Opatrovateľská služba v domácnosti

     Väčšina z nás má dobrý pocit, keď sa sám dokáže postarať o seba a svoju domácnosť. Život však prináša situácie, ktoré nám viac či menej sťažujú vykonávanie aj tých najzákladnejších činností.

Napríklad:

  • nakupovanie,
  • vynesenie smetí,
  • bežné upratanie,
  • pranie, žehlenie,
  • výmena posteľnej bielizne,
  • varenie, umytie riadu,
  • prinášanie obedov,
  • podanie jedla, predpísaných liekov,
  • asistencia pri osobnej hygiene a obliekaní,
  • sprevádzanie pri návšteve lekára, lekárne atď....

     Smutná býva aj samota, ktorú Vám môže spríjemniť láskavý človek – opatrovateľka, s ktorou sa môžete porozprávať, poprechádzať, zájsť do obchodu alebo na stretnutie s priateľmi.

     Udržiavanie kontaktu s okolitým svetom, ľuďmi, prírodou, s prihliadaním na Vaše osobné potreby a záujmy sú prirodzenou podporou duševnej a telesnej sviežosti.

    Radosť zo života je dostupná v každom veku a pre každého, kto o ňu stojí.

     Radi pomôžeme aj rodinám, ktoré majú na pleciach je starostlivosť o chorého, alebo staršieho príbuzného. Pracovná vyťaženosť, udržanie chodu vlastnej domácnosti a výchova detí v spojení s každodenným, alebo častým poskytovaním pomoci svojim blízkym, predstavuje veľkú záťaž. 

     Náš pracovný tím je zložený z ľudí s bohatými mnohoročnými skúsenosťami v pomoci a opatrovaní  ľudí, ktorí stratili v dôsledku choroby alebo vyššieho veku schopnosť sa o seba postarať.

     Základnou črtou našej práce je láskavý prístup prispôsobený individuálnym potrebám klienta, zodpovednosť, svedomitosť a spoľahlivosť.

V prípade záujmu o opatrovateľskú službu v domácnosti ma prosím kontaktujte na telefón 0911756324, e mail – svetlozeny@gmail.com, kontaktný formulár, alebo priamo na www.dosplus.sk /Agentúra domácej opatrovateľskej služby/ 

0