Hľadajte cestu LÁSKY - Posolstvo Márie Matky na november 2019

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

                                                                              

                                                                                                   Milované deti svetla,

Cez stred ktorý nájdete na tomto mieste i kdekoľvek keď ste vo svojom srdci, hľadajte čo je najdôležitejšie.

Na konci je ale vždy svetlo, láska, pokoj, mier, harmónia. Je to len o čase, kedy k tomu dôjdete, dospejete.

Hľadajte cestu LÁSKY.

Cez múdrosť, poznanie ju nájdete. Choďte, kráčajte vo svetle lásky. Buďte požehnaní.

Vysielajte lásku žehnaním. To je energia milosti i odpustenia. Zanechajte všetok hnev i nadutosť.

Pochopte čo je podstatné. Vedzte, že najpodstatnejšia je láska.

Buďte akoby rybármi ľudí. V láske ich nachádzajte, voďte ku svetlu, ale v slobode ich nechajte konať i žiť.

Svojim životom neste svetlo poznania ako sviecu, ktorá osvetlí cestu tým, ktorí hľadajú, sú na tú cestu pripravení a ochotní ňou kráčať.

Vy ste to svetlo, vy ste láska. Vy ste tie zrelé klasy, ktorými sa napĺňa úroda.

A tak to je.

S nekonečnou láskou

Mária Matka

Posolstvo prijaté v Chartres /Francúzsko /21.9.2019 

Ilustračné foto, autor Jana Bálintová: vitrážové okno, katedrála Notre Dame v Chartres, Francúzsko

Ďalšie ponuky pomoci: Škola Márie Matky tu..Metamorfná technika tu..Regresná terapia tu... Meditačné večery, Kurzy, podujatia a i. - môžete sledovať prostredníctvom Noviniek pri registrácií na stránke nižšie.

Pre www.svetlozeny.sk napísala Janka Bálintová. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom.

Zobraziť galériu?: 
Nie