Stretnutia v "KRUHU ŽIEN"

          Ženy v minulosti v starých kultúrach vytvárali kruhy, ktoré im poskytovali nielen bezpečie,  ale vzájomne sa od seba učili , odovzdávali si ženskú múdrosť a ženské tajomstvá, učili sa o ženskej sile, posvätnosti ženského tela a jeho cyklov spojených s prírodou. Viedlo ich to k súdržnosti, vzájomnej spolupatričnosti , poznaniu vlastnej sily, sily  ktorými ženy disponovali a disponujú, sily ktorá im pomáhala aj v bežnom živote aby  vo víre každodenných starostí nezabudli hľadať zmysel svojho života. Ich múdrosť, rozvaha, intuícia a láska viedla celé národy k zdravému a harmonickému životu v mieri.

       My, ženy sme nositeľkami živote, múdrosti a vnútornej moci, ktorá nás vnútorne predurčieva k prenášaniu tejto  sily do vonkajšieho prostredia, života.

       Boli sme dlho zastrašované,  naša  sila potláčaná, zaznávaná a znevažovaná. Nastal čas, aby sme ukázali sami sebe, druhým aj svetu svoju krásu, silu, nežnosť a vnášali do života radosť , lásku a naplno žili život so všetkými jeho ponukami a krásami. Je to cesta, ktorou sa môže vydať každá, ktorá sa pre to rozhodne.

      My všetky potrebujeme byť súčasťou ženských kruhov. Potrebujeme si vziať späť zabudnuté tradície kruhov ženskej múdrosti. Potrebujeme miesto a spoločenstvo, ktoré by nás posilňovalo a podporovalo v našom vlastnom ženskom spôsobe existencie a pomáhalo nám chápať hodnotu ktorú v ľudskej spoločnosti máme.

      Dnes nám tento priestor chýba aj keď si to možno neuvedomujeme. Pohybujeme sa  v svete súťaženia, kde dôležitou hodnotou je byť úspešní, dosiahnuť nejakú pozíciu. Bez zrkadla ženských skupín môžeme často stratiť spojenie so svojou ženskou dušou, intuíciou, tvorivosťou, citlivosťou, alebo im začneme dávať nižšiu hodnotu. V kruhu žien môžeme byť naozaj samy sebou, nemusíme nič predstierať, môžeme sa uvoľniť do svojej vlastnej prirodzenosti. Sila ženstva, ženských energií a žien, vzájomnou podporou a pozdvihovaním svojho sebavnímania, sebaobrazu, sebahodnoty až po sebaprijatie je dôležité práve v tejto dobe.

       Stretnutia v „Kruhu Žien“ sú stretnutia organizované pre ženy, ktoré vo vzájomnom zdieľaní a  precítení sa  objavujú, nachádzajú, posilňujú a liečia svoje vnútro.

Kruh je symbolom  počiatku i konca, tvorí jednotu, spoločnú silu.

       Je pre všetky ženy bez rozdielu veku, postavenia, vierovyznania, problémov. Je pre ženy, ktoré chcú niečo zmeniť, niekam sa posunúť a možno aj niekomu pomôcť.

       Pozývam vás na príjemné posedenie pri dobrom čaji v domácom prostredí alebo čajovne s príjemnou hudbou, vôňou, s možnosťou vytvorenia nových priateľstiev v posilňujúcom kruhu.

       Tieto stretnutia budú najprv občasné, podľa záujmu pravidelné 1 za týždeň, 1 x za dva týždne, 1 x za mesiac.

       Stretnutia budú tematicky zamerané, ale môžeme aj  riešiť aktuálne  predložený problém niektorej z účastníčok, prípadne podľa dohody.

      Budeme sa zaoberať ženskými témami, cyklom a podobne.

      Budeme sa spájať so svojim vnútrom, pochopením seba, svojho miesta v živote, svojej úlohy či cesty.

       Budeme pracovať na uvedomení a spoznaní svojich strachov, blokov a postupne ich odstraňovať.

       Budeme sa učiť aj rôzne techniky na pochopenie seba, prepojenie sa so svojim srdcom, dušou, harmonizačné cvičenia a pod.

       Súčasťou bude aj meditácia, aj netradičnou pohybovou formou.

       Môžeme sa postupne venovať a učiť rôznym kreatívnym výtvarným technikám, ktorými budeme vyjadrovať svoje pocity, nálady a učiť sa ako  obohatiť seba , druhých, skrášliť svoje okolie, Zem.

       Je to nový spôsob tvorenia. Tvorenie svojej novej reality života.

       A to všetko pod ochranou a s pomocou našich svetelných pomocníkov či sprievodcov.

       Nechajte rozžiariť aj vy svoj ženský drahokam svetu. Rozžiar ho v sebe a rozžiariš svet.

                                                              Pozývam vás na túto cestu.

       Verím, že každé stretnutie v kruhu vás o niečo obohatí, posunie na vašej ceste o kúsok bližšie k celistvej žene, bohyni.

       Vzniknuté osobné, konkrétne problémy môže potom každá konzultovať so mnou v dohodnutom čase.             

       Príďte alebo si prineste niečo v čom sa budete cítiť pohodlne ale zároveň žensky, niečo čo vo vás vyjadruje krásu ženy / predmet, šatku, kameň, šperk / a hlavne  váš krásny úsmev a chuť byť spolu.

Miesto: Bratislava

Keďže kapacita miest je obmedzená, prosím svoj záujem nahláste na tel.č. 0911756324,email: svetlozeny@gmail.com, alebo cez kontaktný formulár.

 

0