Spôsob aplikácie

        Praktikovanie tejto metódy spočíva v jemných dotykoch reflexných bodov chrbtice na chodidlách, rukách a na hlave. Tieto body obsahujú pamäť celého obdobia tehotenstva  a zodpovedajú trom základným  funkciám.

  • Pohyb ( chodidlá ) - opierame sa nimi o zem, to je naša vnútorná vyrovnanosť, sú na nich uložené bloky, ktoré vznikli cez matku, resp, cez jej radosť, či skôr obavy, strach a tieto na nás preniesla.
  •  Akcia ( ruky ) - komunikačný kanál, tvorba, prejav vo vzťahu k okoliu, sú na nich uložené naše povahové vlastnosti a to ako sa prejavujeme navonok
  •  Myšlienka ( hlava ) – je sídlo našich myšlienok, myšlienkových pochodov a je našim spojením s nebom.

 

 

 

 

 

      Je optimálna pre záujemcov o vlastný rozvoj, pre tých, čo cítia potrebu zmeny. Pre všetkých, ktorým záleží na srdci pohoda a zdravie v rodine.