Na sklonku roku ... 2014

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

                                                             

Aký bol rok 2014? V každom prípade veľmi zaujímavý a rýchly. Aspoň pre mňa. Keď si spomeniem na jednotlivé udalosti a rekapitulujem, tak by som povedala A+. Nie že by bol dokonalý, lebo keď sa naň sama pred sebou pozriem uvedomím si, že nie všetko som úplne zvládla, veľa vecí nestihla a možno som mnohé mohla aj lepšie, či inak, v konečnom dôsledku lepšie ani nemohol dopadnúť. Som vďačná. Vďačná Bohu Otcovi – Matke, všetkým v nebi i na zemi i Matke Zemi. Prežívam hlbokú vďačnosť za všetko čo mám, kým som a čo môžem robiť. Prichádza mi množstvo myšlienok, ktoré ani nestíham dať na papier, ale aspoň o niektoré sa s vami podelím a vložím sem  niekoľko pasáží z výrokov, hlbokých  poznaní klientov ktorí ku mne prišli na regresnú terapiu./návrat do minulých životov/ Aj pre mňa majú dôležitý význam, čí sú výzvou k zamysleniu, skúmaniu seba.

Koľko krát vlastne zomierame? Nespočetne krát. A nielen fyzicky. Tých smrtí prežívame aj behom jedného života niekoľko. Pri každej našej určitej zmene zanechaním toho starého, zomiera niečo v nás, aby mohlo prísť nové. Len si to tak nepomenujeme či neuvedomíme. A pritom  väčšina ľudí má zo smrti strach. Aj koniec roka je o určitom konci niečoho. Môžete sa sami zamyslieť, čo všetko je u vás tým koncom-smrťou. Je to akoby malá príprava cez život na smrť. Ale to je len strach, čo nám vyvoláva moment konca a neistoty. A čo je začiatok?

Pochopenie. Pochopenie lásky.

/ citát z poznania klientky ktorej som robila regresnú terapiu /

Tam, kde nie je LÁSKA, tak tam nie je ŽIVOT. BEZ  LÁSKY NEEXISTUJE ŽIVOT.  Podstatou Života, jeho nedeliteľnou súčasťou je Láska. A tak tam, kde nie je Láska, nemôže existovať Život. A všade tam, kde nie je Život, nie je Láska a všade tam, kde nie je Láska, je strach.  Je to ( strach)  samota a ticho. 

A tam kde je nekonečné ticho, tak tam neexistuje Láska. Láska je Život, Radosť, Pohyb, Šťastie, Zmena a tam, kde je ticho, tak tam nič z toho neexistuje. A to je strach. To je podstata aj nášho strachu.  A to je podstata strachu celého Vesmíru. Strach sa rozpína a bojuje so životom, ktorý existuje vo Vesmíre. Chce zapĺňať stále viacej a viacej priestoru a vytláčať z toho priestoru, v ktorom sa rozpína Život.

Všimnite si ľudí, ktorí sú naplnení strachom. V ich živote neexistuje radosť. Ich život prebieha v tichu. Nemajú priateľov, nedokážu sa radovať, tešiť sa, neprijímajú zmeny v svojom živote. Sú smutní, bránia sa pohybu. Nedokážu sa rozprávať a žijú v tichu.

A tak ako hore, tak aj dole a tak ako vo veľkom, tak aj v malom. Tak isto to prebieha aj vo Vesmíre a presne tak isto sa to deje aj vo Vašich životoch. Môžete si to začať všímať a pozorovať. Ak to pochopíte na úrovní  ľudí a ľudstva, presne ten istý proces prebieha v celom Vesmíre. Strach je opakom Lásky. Strach je opakom Života. Strach by ste mohli vo vašom ponímaní nazvať smrťou, tak ako ju vnímate. Strach je koniec.  Nesprávne vnímate tieto pojmy. Vo vašom vnímaní si myslíte, že smrť je koniec Života, ale ľudská smrť je len prechod do inej formy bytia a Života. V skutočnosti strach znamená smrť Života. Pretože ak sa poddáte strachu, ak ste naplnení strachom, prestávate cítiť Lásku a prestávate žiť svoj Život. A presne to isté sa deje aj vo Vesmíre. Strach napáda všetky formy Života.

Ak by sa podarilo strachu  zatvoriť všetkým ľuďom ich srdcia, skončil by život na Zemi. Takýmto spôsobom útočí strach na všetky formy života.

Tým, že bojujete, nesmiernym spôsobom podporujete strach. Rastie tým jeho sila a myslí si, že je oveľa mocnejší ako Láska. Je dôležité a potrebné, aby ste  začali  vnímať, že je potrebné iným spôsobom komunikovať. Prestať bojovať, a začať ukazovať ako pôsobí Láska. Aké zázraky vytvára Láska. Ak sa naučíte ako vytvárať  život v Láske a s Láskou, aj strach môže pochopiť a prijať to, čo  vlastne znamená Láska. Keď s ním bojujete, používate jeho nástroje a on rastie, silnie a mocnie.

