Liečenie

Anjelska terapia vykladaním kariet je anjelska terapia,  spôsob konverzácie, keď vykladateľovi  je dovolené aby sa napojil a poprosil anjelov, aby cez neho pomohli dať znamenia a vedenie. Pri  výklade slúži ako telefón. Nie je zdroj informácií, ale len prostriedkom doručenia. Komunikácia ktorá prebieha je medzi anjelmi a klientom.

  

       Reiki je  čistá, láskyplná, inteligentná, univerzálna vesmírna liečivá energia, ktorá pomáha liečiť, harmonizovať telo i dušu. Napomáha k spirituálnemu, osobnému vývoju a rastu. Je prístupná pre všetkých ľudí, bez ohľadu na rasovú, politickú alebo náboženskú príslušnosť.

       Štúdiom starodávneho spôsobu liečenia sa zaoberal Dr. Mikao Usui z Japonska. Jeho prostredníctvom sa možnosť liečby prikladaním rúk opäť dostala do dnešnej doby. Mikao Usui vytvoril v 20.rokoch minulého storočia určitý druh systému pre výučbu tejto liečebnej techniky známej ako „reiki“. Pod týmto názvom je vyučovaná po celom svete dodnes.

Tento japonský výraz je zložený z dvoch slov:

    
                                                       

       Energia milujúcej láskavosti ( EML ) je ružová diamantovo-dúhovo žiariaca energia, ktorá má dar liečiť a uzdravovať prostredníctvom lásky energie Márie Matky.

      Túto energia mi odovzdala Mária Matka ako dar pre pomoc druhým. Ja som len kanál cez ktorý energia prúdi. Túto liečivú energiu vysielam prostredníctvom rúk osobne, alebo ju odovzdávam mentálne na diaľku. 

      Jej základom je svetlo. Svetlo je zdroj.

     Aj príbeh o stvorení začína slovami: „ Buď svetlo“. Tak stojí svetlo od začiatku v strede. Bez svetla by sa nám nič neodhalilo. Jeho spektrum nás trvale obklopuje, vyžaruje a pôsobí cez neho na nás, náš svet. Svetlo dýchame, svetlom žijeme. Svetlo je zložené z farebných lúčov. Sú to vibrácie rôznych frekvencií. 

Z histórie