Posolstvá Márie Matky a iné

Táto časť je venovaná chanelovaným Posolstvám Márie Matky a odkazom od iných Svetelných bytostí. Nech sú Vám na poučenie i povzbudenie.

0

Povzbudzujte svoje srdce myseľ natoľko, aby radostne hľadela vpred v nádeji. A radosťou je potom vaša duša naplnená.

0

Prihováram sa k vám dnes, v čase prúdenia veľmi silných vesmírnych energií. Energií lásky obnovujúcich živosť vašich buniek, tela, vedomia i poznania.

0

Prichádza jar, slnovrat a nové energie svetla. Vystavte sa lúčom svetla a lásky. Nechajte, nech vás láskajú, pohládzajú a napĺňajú neskonalou láskou všehomíru. Posadajte si dookola, nech vaše energie splývajú v jedno. Cíťte, preciťujte, voňajte. Dýchajte a prijímajte plnými dúškami hojnosť. Je tu pre vás. Hojnosť lásky, múdrosti, poznaní a hojnosť pre život.

0

Nabádam vás k mieru. K harmónií i pokoju uprostred strát i strachu. Vytrvajte vo viere v lásku. V dobro. V mier.

0

Ste tvoritelia svojho života. Svojich dní i nocí.
Ste myšlienkou i činom.
Ste láskou i svetlom.
Ste požehnaní.
Ste kvetom, čo vonia a kvitne pre všetkých.

0

Prekročte brány a vstúpte do nového poznania lásky.

0

Milované deti svetla,
Poďte do mojej náruče a oddýchnite si. Ste preťažení. Preťažení neláskou. Tak ako vám láska dáva krídla, slobodu a hojnosť, tak neláska vás drží v zajatí strachu.

0

Prihováram sa k vám v spektre dúhového svetla. Toto liečivé svetlo súcitnej lásky pomáha vytiahnuť podstatu bolesti.

0

Milované deti svetla,
Prinášam vám nové svetlo života. Dar života, jeho zrodu je zázrak. Zázrak lásky.

1

Majte na perách úsmev radosti. Radosť vám pomôže v každej chvíli prekročiť prah smútku či strachu.

0

Toto je chrám plný Božskej lásky Matky. Matky Božej. Veľkej Matky.

0

Milované všetky deti sveta a svetla.
Prichádzam ku vám dnes, v deň obnovy. Obnovy ducha, viery, lásky.

0

Moje milované deti slnka i hviezd,
Ja, Mária Matka prihováram sa ku vám v tomto čase lásky, kedy ste vedený i skúšaný vo vašom svetle.
Uvedomte si, že ste svetlo, ktoré vo vás žiari a nič a nikto ho nemôže zastaviť, utlmiť, poškodiť či pošpiniť ak sami vedome vytrváte v čistých zámeroch.

0

Ja Mária Matka sa prihováram k vám v tomto čase, kedy si máte uvedomovať viac samých seba, svoje prepájanie s duchovným srdcom. Toto srdce ktoré pulzuje vibráciou bezpodmienečnej lásky k vám neustále prehovára.

0

Milované deti svetla,
Pozdvihnite pochodeň pravdy.

0

Prihováram sa vám dnes, na jarnú rovnodennosť, kedy k vám veľkou silou slnka prichádza obrovský dar. Dar energie nielen slnka, nového roku, nového posunu vo vašom vedení, poznaní, otvorení vesmírnych línií.

0

Milované deti svetla,
Prichádza ďalší mesiac roku 2014. Je to mesiac prichádzajúcej jari, jarného slnovratu i obdobia prílivu veľmi silných, nových energií. Pripravte sa na ne.

0

Milované deti svetla,
Prihováram sa k vám v tieto dni, aby ste si uvedomili krásu zimy. Mnohí v nej vidíte jej odvrátenú tvár, ale tá je práve krásna. Aj vy uviďte práve v tom čím prechádzate to krásne. Hľadajte krásu aj v sebe.

0

Vysielajte okolo seba svetlo. Pretože to zase rozžiari väčší priestor a tma bude ustupovať.
Vyčistite svoje myšlienky, srdce, úmysly od toho čo je pre vás škodlivé, negatívne, čo vám už neslúži.

0

Tak ako slnko je na oblohe každý deň aj keď ho nevidíte a svojou žiarou a lúčmi pohládza každé stvorenie na Zemi, tak aj moja láska je neustále pri vás a vo vás.

0

Ste poslami svetla i mieru.
Ste nositeľmi lásky.
Ste tými, ktorí nesú Svetlo Novej Zeme. Nového vedomia lásky na Zemi.
Ste bytosti, ktoré pomáhajú niesť na Zem novú energiu, nové chápanie významov ako je láska, sloboda, život, smrť, pravda...

0

Prichádzame dnes k vám deti Zeme i Slnka, my Strážcovia brány Gaia, kedy je portál naplno otvorený a prechod dimenziami, inými svetmi je oveľa jednoduchší.

0

Pozrite sa na lístie, ktoré padá zo stromov, ich farebnosť a rôznorodosť. Zo stromu odletia a padnú na Matku Zem, ktorú pokrývajú a odievajú do nového šatu.

0

Narábajte s láskou v najväčšej úcte, čistote a posvätnosti ako k sebe, tak aj k druhým. Láska je dar, lebo aj vy ste dar pre tento svet. A keďže ste vy láska, ste aj dar. Ste si navzájom darom. Preto tento dar, svoju lásku i život prijímajte v najväčšej pokore a vďake.

0

Prichádza k vám hojnosť. Hojnosť lásky, svetla. Pozrite na svoje srdiečka, ako sa v nich zapaľujú nové iskry a ohne novej sily, vášne. Táto energia, ktorá okrem mnohých iných kvalít lásky ktoré v živote poznáte či zažívate je hnacou.

0

Moje milované deti.

Som naplnená láskou a vďakou za každého jedného z vás.

Prešli ste obdobím, v ktorom sa veľa vecí menilo i zmenilo. Ako na fyzickej tak i duchovnej, vibračnej rovni. Veľa vecí ešte dobieha a to je úlohou v septembri. Je to krásny mesiac v ktorom dozrievajú plody Matky Zeme, ale aj ovocie vašej práce ľudskej, či duchovnej. Zbierajte plody, ktoré vaše srde zasialo.

0

Pomáhame ukotvovať nové energie, ktoré prúdia z Centrálneho Slnka cez kryštalickú mriežku Zeme k vám, ľuďom. Mriežka Zeme slúži okrem iného aj na prenos informácií, ako nosič energii, ktoré sa dostávajú do všetkých miest na Zemi.

0

Každého jedného z vás milujem láskou presahujúcou rozmer vášho chápania. Sme v jednote bytia v láske. Precíťte si toto naše spojenie cez tento symbol. Je to nová forma vnímania lásky. Lásky nielen so mnou, ale s celým vesmírom, v ktorom sa teraz uskutočňujú, vytvárajú a otvárajú nové paralelné formy existencií vedomia duší v láske, svetle.

0

Zanechávame vám tento symbol, s ktorým pracujte, aby ste ľahšie mohli prejsť za vaše zatiaľ obmedzené vnímanie reality.

0

Stránky