co ji způsobuje.

♥♥♥Pár slov z rozhovoru s Lady Gaia, channeling 29.8.2013:
“Lodě křižují oceány, stahují se mračna nad územím, které se nazývá Zlatým středem Země. Nastává doba, ve které se i já bojím toho, co přichází a přesto uvnitř v klidu zůstávám, neboť ten strach jen od lidí přebírám. I já se od něj oprošťuji. Vnímám, jak mě svazuje a bolí a přesto v lásce zůstávám s těmi, kteří mi ubližují. S láskou se snažím na ně pohlížet a vnímám, jak mě to posouvá dál. Neboť Země sjíždí vlnu vzestupu a dostává se do bodu, který je pro vesmír jako celek nesmírně důležitý. Obdivuji Vaše kroky, které Vás drží s hlavou vzpřímenou, neboť vy jste ti, kteří nedovolí, že se skrze Zlatý střed Země mračna temných energií přeženou. Vašim vědomím, že vše v pořádku je, vaší láskou, kterou směřujete ke mně jako k Zemi, tím sílu dodáváte mně a mému vědomí a i těm, kteří v oblasti působí jako majáky světel, skrze které míří k Zemi paprsky vykoupení.
Ježíš, který tudy kráčel, zde zanechal mnohá poselství a sloupy míru začínají zářit k výšinám i přes bezmoc, která panuje mezi těmi, které „svými“ nazývám.
Jedinou cestou, jak můžete pomoct místům, která pomoc potřebují, je vyslat lásku Zemi. Vyslat lásku sobě a stejný díl lásky věnovat i té, po které kráčí Vaše nohy fyzické.
Tím největší službu lidstvu prokážete, neboť skrze linie, které v Zemi jsou a vedou i nad Zemí se energie dostane tam, kde je jich nejvíc zapotřebí. Nic víc nepotřebuji moji milí. Láska beze strachu je tou nejmocnější energií. Děkuji všem za světlo, které mi posíláte a vnímejte krásu, která se kolem vás rozvíjí. Miluji Vás, Vaše Lady Gaia“

Jak tedy nejvíc podpořit Lady Gaia?
♥najděte to, co blokuje vaši vlastní lásku
♥naučte se věnovat lásku sami sobě (bezpodmínečnou, tu, kterou cítíte z channelingů skutečnosti)
♥pak touto lásku prozařte celý svět bez jakéhokoli záměru - jen tuto lásku zkrátka dejte Zemi
♥vnímejte, co se děje s Vašim nitrem a vnímejte, jak se Vaše světlo pozvedá

Jen tak jste mimo jakoukoli manipulaci.
Jen tímto způsobem jste mimo jakýkoli strach.
Ti, co volí jiné způsoby práce, je volí většinou pod formou strachu nebo pocitu ega …. nutnosti pomoci a zachránit svět. V tom okamžiku jsou pod vlivem své vlastní manipulace. Pracovně to nazývám „manipulace světlem“ – ten pojem jsem již dříve vysvětlovala.

!!! Pokud jste pod vlivem své manipulace (nebo manipulace jiných) a jsou ve hře energie, které nejsou světlu nakloněny, stahujete je automaticky do své aury a nelze se divit, že podle síly vašeho světla se energie dostávají stále více k Vám. Je to dle jednoduchého pravidla.
* Manipulace přitahuje manipulaci a ty, kteří se manipulací živí.
* Strach přitahuje strach a ty, kteří se strachem živí.
Když pošlete do temnoty a máte z ní strach, co udělá temnota? … otázka k zamyšlení …
A jakákoli energie boje jde vždy ruku v ruce s energií temnoty.

Láska bez podmínek přitahuje lásku stejného druhu a ty, kteří se touto láskou živí. Je to nekonečný zdroj energie, ze které jsme vznikli a kvůli které jsme na Zemi.
Kvůli tomu, abychom se tuto lásku naučili dát sami sobě, naučili se v ní žít a v ní vzájemně spolupracovat.

Pojďme každý den alespoň pár minut posílat lásku sami sobě a pak v této lásce nechejme i Lady Gaia vykoupat!

S láskou a přáním krásných dní

Marketa Selinijana
www.zemeandelu.cz, www.arantia.cz

Facebook: https://www.facebook.com/ArantiaKrokyKRozvojiVedomi
Obrázek: www.studyblue.com

Zobraziť galériu?: 
Nie