Jak pracovat novým způsobem s energiemi, abychom neupadli do starých schémat.

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

                                                                         

Áriové prostřednictvím Evy P., Lenky Z. Karin L. a Lucky N., 27.8.20113

Nádherná otázka. Každé vnímání má svou energii. Vnímání světa, které jste měli doposud, bylo důsledkem vaší energetické úrovně. Každá energetická, čili i duchovní úroveň nese určitou vibraci. Na tuto vibraci je navázáno vnímání a vědomí.

Tedy – jestli se teď ptáte, jak nově pracovat s energiemi, znamená to, že jste postoupili, či chcete postoupit, o jednu energetickou úroveń výš. Čím vyšší vibrační úroveň, tím lépe dokážete řešit své záležitosti z nadhledu, čili do jisté míry máte zpracované své ego. A navíc, cítíte se stále přirozeněji jako součást velkého Bytí. Vaše vědomí je více otevřené a zažívá své zkušenosti se Zdrojovou energií. Právě zkušenosti se Zdrojovou energií jsou významným mezníkem v práci s energií tvoření. Většina z vás je právě v této fázi získávání zkušeností se Zdrojovou energií. Nyní je to už jen otázka vašeho vnitřního přesvědčení a času, abyste pochopili jak mocný nástroj tvoření máte.

Udržujte si svou vnitřní čistotu, vnitřní pravdu, své propojení se Zdrojem. Vše ostatní vám vaše duše zprostředkuje. Až získáte dostatek praxe s energií Zdroje, sami opustíte stará schémata. Ztratí pro vás smysl. Vyvstanou před vámi nové obzory, nové možnosti, které vás zaujmou. A vy, tvůrci, za nimi půjdete.

Mnoho zdrau naši milí přátelé.

Áriové

 

Je důležité se propojit se svým krystalem – se svou krystalickou mřížkou, která je již funkční v 5D. Když se naučíš do tohoto krystalu své krystalické mřížky vstupovat vědomě v každé chvíli, propojíš se svou silou, svým potenciálem. Tento krystal je předivo siločar, které tě propojují a motivují k novým pohledům na pozemské události ve 3D. Přináší zásadně nový vhled na celý systém 3D – vztahy, moc, závislosti, hierarchii, hojnost. V této energii se ukotvíš ve své síle, začneš vnímat svou podstatu jako něco nevyčerpatelného.

Už samo propojení s touto enrgií významně doplní tvé fyzické tělo, jeho harmonizaci. Začnou se aktiovovat krystalické mřížky jednotlivých orgánů a buněk.

Nic není v současné době postupné, nebo „až potom …“ apod. Vše vnímej absolutně, plně a zcela. Veškeré jakoby postupné kroky jsou jen strachy tvého ega a jeho snaha zbrzdit vývoj, neztratit kontrolu. Stále s ním promlouvej, více než kdy před tím a dej mu prostor, protože tam můžeš nejvíce pokročit. Čas strávený touto činností se ti mnohonásobně vrátí v hladším a rychlejším postupu dál.

Otevři se novým řešením a začni je žít. Žádné omezení zde neplatí, vše je otevřené, absolutní.

S láskou Áriové

 

 

Drazí přátelé,

víme, jak je pro vás téma starých schémat aktuální a jak je někdy těžké se z těchto energií vyvázat. Chtěli bychom vám ukázat jeden ze způsobů, jak s tímto problémem pracovat.

Propojte se v meditaci se svými průvodci a nechte se zavést do energií těla poslání. Zde se propojte s bytostí těla poslání a požádejte o milost boží, aby byly v souladu s vaší duší uvolněny energie staré kontrolní sítě, které vám nedovolují efektivně pracovat s novými energiemi a udržet se v nich. Nechte se duchovní bytostí těla poslání vést, zůstaňte v propojení se všemi láskyplnými bytostmi a vyčkejte, až energie dotečou.

Takto postupujte přes tělo karmické, mentální, emocionální až do fyzického těla. Až toto dokončíte, tak vás vaše duše povede jednotlivými čakrami fyzického těla. Každou čakru si můžete představit jako určitou mandalu a vy zde svou zdrojovou energií transformujte veškerou nelásku, která vám brání, aby jste se udrželi ve své tvořivé energii.

Až toto dokončíte v první čakře, sestupte, prosím, do nulté čakry a zde v propojení s bytostí nulté čakry požádejte o vedení svou duši. Budete přivedeni k aktivaci energií pro tuto dobu přechodu.

Vaše vědomá účast a rozhodnutí vstoupit do těchto nových energií vám pomohou aktivovat potřebné kódy. Vše zde prociťte, s láskou přijměte a poděkujte za prožité zkušenosti a poznání.

Děkujeme vám za úžasné pokroky, které děláte a i nadále jsme s vámi.

Vaši Áriové

 

ARIOVÉ - MOUDROST ZEMĚ...

Jsme ti, jejichž energie je konstantní neměnná. Jsme jako krystaly, které uchovávají energii a informaci navěky. V první dimenzi (kde se projevuje naše existence) není žádný pohyb, je tu klid a jistota pořádku.

Představ si, že jsi krystalem. Energií, která je pevná ze své podstaty. Právě taková, jaká je, nepotřebuje být jinou. Vy lidé jste ve svých emocích zbrklí a neustále přebíháte do nejistot jiných možností.

Základ je přijetí. Jako křemen nechce být diamantem a pazourek záhnědou, i vy přijměte v první řadě sami sebe a své místo. Staňte se krystalem jistoty. Každý v sobě máte krystalickou strukturu obsaženou. Prociťte se do ní a zjistíte, že není třeba být někým jiným a hrát nepřirozené hry obsažené ve starých programech. Je to jako hra - když pochopíte její podstatu, není třeba ji dále hrát. Programy odpadnou, zmizí.

A teď něco o nulté dimenzi. Existuje mimo čas a prostor vašeho lineárního chápání, můžete ji vnímat jako všudypřítomnou a zároveň neexistující. Je to prostor nula - prázdnota, která je osvobozující už svou podstatou. Můžete se s ní propojit vědomím, můžete ji pocítit, i když ji myslí neuchopíte.

Můžete v ní odevzdat vše nepotřebné, protože ve chvíli, kdy něco v nulté dimenzi odevzdáváte, už to neexistuje.

A v tom tkví půvab veškerého kouzla - uvěřit v neexistenci něčeho, co nechcete. O tom je odevzdání a čištění. Těžko se vdáváte starých energií, protože nevěříte v jejich rozpuštění.

Nultá dimenze umí neexistovat ve vaší mysli, proto vše, co do ní pošlete, neexistuje už v přítomném okamžiku.

Vaši  Ariové

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přijaly Eva P., Lenka Z., Karin L., Lucka N.  (www.transformace.info). Tuto verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Zobraziť galériu?: 
Nie