Kryon - Síla Tvého světla, síla manipulace

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

                                                

Poselství Kryona přijala Marketa Selinijana dne 11.09.2013

Celý channeling je Kryonem energetizován a během čtení můžete vnímat vibrace magnetické lásky.

Já jsem Kryon z Magnetické služby a zdravím vás moji milí. Zdravím vás slovy, která jsou protkána magnetickou láskou, která mě tvoří. Jsou vibrací energie tónu skutečnosti a ty se pomocí nich ladíš na vibraci skutečnosti. Přicházím, abych tě informoval o tom, co se nyní se Zemí děje a o tom, co prožívá tvé tělo, protože to spolu úzce souvisí.

Vnímáme, jak se po celém světě otevírají brány dimenzí a Země dostává impulsy světla z jiných sfér. Přesto však na Zemi žijete právě vy – právě ty konkrétně – a tvé světlo stejně tak jako světlo všech bytostí na Zemi je rozhodující pro to, co se na Zemi nyní děje. Ne vždy
o tom tvé světlo rozhodovalo.

* Byly doby, kdy bylo tvé světlo potlačené pod nánosem duality a neviděl jsi svou jasnou zář.
* Byly doby, kdy se tvé světlo schovávalo z důvodu přežití.
* Byly doby, kdy bylo tvé světlo vyhoštěno z krajiny, kam se zkrátka vibračně nehodilo.

A tehdy jsi utržil zkušenosti, které ovlivňují víru ve tvé světlo až do dnešního dne.
Získal jsi zkušenosti, které se hluboce zaryly do tvého podvědomí – o tom, že je tvé světlo zranitelné, a že na něm leckdy málo záleží. Že ho dokáže smést dualita, že ho smete dav silnějších než jsi ty. A tyto zkušenosti tě vedly k tomu, že jsi své světlo odmítal, až jsi se ho téměř vzdal. A tento silný vzor je zakořeněn ve tvém světelném těle a i nyní způsobuje bolesti, které prožíváš na úrovni emocí. Lady Gaia pláče a ty spolu s ní … ve vibracích svých emocí. Však dost bylo pláče a utrpení.

Právě dnes přicházím s tímto poselství, které je pro tvůj posun důležité. A ačkoli máš informací o síle světle dost, přesto je právě tato pro tebe nová a ve svých vibracích jiná. Právě tato zpráva tě pozvedá a díky bezpečí magnetické lásky můžeš pocítit to, kým ve skutečnosti jsi. Můžeš pocítit sílu, která se ti vrací.
Právě dnes tu na Zemi stojíš se svým světlem a nevidíš, že se jeho zář doširoka rozpíná. Nevidíš, protože nechceš vidět sílu světla – sílu, která Tě tvoří. A tak Tě nyní já, Kryon, vyzývám:

Povstaň ve svém světle, povstaň v záři, která tě tvoří a uvědom si,
že tvé světlo je to, v čem se nyní síla Země ukrývá.

Nejsou žádné překážky v tom, aby tvé světlo zářilo do širokého okolí. Jedinou překážkou k tomu jsi ty sám. Jen ty v tomto sám sebe omezuješ. Země tvé světlo potřebuje, protože s tím, jak se pozvedá tvoje zář, se pozvedá i světlo Země.

A tak dovol záři tvého světla, aby se opět pozvedla a vystoupila ze stínu,
ve kterém se schovává.

V posledních týdnech světlo Země kolísalo, než se to v několika málo dnech zpět stabilizovalo. Stalo se to, že se po Zemi spojilo tisíce světelných bytostí z řad lidí a ti společně s bytostmi z jiných sfér a galaxií s úmyslem záře jasného světla pozvedli vibraci Země a mohlo se zklidnit moře, které bylo poryvy větru rozbouřené. Tak stalo se, že se Země ocitla v prostoru ticha a klidu a přestože to byl jen krátký čas, tak úsilí mnohých se vyplatilo a Země mohla provést několik hlubokých nádechů, které potřebovala.

I ty můžeš přispět k tomu, co nyní Zemi sílu dává. Ta síla je v tobě, je tvou součástí. Když opustíš své strachy z toho, co vše by se se Zemí mohlo stát, tak zjistíš, že je Země v bezpečí a že nejsilněji přispíváš tak, že sám ve svém nitru nalezneš klid a necháš své strachy odplavit. Opustíš úsilí, které tě k manipulaci svádí. Protože je snadné podlehnout davu a ovlivnit s úmyslem dobra ostatní. A teď o tom hovořím záměrně moji milí. I dobrým skutkem se dá ublížit, když je veden z formy strachu. A většina prací, které na Zemi energeticky probíhají, jsou vedeny právě z této formy.

