Nové články

V tejto časti nájdete najnovšie vložené články, posolstvá atď. Verím, že sa Vám budú páčiť.

0

Uvedomte si, že ste súčasťou celku. Každý svojimi darmi sa pričiňujete jeho fungovaniu. Preto spolupráca je v tomto ohľade nevyhnutná. V rovnocennosti, úcte, porozumení a akceptácií si navzájom pomáhajte, s láskou na seba pozerajte a v hlbokej úcte oceňujte jedinečnosť. Svoju i druhých. Len tak spolupráca prinesie to správne ovocie. Ovocie ako požehnanie pre vás i ostatných. V teple lásky, ktorá svojim jasom žiari.

0

Nech svetlo vyviera z vás, z každého dychu, každého slova, pohľadu, myšlienky, rozhodnutia i skutku.

0

Nemajte strach zo smrti, zomierania. Sú to vaše predsudky a strachy vyplývajúce z nepoznaného. Strachy plynúce zo strachov druhých ľudí. Keby ste tento strach nahradili láskou, bol by odchod ľudských bytostí naplnený svetlom, radosťou, pokojom z prechodu práve do „svetla“.

0

Tak ako každá jedna myšlienka má energiu ktorá sa niekde prejavuje a každá jedna vaša bunka to vníma a reaguje, tak rovnako v určitých úrovniach ktoré si nedokážete mnohí predstaviť či uvedomiť svojimi možnosťami uvažovania, ovplyvňujete iné bytosti, či svety.

0

Nech vaše nohy vás vedú po ceste lásky.
Nech vaše ruky konajú vždy dobro.
A vaše srdce v súcitnej láske pomáha, lieči a uzdravuje ubolené duše i Matku Zem.

0

Pokropte si ruky vodou, nie slzami, pokiaľ nie sú slzami radosti, pretože tak v sebe prebudíte život v kráse a láske.

0

Nech zmierenie je pre vás cestou pochopenia, porozumenia, lásky, mieru, ktorá ho nastolí vo vás i všetkých bytostiach. Nadobudnuté zmierenie si vážte ako svoj život.

0

Milované deti svetla,

Pozdravujem vás v tento deň lásky, síce ako každý deň, ale vždy pre vás iný. Táto inakosť vo vás mnohých vzbudzuje neistoty a strach, pretože nevidíte a neviete čo je ďalej.

0

Milované deti svetla, prichádzam opäť a znovu ku vám, do vašich životov. Do každého rána i do každého dychu svojou Energiou milujúcej láskavosti. Cez ňu sa spájame a stávame sa jedno. Váš dych je nosič svetla do vašich buniek. Čím viac prijímate lásku, svetlo, tým viac rozžiarujete svoje bunky, telo. Preto vedome dýchajte lásku. Vedome nadychujte svetlo, ktorým zároveň ste. Splývajte na vlnách lásky a kúpte sa v jej svetle.

0

Preto sejte radosť, nehu, úctu, pozornosť a vďačnosť, aby ste žali plody lásky.

0

Odkryte závoj tmy a viďte svetlo. Bez tmy by ste ale svetlo neuvideli. Preto nezatracujte nič. Ani tmu v ktorej nevidíte svetlo, ani svetlo v ktorej nevidíte tmu. Všetko je súčasťou celku. A celok tvorí Jednotu. Jednotu bytia v láske. A kto prebýva v láske, láskou sa rozhoduje, láskou aj žije. Preto žite v láske srdca.

0

Vítajte ráno každý deň, lebo nové ráno a nový deň sú symbolom i doslovným významom nového začiatku. Uvedomte si, že každý deň je iný a každý deň môžete začať inak, v inom.

0

Nech porozumenie, pochopenie a láska spája vaše srdcia i duše do jednoty.
Porozumejte hlasu duše i tlkotu srdca.
Porozumejte sami sebe.

0

                                                           

0

Ďakujem vám za vaše svetielka, svetielka lásky ktoré v týchto dňoch vo vašich srdciach ešte viac horia. Je to obraz i metafora slávnostného obdobia ktorým teraz prechádzate.

0