Energie v září 2013

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

                                                                     

Jennifer Hoffman

Klíčové slovo pro září zní ,,láskyplně přijmout“, což zahrnuje uznání, přijetí a lásku ke všem aspektům nás samotných, abychom mohli shromáždit svou energii a byli schopni uskutečnit další skok na naší cestě vzestupu.

Tento měsíc  jsou činné dva druhy energie, odstraňující suť a trosky, k čemuž dochází v první části měsíce. Pak, počínaje podzimní rovnodenností 22. září,  můžeme ,,vystřelit“ do nových stratosfér. Nejde již o to, abychom byli ochotni zkoumat neznámé oblasti, nyní máme být tvůrčí hnací silou za rozvíjejícím se novým paradigmatem. Září má potenciál pro velký vývoj, pokud si uvědomíme, že to, kam jdeme, co děláme a co se děje, když tam dojdeme, je výsledkem toho, co tvoříme svým záměrem.

Někdy je naše stezka zablokována a my nechápeme, proč, takže se díváme na tu jednu oblast, kde je nejvíce problémů, a viníme z nich onu situaci nebo osobu.  Avšak nic ze současné transformace není soustředěno na jednu jedinou oblast, přestože nám může připadat, že  to jen v jedné oblasti zakoušíme. Cílem je, abychom se natolik zaměřili na své léčení, že se nenecháme ničím rušit, díky čemuž jsme schopni umožnit opravdové uzdravení. Provádíme-li mohutnou transformaci, pohybujeme též  obrovským množstvím energie (ve formě přesvědčení a emocí) – a přesně toho se nyní naše transformace týká: čištění, uvolňování, propouštění, obnovy. Nejde o to, začít znovu, jedná se o úplně nové začátky.

Cesta k novým začátkům může být zablokována či omezována starým ,,smetím“, což zahrnuje vzorce přesvědčení a chování, pocitů, myšlenek a emocí, neschopnost vidět budoucnost skrytou za současnou situací nebo předsudky, které vám nedovolují zahlédnout jiné možnosti.

Kdykoliv se blížíme konci energetického cyklu a jsme připraveni přejít k novým možnostem, dostáváme se do ,,oka jehly“, určitého zúžení naší stezky, které nás nutí ,,odlehčit“ náš náklad (obrazně řečeno) od všeho, co není v integritě nebo souladu s frekvencí a dimenzí, do níž si přejeme vstoupit. (O ,,oku jehly“ mluvím v nahrávce z 1.9., získat ji můžete /v Aj/ zde -  clicking here).  Toto se odehrává v první půli září a můžete mít pocit, že břemeno k odložení je větší než to, co propouštíte. A můžete toho mít k uvolnění velmi málo, vůbec nic nebo spoustu, v závislosti na tom, jaký si dáte záměr a jak moc jste s ním v souladu v přítomném okamžiku.

Znamená to radikální přeuspořádání v našich životech, počínaje našimi systémy přesvědčení, u nichž celá naše realita začíná.  Co vidíte jako svůj potenciál za zraněními, bolestí a léčením? Kde již vaše staré ,,věci“ splnily svůj účel a jaké nové stezky jste schopni - bez nich - pro sebe stvořit?

Cokoliv již pro vás není zdrojem radosti, to dosloužilo, a pokoušet se to znovu oživit, rozdmýchat nebo znovu začít, povede pouze k frustraci. Energetický partnerský vztah, který jste kdysi sdíleli, je završen. Je čas se od toho odpojit a vytvořit si nové spojení k něčemu jinému. A pamatujte, že máte s láskou sevřít v náručí všechno, co propouštíte, protože je to všechno součástí vás a vaší cesty, kterou jste stvořili pro svůj život. Jestliže propouštíte  v duchu láskyplné vděčnosti, vytváříte silný, rozšířený prostor, aby něco mohlo v proudu vděčnosti vstoupit do vašeho života.

Energie měsíce září nás staví do pozice, kdy jsme schopni pohlédnout za léčení, poznat svou vlastní moudrost a vidět sebe sama jako vyléčené, celistvé a zasluhující si klid, mír, radost, lásku a hojnost, které hledáme. Zbytek roku 2013 může být poněkud vrtkavý (jednoznačně bude bohatý na události) a může být lepší se o všechny tyto věci postarat nyní, kdy si můžeme dát na čas, než později.

Využijte první polovinu měsíce k provedení svého energetického a emocionálního úklidu, abyste po 22.9. byli volní a mohli vzlétnout k novým začátkům.

Přeji vám krásný měsíc.

 

Copyright ©2013 Jennifer Hoffman & Enlightening Life OmniMedia, Inc. http://enlighteninglife.com

(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pouze pro bezplatné/nekomerční webové stránky, a pokud je připojen aktivní odkaz na původní zdroj/autora a tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.) 4. 9. 2013

Zobraziť galériu?: 
Nie