Saint Germain - Spřízněné duše

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

                                                                   
Od mistra Saint Germaina přijala Natalie Glasson 3. 8. 2013

Mnohé pozdravy milovaným duším vtěleným na Zemi; vysílám svou vibraci lásky, transformace a božské kouzlo, aby podpořily hluboké a pronikavé probuzení, které nastává ve vašem bytí. Já jsem Mistr Saint Germain, Nanebevzatý mistr a nástroj vyjádření Stvořitelova vědomí a světla. Vězte, prosím, že jsem tu jako podpůrná energie s mnoha dušemi a mistry na vnitřních rovinách, abychom byli k službám a vedli vás na vaší neskutečně kouzelné cestě na Zemi. Na Zemi a do vašeho bytí proudí tolik lásky a jestliže jí to dovolíte, zavine vás do těch nejposvátnějších, božských a důvěrně známých vibrací lásky a tak se není čeho bát nebo čím se znepokojovat. Když si dovolíte otevřít se božskému světlu Stvořitele, což znamená přijmout toto světlo, vše automaticky poplyne, jakoby sladěno vaší duší a Stvořitelem k vaší radosti.

Mnoho lidí na Zemi nyní přijímá do svého bytí a reality vysoké frekvence světla; to aktivuje osvícené vědomí, porozumění a hlubší uskutečnění pravdy. Jak padají hranice oddělenosti, svět mimo Zemi odkrývá mnoho závojů, které si každá duše vytvořila. Jedním z největších uvědomění, která se nyní rodí, je schopnost rozpoznat jednotu vědomí mezi každou lidskou bytostí na Zemi i duší na vnitřních rovinách. S každou kapkou světla, kterou ve svém bytí rozpoznáte a s každou částečkou vědomí, kterou jste tvořeni, dosahujete hlubší jednoty se Stvořitelem. Touha po prožívání Stvořitele, který je vaší pravdou a původní podstatou a vtělení Stvořitele do vašeho bytí bez ega, bloků a omezení, obrovsky roste. Splynutí s aspekty, energetickou vibrací a vědomím Stvořitele se stává přirozenou zkušeností, kterou vyhledáváte každý den a kterou si přejete rozvíjet na základě propojení, které jste již rozpoznali jako Stvořitele. Můžete vyhledávat lidi s podobným způsobem myšlení, samotu meditace či okamžiky, které pozvedají vašeho ducha, ale s každým okamžikem, kdy věříte, že vyhledáváte takováto drobná spojení a zkušenosti se Stvořitelem, vlastně toužíte po jednotě se Stvořitelem. Na tomto si máte uvědomit, že vše, čím jste, je božská bytost ve své současné inkarnaci a nechat vše plynout, abyste získali pravdivou zkušenost života na Zemi, jakožto Stvořitel, který se pohybuje úrovněmi integrace Stvořitele. Integrace Stvořitele symbolizuje, že vy a Stvořitel spoluvytváříte každý okamžik a zážitek své reality, aby se vše stupňovalo až k božskému spojení v jednotě.

Hledání božské jednoty se Stvořitelem je přirozené; konec konců je to váš nástroj nadšení a posiluje vás, abyste pokračovali na své pozemské cestě. Ve vašem vzestupu a probuzení přijde také čas, kdy nejenže si budete přát zažívat Stvořitele, který vás obklopuje energií a světlem z vašeho nitra, ale vaše duše si také přeje rozpoznat a zažít Stvořitele ve druhé osobě. Každá bytost na Zemi ve svém bytí nese aspekt Stvořitele a tak můžete vnímat, že vaše duše potvrzuje tyto Stvořitelovy aspekty a cítí se zcela milována, podporována a v jednotě. Není to vždy tento případ, protože vaše duše vyhledává fyzickou formu, aby poznala Stvořitelovu přítomnost ve všem, vaše duše si přeje být živena znásobeným světlem skrze hluboký prožitek Stvořitele v jiné bytosti. Ve skutečnosti si vaše duše přeje, aby jí bylo nastaveno zrcadlo, abyste mohli vidět sami sebe plně v celé své nádheře a zároveň podpořili osobnost a ego, aby se pustily uzdy a kontroly, která omezuje duši. Může to být tak, že vaše duše si přeje partnera či přítele podobných vibrací a kvalit či dokonce výjimečných kvalit, které potřebujete rozpoznat ve svém bytí a sžít se s nimi. Největším přáním duše je prožívat božský Stvořitelův proud, přijímat a vydávat Stvořitelovy vibrace. V přítomnosti jiné duše může vaše duše opravdu začít prožívat dávání a přijímání božské Stvořitelovy lásky, Jeho kvalit a sebepoznání. Skrze prožitek duše být v harmonii a vyrovnanosti s jinou duší, mohou obě duše vystupňovat svůj prožitek Stvořitele, který působí jako zesilovač božského ve vašem nitru. I když takové vystupňování mezi dvěma dušemi může být zintenzivněno romantickými vztahy, téhož můžete dosáhnout v propojení božského přátelství a podpory. Rád bych vyjádřil představu, jak jakákoli vhodná bytost, vedená vaší duší, svou duší a Stvořitelem, může sehrát roli partnera, zrcadla a zesilovače vaší duše, aby napomohla dalšímu růstu.