Ani my, bytosti z jemných sfér lásky a míru nemáme svolení zasahovat do procesů,
kterými kdokoli z vás prochází bez toho, aniž bychom měli jeho svolení.

Když si uvědomíš, že ve vesmírech, které žijí v energiích skutečnosti, neexistuje nic, co by bylo vedeno v energii manipulace, pak zjistíš, že nikdy nelze nutit do lásky někoho, kdo o ni nestojí. Jen, když o ni sám požádá, pak bude vyslyšen a bude mu věnována veškerá podpora. A tak když zaměříš svoji pozornost víc na sebe než na ostatní a najdeš právě u sebe to, co v tobě vytváří strach, díky kterému pak v dobré víře manipuluješ s jinými, můžeš tento strach lehce rozpustit a vydat se cestou, která Zemi pozvedá.

Stáváš se bytostí, jejíž vibrace se rovná vibraci světelných bytostí vesmíru,
protože k tomu má vést tvá cesta na Zemi, cesta pozemská.

Představ si, že rozhoduješ o celém světě a jen na tvém rozhodnutí záleží.
Představ si, že máš k dispozici ty, kteří ti dobře radí, i ty, jejichž rady tě od světla odráží.
Pak vnímej, jak k tobě přichází pomoc, o kterou nežádáš. Pomoc těch, kteří ve snaze zachránit svět, ti posílají vibraci lásky, která je však protkaná jejich strachem. A tito lidé se snaží naklonit tě na stranu, o které si myslí, že je tou jedinou správnou.
Ty vzdáváš se svého rozhodnutí a necháváš za sebe rozhodovat jiné. Stáváš se obětí manipulace, stejnou jako jsou ti, kteří s tebou takto na dálku manipulují.

Kde poděla se svoboda? Kde poděla se stěžejní energie vzestupu?
Ani sám Stvořitel nerozhoduje za jednotlivce a respektuje chování každého z nás i vás. A v tom tkví největší síla. Když svým čistým úmyslem projasníš své energetické tělo a pak Lady Gaia požádáš, aby tvou energii sama vedla tam, kam si přeje, pak je to ta největší pomoc, jakou ji můžeš dát. Je to pomoc nesena ve vysokých vibracích neutrality a tato pomoc přichází přímo z Božského pramene. Víš, co to znamená? Pamatuješ si na to, kdy jsem hovořil o tom, že se Bohové vrací na Zemi? Pak ty sám v sobě neseš kus Boha a díky své neutralitě míří tvá pomoc k Zemi nejen ze síly tvého nitra, ale je zároveň podpořena vyšším úmyslem, který se odráží až do těch částí vesmíru, které se od Země učí. Neboť Země je průkopnickou planetou a ty sám jsi příkladem pro stovky jiných. V energii neutrality nesleduješ konkrétní cíl. Máš nadhled a lásku prožíváš na zcela jiných úrovních. Oprosti se od lásky lidské, kde člověk chce vše znát, manipulovat, kontrolovat a chránit. Přejdi k lásce Božské, k té, která nehodnotí, nesoudí, dává svobodu tobě i jiným a v této lásce víš, že o tom, zda se zažehne světlo jiných, včetně těch, na kterých ti záleží, rozhoduje každý sám a ty jen svým vlastním příkladem jsi nejlepší pomocí pro své okolí i pro celou Zem. A čím více lidí se spojí s tímto čistým úmyslem, tím snadněji Země propluje obdobím, které ji čeká. A já Kryon jsem ti stále na blízku, stejně tak jako ty, které žádáš o pomoc. Neostýchej se žádat a sdělovat nám svá přání. Mnoho z nich bylo již vyslyšeno a tak se zbav strachu z toho, že by tvé přání bylo splněno a očekávej jeho splnění. Energie manifestace k Zemi přichází.

S láskou Kryon

Po přečtení channelingu se prosím vědomě energeticky uzemni.

© Marketa Selinijana Stejskalová, http://www.zemeandelu.cz/, www.arantia.cz

Změny textu nejsou dovoleny. Stejně tak není dovoleno text jakkoli zkracovat.
S energií neutrality podporuje Kryon Lady Gaia ve skupinových meditacích. Souzníte-li s textem, sledujte prosím internetové nebo facebookové stránky a přidejte se svým úmyslem ze svého domova v nejbližší možný termín. Děkuji všem. Marketa Selinijana

Facebook: http://www.facebook.com/ArantiaKrokyKRozvojiVedomi

Zobraziť galériu?: 
Nie