Když se necítíme dobře v ovulační fázi

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

 

Pokud zažíváme výkyvy nálad a pocity frustrace nebo deprese, bývá to většinou v předmenstruační fázi, kdy se otevírá naše komunikace s naším podvědomím a my od něj dostáváme jasné signály, že v našem životě to či ono nefunguje. Není to však úplně pravidlem. Pocity, že něco je s námi nebo s naším životem špatně, se mohou objevit například i v ovulační fázi.

Ovulační fáze je čas, kdy jsme nejvíc otevřené směrem ven, do světa, k druhým lidem. Jsme velmi empatické, dokážeme naslouchat, rády pracujeme v týmu a nikoli samy, máme potřebu pečovat o druhé. Navíc je to čas, kdy nám naše vnitřní tělesné procesy sdělují: „Haló, tady děloha a vajíčko, jsme připraveni k oplodnění!“ Vysoká je tedy také naše touha po dotecích, milování a bytí s partnerem. Naše fyzická energie je v této době většinou na maximu a cítíme se dobře jako ženy.

Přesto může nastat chvíle, kdy na nás přijde nečekaný smutek, který nás úplně zahltí, neočekávané slzy a my se ptáme: „Cože, už teď? Vždyť jsem teprve ovulační!“ Pokud se nám něco takového děje, znamená to, že v nějakém ohledu jdeme proti principům a zákonitostem této fáze.

Dám vám příklad ze svého života: Když jsem pracovala na překladu knihy Cyklická žena, na více než dva měsíce jsem se „stáhla do ústraní“, nedělala jsem žádné kurzy, nejezdila jsem na žádné akce, s nikým jsem se nepotkávala, jen a jen jsem seděla u počítače a snažila se překlad dodělat, aby byl co nejdřív hotov. První měsíc to bylo ok, druhý měsíc ještě taky, ale při třetí ovulační fázi jsem zažívala netypicky silné stavy splínu. Přišel večer, setmělo se, v oknech sousedních domů se rozsvěcela světla – a já pocítila tak silnou bolest na srdci a smutek, až se mi oči zalily slzami. Když se mi to stalo i třetí den, začala jsem pátrat – a nemusela jsem chodit daleko: „Vždyť já už třetí měsíc úplně ignoruju potřeby své ovulační fáze – být s lidmi, povídat si s nimi, být v jejich přítomnosti, starat se o ně! Jsem tu zavřená jen a jen s počítačem, a kdyby nebylo psa, tak ani na ten čerstvý vzduch nechodím.“

Bylo to pro mne jasné připomenutí: začni si plánovat do svého diáře nejen odpočinek podle menstruační fáze, ale také kontakty s lidmi podle ovulační fáze a nesnaž se tuto svoji potřebu (alespoň dlouhodobě) potlačit!

Stejně tak nám v tuto dobu můžou víc než jindy chybět doteky. Možná nemáte partnera nebo vám to s ním zrovna úplně nefunguje – a tato fáze vám to může dát najevo pocity nespokojenosti a frustrace. Naplánujte si proto na tuto fázi už dopředu masáž. A nemusíte možná ani chodit k masérovi nebo k masérce, ale domluvte se s kamarádkou a udělejte si vzájemně třeba masáž hlavy nebo zad, jen takovou jemnou, jemné doteky, spíše hlazení… K tomu nepotřebujete ani jedna žádný masérský kurz – a přitom si nádherně vzájemně dosytíte svou potřebu doteků.

Naše společnost má tendenci snižovat význam a důležitost doteků a dotýkání se, ale přitom doteky stimulují například i naši mozkovou činnost. Je prokázáno, že doteky matky zvyšují inteligenci dítěte. Stejně tak zvířata po porodu olizují svá mláťata ne proto, aby je umyla, ale aby správně nastartovala jejich tělesné a jiné funkce. Všichni známe léčivý vliv doteků s partnerem při milování, při němž mizí naše pocity smutku, frustrace či deprese a jsou zažehnány i naše vzájemné spory. (V tomto ohledu doporučuju také úžasné blogy Denisy Palečkové nebo masáž v jejich Tantra Spa.)

Pravda je také, že pro nás ženy jsou důležité i doteky s jinými ženami. V minulosti nebo v jiných společnostech (které my nazýváme „primitivními“) se ženy mnohem víc vzájemně dotýkaly a projevovaly si fyzickou lásku, aniž by to muselo znamenat, že jsou lesbicky orientované. Doteky od žen jsou velmi pečující, laskavé a chápavé a mohou doplnit jak naši nenaplněnou hladinu doteků z dětství od matky, tak celkově náš „pohár doteků“. Ve skutečnosti nás totiž sytí všechny doteky, každý svým specifickým způsobem – jiným doteky od muže, jiným doteky od našich dětí, jiným doteky od našich sester-přítelkyň. A všechny jsou pro náš život velmi důležité. Dopřávejme si jich!

ŽIJTE (s) CYKLEM A BUĎTE NAPLNĚNÝMI, ÚSPĚŠNÝMI A ŠŤASTNÝMI ŽENAMI!

Copyright © 2013 Dana-Sofie Šlancarová

Prevzaté z: http://www.cyklickazena.cz/kdyz-se-necitime-dobre-v-ovulacni-fazi/?utm_s...

Zobraziť galériu?: 
Nie