Myslím, že slovo či slovní spojení "spřízněná duše", bylo dosud nesprávně interpretováno nebo možná v nové jednotě vědomí, která se nyní ukotvuje ve vašem chápání a uvědomování si všeho, může být nyní definice spřízněné duše vynesena na větší světlo a v pravdě. Spřízněná duše byla v minulosti nejspíše chápána jako duše ze stejné skupiny duší, jako je ta vaše. Všechny části téže skupiny duší nesou stejnou vibraci a jejich zkušenosti, vědomí a moudrost se spojuje dohromady, aby se na ně všechny duše mohly napojit. Často se stává, že části duše ze stejné skupiny se neinkarnují společně, protože jsou si navzájem krystalicky čistými zrcadly a také by nerozpoznaly rozdílné informace, protože si je stahují ze stejného "zásobníku" moudrosti. Často se duše z téže skupiny na krátkou dobu ve svých inkarnacích spojí, aby si nabídly obnovené vědomí, inspiraci a uvědomění. Protože vždy uvidíte sebe sama v ostatních duších své skupiny a budete zažívat hlubokou důvěrnost, můžete ve skutečnosti zažít hlubší propojení a vzpomínky, když se setkáte s duší či aspektem pocházejícím z jiné skupiny duší. Skupiny duší často pracují společně po mnoho životů a tak se stanou hluboce spojené, jejich energie se proplétají na Zemi i v četných vysokovibračních dimenzích. Odlišné skupiny duší mohou komunikovat a získávat hluboké uvědomění skrze interakci jednotlivých duší na Zemi. To znamená, že když se na Zemi setkáte s nějakým člověkem a máte pocit, že se díváte na sebe sama, tak je velmi pravděpodobné, že tento člověk je součástí vaší skupiny duší, proto je to spíše v mnoha ohledech vaše já či vzpomínka duše či zdroj inspirace, než partner. Kdybyste se potkali na Zemi s člověkem a cítili hlubokou lásku, důvěrnost a četné vzpomínky, pak je velmi pravděpodobné, že tento člověk je vaší spřízněnou duší, míněno duchovní přítel či partner na cestách. Přesněji řečeno, tento člověk je aspektem skupiny duší, která podporuje vaši vlastní skupinu duší a se kterou máte hluboké propojení rozpínající se až mimo Zemi a do dimenzí hlubší jednoty.

Když si vybíráte či hledáte partnera či přítele, přejete si zažívat jednotu a hlubokou energii integrace s aspektem vaší vlastní skupiny duší, který už ve svém bytí probádáváte nebo aspekt jiné skupiny duší, který ve vás probudí hlubší moudrost Stvořitelova vesmíru?

Spřízněná duše je duše, která si přeje s vámi cestovat na pozemské cestě a působit jako zrcadlo vaší vlastní energie a zároveň vás inspiruje a probouzí nové aspekty vás samých. Když se napojíte a poznáte, že každý člověk, každá duše na Zemi je aspektem Stvořitele, pochopíte, že je mnoho možností a příležitostí, jak se spojit a předávat si se spřízněnou duší, duší s podobnými vibracemi, která si přeje podporovat váš vzestup a zkušenost jednoty se Stvořitelem. Já si pouze přeji inspirovat vás k rozšíření vaší mysli a otevřít váš horizont, abyste pochopili, že je mnoho aspektů duše a aspektů Stvořitele, které vás v této době podporují. Samozřejmě, že vám přijdou sloužit jen ty nejpatřičnější duše a takové, kterým můžete být k službám vy, ale nechť je tato bytost božskou krásou a láskou Stvořitele, ale neomezujte se pouze na zkušenost lásky k někomu, kdo je stejný jako vy. Závoje oddělenosti nám umožňují identifikovat sebe sama plněji, ale také nás zavádějí k falešnému vnímání Stvořitele.

My všichni žijeme v době jednoty a toto také zasahuje do vašich vztahů všech typů, ale pamatujte, že jednota, kterou vnímáme na vnitřních rovinách, může být odlišná od jednoty na Zemi. Dovolte si změnit svůj pohled a vítejte nejen ty, kteří jsou z vaší skupiny duší, ale i ty z jiných skupin, aby s vámi společně žili a podporovali váš vzestup na Zemi.

Možná zjistíte, že mnoho duchovních výrazů a chápání naší minulosti může přijít v jiném osvíceném chápání v této nové éře světla, lásky a pravdy na Zemi a v celém Stvořitelově vesmíru.

Vždy s láskou
Saint Germain

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Hanka B. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Zobraziť galériu?: 
Nie