Pre koho je určená?

       MT je vhodná je pre všetkých, dospelých aj deti. Výborná je pre urovnanie hyperaktivity, porúch sebaovládania, autizmu, pre zdravotne postihnutých, pri menopauze, andropauze, pri ochoreniach chrbtice, kĺbov, zmyslových ochoreniach a iných, pre ľudí nachádzajúcich sa v náročných životných situáciách - choroba, rozvod, sťahovanie, úmrtie blízkej osoby. Je úspešná pri riešení zdravotných problémov aj veľmi starého pôvodu. Taktiež mení naše vzorce správania a zažité myšlienkové vzorce, ktoré sme zobrali za svoje a bránia nám napríklad v nadväzovaní vzťahov, v dosahovaní toho po čom túžime, brzdia nás v prejavovaní vlastných názorov, v presadzovaní sa v práci. U dospelého človeka na to nestačí jedna aplikácia, ale už po prvej väčšinou cíti úľavu. Záleží to od veku, stavu psychiky, ale aj tela.

       Doporučujem aj pre tehotné mamičky a zdravý vývoj ich dieťatka, pretože zabráni prenosu ich blokov, strachov a stresov  na ich nenarodené dieťatko. V priebehu tehotenstva sa vrátane tráum matky a rôznych výchovných schém ktoré ju formujú vytvára u človeka energia, ktorá je potom posilnená traumou dieťaťa z pôrodu, prerušením jeho spojenia s matkou a strachom, ktoré sa mu vtláčajú do bunkovej pamäte a premietajú do ďalšieho života v každej situácii.

      MT nie je postavená na liečenie špecifických symptómov, ale vytvára cestu k oslobodeniu od starých blokov, fyzických i psychických. Je to cesta rozvoja a rastu. Pomáha vziať svoj život do vlastných rúk.

       Má trvalý, hlboký a nenásilný účinok. Nemá žiadne vedľajšie účinky. Uvádza do rovnováhy energie v tele. Je to technika, ktorá pomáha dať nový impulz našej vlastnej životnej sile a ktorá nám pomáha čo najlepšie využiť náš potenciál.

0