Mandaly

    

Slovo mandala pochádza zo sanskrtu a znamená bod, stred, posvätný alebo magický kruh. Kruh tiež znamená celistvosť, kľud, harmóniu, prepojenie, súhru, nekonečnosť života, stred sveta, ale tiež spoločenstvo ľudí, spoluprácu, dokonalosť a krásu. Kruh má schopnosť koncentrovať energiu a ak je rozvinutý do priestoru, dokáže harmonizovať a ovplyvňovať široké okolie.

Mandaly nás prepájajú na jemnohmotnej úrovní s duchovným svetom, vesmírom, zemou, prepájajú s makrokozmom i mikrokozmom, pomáhajú a podporujú náš osobnostný i duchovný rozvoj, postup, transformáciu. Sú tiež terapeutický nástroj, môžete s pomocou nich meditovať, relaxovať, slúžia na sebaspoznávanie, ochranu, liečenie,  harmonizovanie. Vedomie mandaly nesie v sebe potenciál zmien, preto nás vedie k pochopeniu nových významov z iných uhlov pohľadov, rozvíja schopnosti, poznanie, múdrosť.

Mandaly, ktoré sú tu uverejnené sú mojou tvorbou, prostredníctvom mojich duchovných sprievodcov, maľované na papier, alebo sklo.

V prípade záujmu ma kontaktujte na e mail: svetlozeny@gmail.com, cez kontaktný formulár nižšie na stránke, alebo telefonicky 0911 756 324.

Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autora stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie. 

Mandaly maľované na papier:

1. Mandala  Kristovskej energie

Božská stvoriteľská múdrosť (oko)je centrum , prepojené so srdcom-láskou, ktoré prechádza do nového vedomia / vertikálna rovina/.

Kristovská energia, ktorá prostredníctvom  zvuku-hlasu, vibrácie, sily, energie lásky mení -transformuje  štruktúry na svetlo , ktoré vchádzajú - vychádzajú  všetkými smermi /horizontálna rovina/.

"Ja Som vchádzanie i vychádzanie"        

2. 15 čakrová - interdimenzionálna mandala

3. Mandala lásky k Bohu, svetu a ľuďom

Aktuaizované 3.11.2013

Mandaly maľované na sklo: http://www.svetlozeny.sk/mandaly-malovane-na-sklo-2polrok-2013

 

1

                                                          

1

Milí priatelia, prinášam vám z roku 2018 novú sadu mandál maľovaných na skle. Ich jednotlivý význam nájdete nižšie v texte.

1

Milí priatelia, prinášam vám z roku 2017 novú sadu mandál a liečivých či energetických symbolov – kódov maľovaných na skle. Ich jednotlivý význam nájdete nižšie v texte.Viac o mandalách nájdete tu...
Môžete si vybrať a objednať z tu uverejnených mandál i kódov, či z predchádzajúcich článkoch, alebo zo sekcie moja tvorba...

1

Milí priatelia, prinášam vám z roku 2016 novú sadu mandál a liečivých či energetických symbolov – kódov maľovaných na skle. Ich jednotlivý význam nájdete nižšie v texte.

1

Prinášam vám z roku 2015 novú sadu mandál a liečivých či energetických symbolov – kódov maľovaných na skle.

1

Archanjelske energetické pečate sú symbolom energie jednotlivých Archanjelov, ktorí tak jednoduchším spôsobom sa môžu s nami spájať, pomáhať nám, liečiť, viesť nás, inšpirovať, učiť či poznávať jednotlivé kvality lásky či života s prepojením na duchovný svet.

1

Mandala je starodávny symbol. V sanskrte toto slovo znamená „kruh“. Je to harmonické spojenie kruhu a štvorca, kde kruh je symbolom neba, transcedencie, vonkajších síl a nekonečna, pričom štvorec predstavuje vnútorné sily, to, čo je spojené s človekom a zemou. Oba obrazce spojuje centrálny bod, ktorý je zároveň počiatkom i koncom celého systému. Mandala je symbol Vesmíru, prepojenia mikrosveta a makrosveta.

1

Prinášam vám v roku 2014 novú sadu mandál a liečivých či energetických symbolov – kódov maľovaných na skle. Ich jednotlivý význam nájdete nižšie v texte.

1

V tejto časti sa nachádzajú energetické a liečivé symboly, kódy ktoré som namaľovala počas 2.polroku 2013. Sú to posolstvá ktoré preberám od duchovných bytostí svetla, anjelov, majstrov, maľované na skle. Symbol je komunikačný prostriedok, ktorým tieto bytosti sprostredkovávajú svoj odkaz.
Môžu byť osobné, kedy prostredníctvom svojho duchovného sprievodcu, sa napojím na duchovného sprievodcu, anjela, konkrétneho človeka a namaľujem pre neho symbol aj s textovým vysvetlením a odkazom.

1

Mandala je starodávny symbol. V sanskrte toto slovo znamená „kruh“. Je to harmonické spojenie kruhu a štvorca, kde kruh je symbolom neba, transcedencie, vonkajších síl a nekonečna, pričom štvorec predstavuje vnútorné sily, to, čo je spojené s človekom a zemou.

1