Kryon - Existuje správný okamžik?

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Článek Barbary Bessen s poselstvím KRYONA uveřejněný v německém časopise Impulse, únor 2014  

Každý den musíme dělat nějaká rozhodnutí. Rozhodujeme se, co kdy uděláme. Jde o věci, které na nás denně útočí a které většinou souvisejí s naším povoláním nebo osobním životem. Některá rozhodnutí musíme učinit okamžitě, na jiná máme určitý čas. U těch věcí, které je třeba rozhodnout brzo, nemusí člověk vždy s jistotou vědět, co má nebo by měl udělat. Ocitneme-li se v nějaké krizové situaci, rozhodujeme se většinou spontánně. Příkladem je jízda autem, kdy okamžitě brzdíme, pokud někdo jiný (nebo třeba i my) nedává pozor. Šlápnutím na brzdu zabráníme nehodě. Matka například intuitivně ví, kdy musí udělat něco, co se to týká jejího dítěte. Cítí ve svém nitru, kdy hrozí nebezpečí. Pokud je někde, kde si její dítě hraje a ona se baví s jinými matkami, ví, kdy se má po dítěti ohlédnout. I když je zaujatá rozhovorem, cítí, že její dítě právě dostalo nápad opustit hřiště a vydat se na ulici.

Kdo nebo co nás takto upozorňuje? Kdo nám sděluje, že je třeba okamžitě udělat nějaké rozhodnutí? Je to náš tzv. vnitřní hlas, naše napojení na božské jádro, na Boha, na Jednotu. Jsme s tímto vnitřním hlasem vlastně spojeni stále. Jen jej většinou mezi všemi těmi dalšími vnitřními hlasy nebereme vážně. Hlas Boha v nás je tichý, neprojevuje se tak hlasitě jako různé části našeho ega, našeho já, sabotéra, šéfa marketingu, ustrašeného a možná i traumatizovaného dítěte, které nás chce uchránit před bolestí. Hlas Vyššího posvátného srdce, našeho Vyššího já je mimo dualitu, nic nehodnotí a ví o všem, co se týká našeho života. V případě matky, která chce varovat své dítě před vběhnutím pod auto, ví Vyšší já, že zkušenost tohoto typu není zahrnuta do životního plánu matky ani dítěte. Proto jí dá vnuknutí nebo jiný signál, který matku upozorní na to, že by měla neprodleně věnovat pozornost svému dítěti.

K tomu ještě máme my všichni svůj tým poradců, kterému se běžně říká andělé ochránci. I oni znají plán života svých chráněnců a vědí, kdy je třeba zasáhnout a kdy ne. Někdy jde o studijní úkoly, které máme splnit, pak je vnitřní hlas velmi tichý. Přesto máme možnost mu naslouchat, pokud se uchýlíme na klidné místo a pozorně se ponoříme do svého nitra. Když se naučíme pozorovat vnější aktivity a vnitřní sabotéry a nebudeme jim věnovat přílišnou pozornost, pak se nenecháme rozptylovat a budeme stále víc propojeni sami se sebou. Všichni ten pocit dobře známe: cítíme se v pohodě, jsme dobře propojeni se Zemí, máme široce otevřené srdce a naprostou důvěru, že vše k nám přichází ve správný okamžik.

Pak existují ještě jiná rozhodnutí, kterými se vlastně není třeba zabývat. Necháváme se k nim uměle dotlačovat. Nemají žádný zásadní význam, jsou jen součástí dualistického života. Například: Jaké si mám dnes ráno obléknout tričko? Kdy se mám setkat s přítelkyní? Co budu dělat o víkendu? Mám se projet na kole nebo podniknout něco jiného? Kam pojedeme příště na dovolenou? Tato rozhodování jsou spojena s dualistickým životem, jsou to věci, která nás tady drží v neustálém kvapu. Značně k tomu přispívá reklama, naše výchova, sousedé, vliv pracoviště, lákavá nabídka obchodních domů atd.

Skutečně důležitá rozhodnutí dnešní doby však spočívají na zcela jiné úrovni. Měli bychom se ptát: Co je mým povoláním a co pro to mohu udělat? Je tento byt pro mě ještě vhodný i z hlediska energií, nebo by bylo pro můj duševní život vhodnější se přestěhovat? Proč mě postihl právě tento symptom nemoci a co mi chce sdělit? Jaká terapie pro mě bude vhodná? Nebo bych se snad mohl vyléčit sám? Je dobré se intenzivně radit s duchovními ochránci nebo bych se měl spíš soustředit na své Vyšší já a co pro to mohu udělat? Je pro mě současné partnerství ještě vhodné nebo se mám rozhodnout pro single život? Jak a kdy to mám udělat?

