Pre ženy

Dôležité a krásne miesto pre nás, milé ženy.

0

Sukně vždy bývala nezaměnitelnou součástí oděvu žen. Teprve poslední desetiletí změnily mnoha tisíciletou tradici. Sukně z nás žen dělají ženy. Zejména dlouhé sukně v různém provedení nám pomáhají pocítit, že jsme žádoucími, milými a křehkými krasavicemi.

0

Začněme PRÁVĚ TEĎ, v tuto krásnou chvíli, kdy si můžeme plně uvědomit veškerý svůj potenciál, dokonalost svého těla a jeho funkcí – ten ohromný dar, díky kterému zde můžeme zažívat, prožívat, poznávat a tvořit.

0

„Mám potřebu Ti sdělit, jaká jsi Ty, ženo, z hlediska Vesmíru. Tvé jemnohmotné ženství rozeznívá mé Já tak, že vyslovení toho, co Tebou prociťuji, jak Tě vnímám Tady a Teď, a jistě podobně i spoustu jiných „mužských“, kteří Ti to neřeknou, mě zbaví vnitřního napětí. Není v tom rozum, ale to, jak mi bylo dáno procítit Tvoje ženství.

0

Snaživé ženy nie sú žiadnym reklamným trhákom. Je to spôsob života väčšiny žien, ktoré žijú v prostredí, kde sú vedené k tomu, aby „robili všetkých šťastnými“. Je pravdou, že v posledných rokoch si ženy vydobyli v istom zmysle nezávislosť, či samostatnosť, stále je však veľké množstvo tých, ktoré zostali tými snaživými dcérami, matkami, manželkami….

0

Ženská cesta k propojení se Zdrojem, se svou vnitřní podstatou, je krátká a snadná. Je v hloubce, v tichu přítomnosti, v lásce. Osvícení je ve sjednocení se se sebou. Tato cesta není jen pro ženy, je i pro muže. Je to ženská cesta, která se nyní otevírá světu. A na ženách je, aby otevřely její bránu, proto se nyní probouzí takové množství žen.

0

Proč jsme my, ženy, tak často bez elánu, radosti, zkrátka bez životní energie? Proč máme tak často pocit, že v našem životě jsou samá "musím" a "je třeba" namísto "já toužím" nebo "přála bych si"? Je to z velké části tím, co nás naučila naše maminka a ji zase ta její.

0

Ovulační fáze je čas, kdy jsme nejvíc otevřené směrem ven, do světa, k druhým lidem. Jsme velmi empatické, dokážeme naslouchat, rády pracujeme v týmu a nikoli samy, máme potřebu pečovat o druhé.

0

Tedy první krok je lásky-plný dotek sebe sama – svého těla se dotýkáme s maximální péčí a láskou a něhou. Pokud máme pocit, že některé části nás sama nejsou dost lásky-hodné, věnujeme se jim obzvlášť, tak dlouho, dokud náš odpor nerozpustí pláč a následná úleva sebepřijetí a rostoucí hřejivé podpory sobě sama.

0

Když žena cítila, že nastává její čas, napekla jídlo pro rodinu, sama si vzala něco s sebou do košíku a pak odešla do měsíční chýše. Tento dům se nacházel venku mimo město na vrcholu kopce, který se na jedné straně svazoval k řece.

0

První menstruace. Oslava plodnosti. Den, kdy se dívka promění v ženu. Den, kdy je poprvé přijata do červeného stanu, aby mohla naslouchat moudrosti svých pramatek. První den dlouhé červené cesty jejího plodného života.

0

Ženy si často neváží své menstruační krve, místo aby chápaly, že je zdrojem jejich síly. Krev nese genetický kód, a protože je Matka Bohyně zdrojem všech věcí, je tím odkud kódy přicházejí.

0

Většina žen se bojí jít do ženské energie, protože nechtějí být slabé. Nechápou, že slabost může být bezmocná a mocná. Bezmocnou slabost zná každý a kdo jen trochu může, nechce jí zažívat.

0

Bolest, které se bojíme je ta, která nemá hranice. A hranice nemá, protože nám říká, že musíme něco změnit. Ale my se bojíme bolest cítit a tak nechápeme její vzkaz. Když se naučíme mocnou mužskou a ženskou energii, máme sílu bolest procítit a díky tomu najdeme, kam máme jít.

0

Žena, která si je vědoma sama sebe přijímá v tomto duálním světě své temné i světlé stránky bez posuzování a rozlišování těchto pólů. Ona je všepřijímající.

0

Jako sebevědomá žena ctíš nejženštější aspekty své bytosti. Jsi schopna vytvořit plavidlo dostatečně pevné na to, aby obsáhlo a uneslo moc tvého ženského ducha, tvé nejhlubší pravdy a nejsilnější emoce, a dokážeš využít svou mužskou energii k tomu, vyplout s ním do světa.

0

"Bohyně se nesnaží, ale dovolí druhým, aby se snažili o ni. "
Dnes vím, že žena může udělat udělat pro své okolí mnohem víc, když prostě pouzeJE. Když je ve svém těle, když je v kontaktu sama se sebou, když pravdivě vyjadřuje, kdo je a co cítí. Pak je tím, kdo zcela přirozeně vytváří harmonické vztahy a prostředí, tím, kdo léčí všechny kolem sebe. Její láska a pochopení pro druhé už nevede k sebepopření a sebeoběti, protože má úctu k sobě samé a zná své hranice.

0

Kolik přítomných okamžiků - tolik Tváří ženy. Kolik mužů, kolik žen, kolik dětí - tolik Tváří ženy. Kolik nádechů, kolik výdechů, kolik hvězd, kolik doteků, kolik pohledů z očí do očí, ... tolik tváří Ženy.

0