Duchovné

Niečo pre rozvoj nášho duchovna.

0

Tento měsíc jsou činné dva druhy energie, odstraňující suť a trosky, k čemuž dochází v první části měsíce. Pak, počínaje podzimní rovnodenností 22. září, můžeme ,,vystřelit“ do nových stratosfér. Nejde již o to, abychom byli ochotni zkoumat neznámé oblasti, nyní máme být tvůrčí hnací silou za rozvíjejícím se novým paradigmatem. Září má potenciál pro velký vývoj, pokud si uvědomíme, že to, kam jdeme, co děláme a co se děje, když tam dojdeme, je výsledkem toho, co tvoříme svým záměrem.

0

Dovolte mi připomenout, že NIKDY v zaznamenané historii nebylo tolik probuzených a probouzejících se lidí, kteří se ujímají činů, zvyšují své vibrace, vytvářejí nebo sdílejí nástroje s ostatními, aby si tito mohli také zvýšit své osobní vibrace. Je zde čas pro zachraňování ostatních či službu ostatním, a také čas pro to, abychom byli zachraňováni či obsluhováni ostatními, a také čas pro to, abychom se učili jako rovnocenní s ostatními a abychom jako Jeden vytvořili fantastický fyzický život.

0

Meditace zářivé hvězdy.
Pravidelné praktikování této meditace, jejímž autorem je Swámi Shantananda, přináší poznání, že my všichni nejsme nic jiného než jasná zářivá hvězda, světlo vědomí.

0

Podstatné události našeho života přicházejí bez avíza, rychle a nečekaně a my nemáme vůbec čas ani prostor nad nimi přemýšlet. Jsme vrženi do prudké řeky a jediné, co nám zbývá, je plavat a neohlížet se. Nemáme možnost řešit pro a proti, analyzovat situaci nebo celou záležitost v klidu promeditovat. Pokud je přece jen potřeba nějaké naše rozhodnutí, náš rozum jakoby se vypařil a my cítíme jen silný jednoznačný pocit, co musíme říct nebo udělat.

0