Takové otázky a následná rozhodnutí do značné míry souvisejí se životem na vlastní zodpovědnost. A v takovém případě není vhodné hledat odpověď u ega, ale poprosit o pomoc vnitřní hlas a ptát se: „Co mám dělat? Naznač mi, co bych měl vědět!“ Neboť možná ještě nenastal ten správný čas pro mé údajně vlastní rozhodnutí, o kterém si myslím, že je musím udělat. Možná je třeba si ještě předtím ujasnit jiné záležitosti a nejprve provést úplně jiná rozhodnutí?!

Ráda teď předám slovo KRYONOVI, duchovní bytosti z říše archandělů. Rád by vám k tomuto tématu předal pár slov/vibrací.

Buďte pozdraveni, milí přátelé, jsem KRYON z Magnetické služby. Vážíme si člověka, který dokáže mít na paměti známý výrok: „Nic není takové, jak to vypadá“. Neboť mnohé věci, které se vám dějí v každodenním životě a na které nějakým způsobem reagujete, bývají často jinačí než jak vypadají. Předpokládejme, že tě dnes ráno nepozdravil soused. Když tě zahlédl, odvrátil pohled. Podráždilo tě to a hned jsi začal přemýšlet, zda jsi neudělal něco, co by bylo důvodem toho, že tě nevzal na vědomí a nepozdravil. Šel jsi dál, ale stejně ti toto setkání zůstalo po celý den v hlavě. Máš rád, když je všechno ve tvém okolí v harmonii a konflikt se sousedem se ti nezamlouvá.

Po několika dnech, kdy pozorně sleduješ, zda jej neuvidíš vycházet z domu, se náhle objeví za rohem a velmi přátelsky tě pozdraví. Vidí nebo cítí tvou nejistotu, neboť k tobě přistoupí a postěžuje si, že mu někdo hodně poškodil auto a viník navíc ujel z místa nehody. To jej velmi rozhněvalo. Tak, a ty sis myslel, že to má něco společného s tebou. Proto je dobré si určité věci ujasnit hned, nebo, což je ještě lepší, se pohroužit do svého nitra, několikrát se zhluboka nadechnout a spojit se se svým vnitřním bytím. Vyptáš se na situaci a co máš dělat. V onom případě se sousedem sis mohl ušetřit několik hodin zbytečného přemítání. Tak to byl typický příklad života v dualitě.

Všechna svá rozhodnutí bys mohl řešit ve svém srdci a stejně tak v něm nalézat i odpovědi na všechny otázky života. A teď velmi toužím ti něco sdělit: Pro všechny věci existují vhodná časová okna. Pak dochází k synchronicitě. Setkají se všichni zúčastnění a nastanou potřebné podmínky, aby určitá věc dobře dopadla. K rozpoznání takového okamžiku je tvůj vnitřní hlas vždy dobrým rádcem.

Předpokládejme, že se chceš odstěhovat, nevíš však kdy ani kam. Možná jsi už viděl dva nebo tři byty, které tě zaujaly, ale něco ti na nich nesedělo. Možná to byla cena, nevhodná doba, o jeden pokoj méně nebo více. Avšak tehdy, kdy už jsi to málem vzdal, se najednou objevil ten správný byt díky jednomu známému, který chtěl vycestovat do Ameriky. Právě nastalo správné časové okno. Všechny podmínky souhlasily, eventuální problémy se vyřešily téměř samy od sebe. Takovou věc lze pochopitelně zažít i se všemi jejími výkyvy, nadšením a propady charakteristickými pro dualitu. Je však také možné dát přednost komunikaci se svým nitrem a s klidnou vyrovnaností čekat na vhodný okamžik. Přeji vám, ať se vám všechny vaše aktivity dobře daří.

Buďte dobře propojeni se svým nitrem a žijte ze svého srdce. Buďte plní radosti a míru sami se sebou. To uhlazuje vaše pole a přitahuje jen to, co skutečně chcete prožívat. A snažte se víc smát. Smích otevírá kanál k prvotní energii, k Bohu!

V hluboké lásce a sounáležitosti

KRYON

Článek Barbary Bessen s poselstvím KRYONA uveřejněný v německém časopise Impulse, únor 2014 je k volnému použití, změny v textu nejsou povoleny. 
Z německého originálu http://www.barbara-bessen.com/wp-content/uploads/2014/02/artikel-impulse... pro www.novoucestou.cz přeložila Jana S.

prevzaté z: http://www.transformace.info

Zobraziť galériu?: 
Nie