Škola Márie Matky

                                                                                                                                      

      Vznikla na základe daru Energie milujúcej láskavosti /EML/, ktorý som dostala prostredníctvom Márie Matky. Tento dar  odovzdávam ďalej prostredníctvom  školy Márie Matky, ktorú som po nej nazvala.

       Nejde o kult Panny Márie v tradičnom poňatí kresťanskej cirkvi. Ona je nanebovzatý Majster s ďaleko vyšším a  oveľa väčším poslaním, zámerom pomoci ľuďom.

       Mária Matka je aj žena, ktorá  príkladom obetavej lásky otvorila svoje srdce, dala ľudstvu dar, aby mu umožnila ísť cestou nových možností, pochopenia , pomoci sebe aj druhým. Prišiel čas, keď sa tajomstvá odkrývajú a ľudia ich majú právo vedieť. Tak ako aj ostatné.

       Mária Matka nás volá na v túto dobu lásky k službe, ktorá nás vyzýva, aby sme napriek svojej krehkosti prejavovali silu v skutkoch, a nebáli sa prostredníctvom lásky a citlivosti prejavovať svoju slabosť.  Sme  súčasťou celku, nesúceho Božie svetlo, svetlo Stvoriteľa, do ktorého máme vedome nájsť cestu  s pomocou našich svetelných pomocníkov, Majstrov.  Svetlo, ktoré šírime zasiahne postupne stále viac a viac ľudí. Vznikne reťazová reakcia, ktorá rozvibruje ľudí a ľudstvo. Dôležitý je preto každý jeden človek , aby toto svetlo lásky šíril. Tak sa zmení vedomie ľudstva, planéty, vesmíru. Kto chce k tomu prispieť, musí začať od seba. Naša duša, Zem-Gaia, Boh nás volá. Každý sám za seba a zároveň všetci spolu. Ide o kolektívnu spoluprácu.

       Škola Márie Matky nie je len o odovzdaní a naučení sa pracovať s EML, ale je to  celý systém, myslenia, učenia a liečenia. Zároveň je to starý systém, ktorý je rozvinutý a prenesený do dnešnej doby. Teraz je obdobie, kedy ženy povstávajú a majú možnosť a musia pre záchranu ľudstva a planéty  zobudiť v sebe bohyne a taj aj pracovať a žiť. V jednote a láske s mužmi.

       EML je ružová diamantovo-dúhovo žiariaca energia, ktorá lieči, pomáha navracať zdravie, radosť, plodnosť, harmóniu do srdca i života. Milujúca láskavosť je o milujúcom srdci a bezpodmienečnej láske. Ona je nielen ochranná a dávajúca, ale aj prenášajúca informácie do kolektívneho vedomia ľudstva, ktoré lásku pocíti na inej kvalitatívnej úrovni. Preto ju treba posielať a dávať ďalej.  

       EML je nádherná energetická sila, ktorá odovzdáva do života jej nositeľa nový rozmer cítenia, videnia, vnímania. Je to rozmer - koncept neuhasínajúcej, nevyčerpateľnej a nepodmienečnej lásky, ktorá pomáha uzdravovať  na všetkých rovinách života i duše. Prostredníctvom nej si spomenieme, odhalíme svoje vnútri ukryté tajomstvá, naše tajné komnaty duše, ktorá len čaká na to, aby sa mohla o to podeliť. EML je kotva v rozbúrenom mori myšlienok. Pôsobí aj uzemňujú. V prenesenom význame ide o ukotvenie, upevnenie, skľudnenie niektorých aspektov života na ktoré pôsobí, alebo v ktorých je problém.

       Je to inteligentná energia, ktorá svojou silou presahuje akékoľvek iné energie. Nie že by bola im nadradená. Každá vesmírna energia má svoj význam, kvalitu, silu a účel. Ale pre dnešnú dobu je táto EML dôležitá, pretože obsahuje bezpodmienečnú lásku, ktorá je zložená zo súcitnej lásky, liečivej sily-preto lieči silou lásky, obetavej lásky, zhovievavej, hravej, ochrannej, pokornej, mierumilovnej, lásky milosti a odpúšťajúcej.  

Viac Liečenie Energiou milujúcej láskavosti Márie Matky

Symbol školy Márie Matky:

V kruhu je srdce, ktoré má lupene, kvet nežnosti a lásky žien k sebe, druhým. Trojuholník v ženskom princípe, ktorý zviera v svojich uhloch 3 hviezdy, ktoré vyžarujú svetlo. Ich konce sú vzájomne prepojené a vytvárajú jednotu. Vo vnútri je centrum všetkého v jednom bode, ktorý je počiatkom i koncom.

Táto škola má 3 stupne, 3 iniciácie v 9 lekciách.

Škola je postavená na :

 • budovaní lásky ženy k samej k sebe, ale aj k druhým, 
 • učení sa  liečiť, uzdravovať, pomáhať na tele, duchu i duši- v jednote,
 • pochopení svojho miesta vo svojom živote, živote druhých a v súvislostí so zemou, vesmírom,
 • práci so ženstvom, so ženskou  tvorivou energiou, ženskými energiami bohýň, ktorá sa ale netýka len žien,
 • získaní slobody a nezávislosti v slobode samej k seba i k druhým, pretože s druhými môžeme komunikovať rovnocenne len keď sme slobodný  mi, aj druhá strana. Vtedy dochádza k  naozajstnej výmene energie,  slov, myšlienok, činov.

