Gaia - vyznanie

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

                                                  
Matka naša, Matka Zem, Gaia, Šekinah, nevesta Matronit,

čakáš na svojho ženícha vo Výšinách, Ty, prekrásna,

v ktorej lone spočíva celý svet, chránený Tvojím Srdcom plným Lásky a Dobrotivosti.

Spustošená, týraná si skutkami nelásky a snahy ovládať Ťa, brať z Tvojich darov,

činiť z Teba nástroje skazy a deštrukcie. Ľudské zlo a slepota duší,

odráža sa v tvári Boha Otca, a ten slzami kropí vyprahnutú pustinu,

by zas zazelenala Láskou, vďačnosťou za Tvoju starostlivosť, by zase zakvitli púštne piesky ružami z Damašku.

Ty, liečiš naše duše svojimi láskavými rukami,

prebúdzaš naše Srdcia zo spánku a sne o utrpení, ktorý sme si zvolili

a ktorým sme sa oddelili od Teba, a Teba od Tvojho Milovaného.

Sila, ktorá pulzuje Ti v útrobách, dáva život všetkému,

čo v ohni premeny rastie do nezmerných výšav nehy a láskavosti, večného kolobehu života.

Odpusť nám naše činy, lesy Tvoje do tla spálené, stromy zoschnuté, vyblednuté kvety Tvojich milovaných detí.

Sme Tvojimi, tak, ako Ty naša Učiteľka najväčšia a Najdrahšia,

dovoľ nám navrátiť sa k Tebe, uzdraviť Tvoje krvácajúce Srdce,

a znovu nastane spojenie medzi posvätnými milujúcimi,

znovu nastane svitanie nových zajtrajškov mieru a harmónie.

Ako na Nebi, tak i na Zemi, ako hore, tak i dolu,

Tvoje lono prijme svoju stratenú polovičku,

tak ako On prijme Teba, stratenú, zapudenú, odvrhnutú.

V riekach Tvojich čírych ako krištáľ zrkadlia sa Jeho oči plné Slnka jasu,

a vnímajúc všetku tú nekonečnú krásu, vidí Ťa zaodetú do zelene dolín a dúhy kvetov všetkých farieb.

On vidí Ťa nádhernú, čistú, bez poškvrny.

A tak, i my, vinou, že sme Ťa nechránili poznačení, nájdeme domov v Tvojom náručí.

To, a ešte omnoho viac, nás vaša Láska naučí.

 

Prišlo mi mailom. Ďakujem.

Obrázok i text je vyznanie našej Matke Zemi od Kataríny. 

S dovolením, súhlasom a vďakou prostredníctvom www.svetlozeny.sk uverejňuje Janka Bálintová. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom.

 

 

Zobraziť galériu?: 
Nie