A Boh s bezpodmienečnou trpezlivosťou a Láskou čaká,  kým každá bytosť prijme a pochopí poznanie, čo znamená Láska.  A tým pochopí, že Láska znamená Život. Je to jedno a to isté, nerozdielne, nerozdeliteľné, nerozlučiteľné. 

Tam, kde je Láska, nezostane miesto pre strach. Strach sa v Láske rozpúšťa. Častokrát sa ľudstvo dostalo k tomuto bodu porozumenia, ale nedokázalo pochopiť spôsob, akým strach živí sám seba. A preto stále bojovalo a stále bojuje.  Posolstvo Joshuu, ktoré nebolo zámerne dovolené  ľudstvu porozumieť a pochopiť bolo nesmierne dôležité. Pretože tým, že nebojoval, zvíťazil nad strachom. Rozhodol sa pre Život. A tak zachránil Život.

Kde je SVETLO, je LÁSKA, ŽIVOT, POHYB, RADOSŤ, ŠŤASTIE, SMIECH. Kde je strach je len ticho a tma. To sú tie protiklady, ktoré stoja proti sebe od počiatku stvorenia.

Sú dôležité pre to, aby ste si dokázali uvedomovať sami seba. Sú dôležité pre to, aby ste si dokázali uvedomovať podstatu Lásky a Života. Keby nebol ten protipól, keby nebolo ticho a tma, tak by sme si nedokázali uvedomiť a prežiť to, čo je podstata Lásky a života. Ten protipól je tu preto, aby sme si to uvedomili. Nebol stvorený preto, aby sme v ňom zotrvávali a žili. Ale tomu protipólu jeho úloha nepostačovala a on chcel ovládnuť aj Lásku a Život. A chcel  ovládať a vládnuť všetkému čo bolo stvorené. Chcel ovládnuť a vládnuť Životu a Láske.

Všetko so všetkým súvisí !!!  A na všetko je potrebný určitý čas, aby ste dokázali poznania, ktoré k Vám prichádzajú vedome uchopiť a najmä  preniesť do svojho života tak, aby sa stali prirodzenou súčasťou všetkých Vašich dní. Aby sa stali  prirodzenou súčasťou každého Vášho rozhodnutia. Aby sa stali prirodzenou súčasťou každej Vašej myšlienky. Aby sa stali prirodzenou súčasťou každého Vášho činu.

Môžete ísť a kráčať svojimi životmi s týmto poznaním a môžete liečiť druhé ľudské bytosti, ktoré  Vám prídu do cesty a ktoré sú pripravené prijať toto poznanie. Je dôležité, aby ste boli sami k sebe veľmi láskavý, trpezlivý a aby ste trpezlivosť, láskavosť a najmä súcit prejavovali ostatným  ľudských bytostiam, ktoré sú súčasťou Vašich životov a ktoré na svojej ceste stretnete. Všetky sú určitým spôsobom zovreté strachom. Všetci sú strachom ovládaní a manipulovaní, niektorí viacej a niektorí menej. Preto je nesmierne dôležité, aby ste sa na každú ľudskú bytosť pozerali cez srdce, súcit a bezpodmienečnú lásku. Vtedy zostanete naplnení súcitom a bezpodmienečnou Láskou a strach tak nedostane príležitosť, aby vstúpil do Vášho srdca a nemohol Vás začať ovládať.

Je to veľmi, veľmi jednoduché, ak zostanete v spojení s Láskou. Je to nesmierne ťažké, ak svoje spojenie s láskou prerušíte.  Vtedy sa začnete na ľudské bytosti dívať očami strachu a nedokážete prejaviť súcit k nim ani k samým sebe. Preto je  na svete tak veľmi, veľmi veľa  bolesti. Pretože je na svete veľmi veľa strachu.

BOLESŤ  je súčasťou strachu. Tak ako ODPUSTENIE je nástrojom bezpodmienečnej lásky, je bolesť  nástrojom strachu.

Ide to krok za krokom a majte na pamäti trpezlivosť a láskavosť k sebe i ostatným ľudským bytostiam. Je to cesta Lásky, bezpodmienečnej a súcitnej. Táto cesta je naozaj veľmi láskavá ku všetkým.  Je na nej len Láska a odpustenie. Nikde sa tam nebojuje. Vnímajte to a veľmi hlboko si to uvedomujte. Je to jediná cesta ako je možné vrátiť Lásku na Zem. Je to jediná cesta, ktorou sa  môžeme navrátiť k pôvodnej harmónii bytia.

Nech toto poznanie aj vo vás nájde to správne miesto, miesto v srdci pre Lásku, pre Život.

Janka Bálintová

Ilustračný obrázok: „ Kód harmónie v celistvosti bytia“ – maľované na skle. Autor: Janka Bálintová

Pre www.svetlozeny.sk  napísala Janka Bálintová. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom.

V prípade záujmu o regresnú terapiu ma možete kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára na stránke nižšie, mailom na: svetlozeny@gmail.com či telefonicky: 0911 756 324

 

Zobraziť galériu?: 
Nie