Každá lekcia je zameraná na určitú kvalitu lásky a má svoju teoretickú, praktickú i zážitkovú časť.

I: stupeň

 • Práca s energiou EML, cítenie v srdci, rukách, tele, vnímanie, presúvanie,
 • Liečenie seba.

II.stupeň

 • Energetická práca  s EML na úrovni energetických tiel,
 • Odovzdávanie energie EML ,  liečenie druhých,  aj na diaľku.

III.stupeň

 • Prepojenie EML s Vesmírom, Matkou Zemou cez človeka v Jednote,
 • Práca pre Matku Zem, liečenie,
 • Tvorenie myšlienkou.

Budeme sa učiť pomocou EML a posvätného miesta v srdci tvoriť jednotu. EML vyšle do obalu energiu Stvoriteľovi do celého vesmíru, ktorú Matka Zem v svojom jadre zhmotní, zmaterializuje a aktivuje nový potenciál možností, ktoré cez nové dimenzie-jemnohmotné svety  presunie. Cez prepojenie Matky Zem a Otca Nebeského tvorí jednotu  3 v 1.

Každý jeden stupeň bude končiť iniciáciou Márie Matky a prepojením s jej EML k vám.  Ja som len kanál, nie tvorca energie.

Ďalšie témy  a aktivity školy Márie Matky:

 • Spoluzávislosť,
 • Sebaprijatie, sebaláska, sebaobraz,
 • Energetické čistenie čakier a ich harmonizácia, čakrové cvičenia,
 • Cvičenia na prepojenie sa s dušou,
 • Meditácie, zdieľanie,
 • Harmonizačné  cvičenia čchi-kung,
 • Čistenie, liečenie svojho vnútra, 
 • Práca so strachom,
 • Energetické nabíjanie vody.

Využijeme: 

 • Intuitívny tanec na sebaprecítenie,
 • Kreatívne techniky na vyrovnanie mozgových hemisfér,
 • Hudbu, mantry, piesne, afirmácie  na zjednotenie svojho vnútra s dušou, vesmírom.

Súčasťou sú:

 • Cvičenia na doma, práca na sebe, ktorých výsledok na ďalšej lekcii každý odprezenzuje,
 • Jedno ošetrenie Metamorfnou technikou v cene kurzovného mimo spoločného času v dohodnutom termíne, s možnosťou ďalších ošetrení,     Viac čítaj Metamorfná technika
 • Návšteva energeticky silných miest Lurdských jaskýň v Bratislave ( Kalvária, Dúbravka), v Mariánke – s prameňom Márie Matky a Baziliky Narodenia Panny Márie.

       Aj keď v rámci tejto školy navštívime Lurdské jaskyne v Bratislave a okolí, ktoré sú spojené s chrámovými komplexmi, sú to  miesta kde jej vyžarované energie lásky sú silné a naše cítenie, vnímanie je väčšie aj vďaka tomu, že ľudia ktorí tieto miesta navštevujú vysielajú ku nej svoje modlitby, vďaky, prosby. Tieto energie vďaky a prosieb sa tam zhusťujú, zhmotňujú a jej blízkosť cítiť viac. Najsilnejšie miesto v okolí Bratislavy je v Mariánke, pretože je to posvätné miesto spojené s vodou, prameňom. Voda je ako energetický informačný nosič, či vodič . Je to zároveň na krásnych miestach, čo prispieva k harmónií duše aj tela. Tieto vychádzky  budú spojené s meditáciou na mieste, precítením hĺbky jej lásky a energie. Vyskúšame si prácu s energiami vonku a načerpáme energiu zo stromov.

Pôjdeme spolu cestou poznania, ktorou prijmeme dar lásky a svetla, s ktorým sa budeme deliť s druhými . Je to o ochote a chcení, túžbe a reálnom kroku k sebe a v sebe sa zmeniť, posunúť sa. Zároveň je to o vzájomnom spojení a pomoci pre Matku Zem s Matkou Zemou.

Škola Márie Matky je organizovaná v troch samostatných blokoch, z ktorého každý je rozložený do troch lekcií. Formou  víkendovou, alebo večernou.

V prípade, že sa nemôžete z vážneho dôvodu zúčastniť niektorej lekcie v stanovenom čase, možnosť dohodnúť sa na samostatnú výučbu podľa dohody za malý doplatok.

Jednotlivé stupne je možné absolvovať aj samostatne.

Absolvent Školy Márie Matky dostane certifikát o jej absolvovaní a iniciácií do III. stupňa Energie milujúcej láskavosti Márie Matky.

Účastník  ktorý absolvuje len prvú alebo druhú časť Školy Márie Matky dostane certifikát o absolvovaní  a I., alebo II. stupňa iniciácie do EML Márie Matky.

Týmto certifikátom absolventom Školy Márie Matky a ani ich účastníkom nevzniká oprávnenie učiť a naladzovať tretie osoby do tejto energie.

Bude otvorená podľa počtu záujemcov. Je pre ženy, ale aj mužov.

Svoj záujem prosím nahláste prostredníctvom tel.č. 0911756324, e-mailom: svetlozeny@gmail.com, alebo cez kontaktný formulár.

Tieto informácie podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek kopírovanie jej obsahu či časti cudzou osobou  bez súhlasu autora stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.

 

 

0