Mandaly maľované na skle 2019

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

                                                          

Milí priatelia,

prinášam vám z roku 2019  novú sadu mandál  maľovaných na skle. Ich jednotlivý význam nájdete nižšie v texte.

Viac o mandalách nájdete tu...

Môžete si vybrať  a objednať z tu uverejnených mandál, či z predchádzajúcich článkoch, alebo zo sekcie moja tvorba...

Môžete si dať  namaľovať aj osobnú mandalu priamo na mieru pre vás, partnerskú, či rodinnú mandalu.

Do svojej objednávky – požiadavky prostredníctvom kontaktného formulára uvedeného na stránke nižšie, či mailom:svetlozeny@gmail.com uveďte názov mandaly a veľkosť. V prípade osobnej mandaly je potrebné uviesť celé meno a dátum narodenia, prípadne všetkých členov rodiny k rodinej mandale. 

Mandaly je možné namaľovať  v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru (okna, pod lampu, na stenu, stolík ) ako energetický žiarič.

Ich energia je trvalá. Nezmenší sa, nestratí ani nevyprchá.

Mandaly sú maľované ako vitráž, čiže sú farebne transparentné a pri dopade slnka, či svetla vyžarujú svoju energiu do priestoru, alebo pri nosení priamo do srdcovej čakry, aury, biopola.

Farby na fotografii sa môžu mierne líšiť od originálu vzhľadom k dopadu svetla či blesku.

Pri záujme a po dohode Vám k mandale, prívesku pribalím aj mnou maľovanú hodvábnu ručne šitú šnúrku, farebne vhodnú v hodnote 1,- €.

Vhodné aj ako darček.

Dodacia lehota od objednávky je 7-14 dní, vzhľadom k postupom ktoré musia byť zachované pri práci s farbami a dobou schnutia i počtu objednávok.

Cena: malý rozmer /priemer 6 cm /            10,- €

            stredný rozmer / priemer 12 cm /    15,- €

            veľký rozmer / priemer 15 cm /       20,- €

            najväčší rozmer / priemer 25 cm / 40, - €

Upozornenie:

Chrániť pred pádom, vodou a poškriabaním ostrými predmetmi. Nepoužívať na zavesenie kovovú retiazku. Hrozí možnosť poškodenia.

Ak máte záujem o ktorúkoľvek mandalu, kontaktujte ma na email: svetlozeny@gmail.com, alebo cez kontaktný formulár.

Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autora stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.

Vyrobené na Slovensku, handmade.

Význam mandál:

1.Mandala „Osobného šťastia“

„Osobné šťastie je sila, ktorú žiješ. Uvoľni bolesť, strach, nedôveru

a otvor sa v láske šťastiu, ktoré ťa naplní v každučký okamih života.“

Kameň: ruženín

2.Mandala „Dar milosrdenstva a súcitu, milosti a odpustenia“

„Len milosrdenstvo v súcite a milosť v odpustení rozpustí každú neprávosť, bolesť i žiaľ. Nezatvrdzuj svoje srdce, ale otvor ho týmto kvalitám lásky, lebo len oni naplnia tvoje srdce i dušu pokojom, harmóniou a mierom v láske.“

Kameň: horský krištáľ

3.Mandala „Pohladenia“

„Pohladenie je prejav daru súcitnej  lásky. Uzdravujúcej, milujúcej. Nech vaše ruky pohladením, dotykom odovzdávajú lásku, nie ľútosť. Takou láskou pohládzajte seba i druhých. Každý deň.“

Kameň: horský krištáľ

4.Mandala – „Láska, vďačnosť, pokora“

„Napĺňajte svoje srdce láskou, ktorá sa vám v hojnosti dodá všetko čo potrebujete.

Nebuďte  márniví, ale ak budete žiť v čistote mysle, v pokore a vďačnosti , budete žiť v dostatku pre telo i ducha. Posilňujte aj Matku Zem v láske, vďačnosti a pokore.“

Kameň: horský krištáľ

5.Mandala „Svätý grál“

„V jednote lásky, ktorá je jedno(jednota)naplňte svoj obsah: svoj grál, svoj život, svoje bytie. Cez hmotu pozdvihnite ducha. Cez plameň lásky vyviera, vyrastá kvet, v špirále trojjedinosti a splýva, hromadí sa. Tvorte cez kód života nové bytie.“

Kameň: ruženín

6.Mandala „Láska, úcta, dôvera a rešpekt“

„V pevnosti lásky a rovnocennosti ži svoj život. Láska, úcta, dôvera a rešpekt ti ho pomôžu ako neoddeliteľnú súčasť vytvoriť. Sú vzájomne prepojené a previazané. Ako uzly, bunky, ako vibrácie svetla. Neoddeľuj sa, ale vedome s tým splyň v posvätnosti lásky. V rovnocennosti ju posilňuj a ukotvuj v svojom srdci i na Matke Zemi.“

Kameň: horský krištáľ

7.Mandala“Prosperity“

„Prosperita, hojnosť prichádza vo všetkých rovinách bytia.

 Otvorte sa prúdu hojnosti, ktorá čaká len na vaše pozvanie.“

Kameň: horský krištáľ

8.Mandala“ Rešpektu a jedinečnosti“

„Nevnucuj svoje názory, postoje druhým. Rešpektuj jedinečnosť každého v láske a slobode. Neposudzuj, neodsudzuj, nezavrhuj, nekritizuj, ale hľadaj spoločnú reč, cestu.“

Kameň: horský krištáľ

9.Mandala“Vášne - posvätnej lásky“

Splynutie v jedno cez túžbu vašej duše“.

Kameň: ruženín

10.Mandala „Milosrdenstva“

„V nekonečnosti lásky je nekonečné milosrdenstvo a odpustenie pre všetkých,

pre všetko a vo všetkom.“

Kameň: ruženín

11.Mandala „Konania samého za seba“=„cesta lásky v láske, cestou  lásky“

„Nevšímaj si prekážky, ale vo viere a nádeji kráčaj vpred. Rob to, čo pokladáš za správne. Neboj sa, ale nechaj sa viesť vnútorným presvedčením, ktoré pochádza od Stvoriteľa.“

Kto má uši na počúvanie nech počúva a kto má oči na videnie nech vidí.

Modlitba šiestich ružových lupeňov

Používaj ružu ako model Ducha Svätého. Postupuj vždy zľava doprava, uchop prvý lupeň svätej ruže, ktorému sa hovorí lupeň VIERY a modli sa:

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje.

Uchop druhý lupeň, ktorý je lupeňom POKORY a modli sa:

Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja.

Uchop tretí lupeň, ktorý je lupeňom SLUŽBY a modli sa:

Ako v nebi, tak i na zemi.

Teraz uchop štvrtý lupeň, ktorý je lupeňom HOJNOSTI a modli sa:

Chlieb náš každodenný daj nám dnes.

Uchop piaty lupeň, ktorý je lupeňom ODPÚŠŤENIA a modli sa:

A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom.

Uchop šiesty lupeň, ktorý je lupeňom SILY a modli sa:

A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.

Kameň: ruženín

12.Mandala „Posilnenie súdržnosti“

„Buďte pevní, súdržní v láske, pretože tá buduje súdržnosť, väzba, vzťahy a putá.

V láske a zároveň slobode a voľnosti. Aká je súdržnosť, taká je voľnosť.“

Kameň: horský krištáľ

Zobraziť galériu?: 
Áno