Merlyn a Draci

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

                                                

V strede Zeme sa nachádza veľký kryštál je to silný energetický generátor, ktorým sa nie len samotná Zem čistí, ale napája sa na čisté sféry bohov. Nebol tam od počiatku zrodu Zeme. Keď  sa Zem zrodila, tak žili v nej sily v ktorých bola obsiahnutá vesmírna energia božského tvorenia v každom kúsku zeme, v každom pohybe všetkého živého, sila jemnej vibrácie lásky až po silné tornádo divokých dračích energií. Oheň a voda sa milovali v tanci života na Zemi, nespútane, divoko ale v božej zákonitosti súladu zo všetkým v dokonalej hudbe v jednom dychu dokonalosti božieho výtvoru. Kým sily boli nespútané ale pravdivé v pravde zákona jedného jediného  tak v strede Zeme bol len oheň, oheň z ktorého sa aj všetko stvorilo. Vesmírny prvopočiatočný oheň dávnych mistérii počiatku nie len Zeme ale všetkých planét.

Veľa tisíc rokov prešlo a Zem si prešla svojim vývojom aby napĺňala svoj veľký príbeh zo svojimi deťmi. Apokalypsou chránená, ale vlastnými deťmi ničená, veľa krát zneuctievaná. Prišiel čas keď jej vlastné deti začali zabúdať a Temný Pán začal ovládať sily ohňa.

A vtedy v Atlantíde v krajine veľkej alchýmie tam kde sa zrodili ľudia z božou mysľou, vznešené  bytosti vo svetle a pohybe lásky na vrchole ich slávy vedeli akú cestu má pred sebou človek a vedeli ako budú zneužívané sily ohňa. A aby sa Zem nepohltila do vlastného ohňa čo ju samotnú zrodil sa tvoril postupne veľký plán ďalšieho osudu  s pomocou bytosti svetla z domovských planét, najlepších majstrov, najvyšších kňazov a kňažiek sa zrodil plán.

V Atlantíde sa s kameňmi pracovalo vo veľkom, používali sa nie len na liečenie ale na teleportovanie, prenos myšlienok, komunikáciu  a mnoho iného .

Mali silnú energiu ako všetko, pretože vo všetkom boli sily Zeme a sily božej manifestácie, všetko malo prísne pravidlá a každý pracoval samostatne zo svojou danosťou aby sa vždy mohol naplniť spoločný projekt v čo najlepší výsledok .

Atlanťania  boli dokonalé bytosti ale pri tom cítili emocionálne srdcom. Tí Najvyšší vedeli vo svojich záznamoch že Zem nie je predurčená v blízkej budúcnosti k  harmónii a že ich krajina je len jedna etapa kde sa musí zaznamenať čo najviac učenia v svetelných kódoch, ktoré sa opäť zrodia v ľudoch v budúcnosti,, keď si harmónia ako hudba začne spievať opäť  svoju pieseň. Ale potrebovali ochrániť nie len svoje danosti a učenia ale samotnú Zem a tak pri jednej z veľa ciest a návštev spoločenstva vesmírnych bytostí svetla skomponovali plán ,,kryštálu ".

Vytvorili biele božské svetlo ktoré máme my dodnes každý nad svojou hlavou ako svetelný lúč. Je to ako čistá fontána, ktorá nad nami prúdi aby sme nezabudli kým sme. Tento energetický svetelný lúč zosílili kryštálmi s  priateľmi z iných domovských planét na pomoc Zemi, aby mohli  do stredu zeme do ohňa vytvoriť veľký kryštál ktorý navždy ochráni Zem.

A tak sa Zem aj pri tých najväčších ničivých silách nikdy nedokáže sama zničiť, lebo kryštál ju stále harmonizuje, čistí, pripomína  lásku jej vlastných deti a spolupatričnosť zákonitosti Vesmíru .

Atlanťania  poverili nesmrteľného majstra múdrosti spojeného zo Zemou pre lásku k nej veľkého alchymistu a znalca nie len kameňov, ale aj energií všetkých živlov, aby navždy chránil všetkých mágov a šíril múdrosť mágie kryštálu. Potreboval ale pomoc a pomoc nie človeka, ale pomoc ohňa. Biele svetlo je spojené s bielym orlom, láskou nekonečného dychu a oheň je spojený s energiou draka . Múdry  mág sa sám podujal na cestu  do tých najtemnejších kútov Zeme, aby našiel silu draka a spojil tieto dve sily na ochranu Zeme. A tak majster šiel až do tých najtemnejších miest  Zeme aby pozdravil drakov. Použil mágiu lásky bieleho orla, aby sa šírila vôkol neho a draci na neho nezaútočili. A stalo sa, že draci si zamilovali esenciu lásky bieleho orla a navždy sa stali pomocníkmi a ochrancami  všetkých bielych mágov, ktorí nesú v sebe kryštál tejto Zeme. Tento prvý biely mág čo skrotil láskou drakov sa volal Merlyn a jeho moc pracovať z energiami Zeme ešte vzrástla, lebo Zem mu je nápomocná všetkým jeho kúzlam. Merlyn môže prebývať v podsvetí a nikdy sa ho nedotkne temnota, pretože je navždy chránený drakmi a ani nikdy ho nemôže pohltiť samotná dračia sila, lebo jeho srdce patrí bielemu orlovi a ani nikdy nepodľahne temnej mágii, pretože jeho múdrosť je božou múdrosťou Stvoriteľa .

MZ

Prevzaté z : http://arielasamitula.webnode.cz/products/merlyn-a-draci-/

Zobraziť galériu?: 
Nie