Nové články

V tejto časti nájdete najnovšie vložené články, posolstvá atď. Verím, že sa Vám budú páčiť.

0

Toto je ale aj čas nádeje. Kto uverí, verí a žije život v naplnení, ten „vie“. Cíti, vníma to „iné“. Preto obnovte svoju silu. Zoberte zodpovednosť za seba a za všetko ďakujte. Je to príležitosť na vyrovnanie a zmierenie.

0

Každá udalosť či každá situácia má svoju kladnú – plusovú i zápornú – negatívnu stránku. Tak ako jin a jang. Ide len o mieru, vážnosť či dôležitosť, koľko z ktorej roviny jej prisúdite, či dovolíte jej nechať sa ovplyvniť. A to je vaša zodpovednosť na základe vašej slobodnej vôle, voľby a rozhodnutia.

0

Vzájomnou spolupatričnosťou si môžete pomôcť najrozličnejším spôsobom. Ukážte ako sa dokážete zomknúť a odložiť svoje ego v prospech druhých.

0

                                                                             

0

Viera je sila, ktorá vás poháňa na ceste vpred. Vierou sa obnovuje vo vás proces dôvery. Vďačnosťou posilňujete energiu lásky a tým svetla.

0

Žite v úprimnosti srdca, lebo faloš a pretvárka vám zatemňujú vidieť a žiť pravdu.

0

Prichádza čas príchodu nového svetla do vašich dní, životov.
To svetlo vás bude sprevádzať nielen cez dni slnovratu ktoré sa blížia, ale cez všetky dni cez ktoré si budete vedomí samých seba, svojej lásky a svetla ktorým ste a s ktorým sa spojíte vo svojej podstate.

0

Cez stred ktorý nájdete na tomto mieste i kdekoľvek keď ste vo svojom srdci, hľadajte čo je najdôležitejšie.

0

Vzpriamte sa a zdvihnite hlavu do Ja Som. Buďte pokorní duchom, nie telom, lebo to je falošný prejav, prejav strachu, poroby, podriadenosti. Buďte preto ako sviece so svetlom v srdci, ktoré svietia na cestu sebe i druhým.

0

Rovnocennosť znamená aj neposudzovať, neodsudzovať, nehodnotiť, ale prijímať seba či druhých ako plnohodnotné bytosti, ktoré majú svoju slobodnú vôľu i zodpovednosť.

0

Vráťte milované deti svojmu životu život. Nepremárnite ho tým čo vás od neho odvádza a oddeľuje od vašej cesty duše. Vďačnosťou a chválou nech sú naplnené vaše ústa.

0

Nech krása, poznanie a vnútorná sila vás poháňa, motivuje k tvoreniu, činom, práci vo viere, láske a nádeji.

0

Žite život plný svetla a radosti. Radosť vás posilňuje, obohacuje a dáva silu i nádej.

0

Vy neste svetlo, láskou, ktorá má väčšiu silu ako všetko zlo. Ukotvujte si vo svojom vnútri mier, harmóniu, zmierenie. Len cez takéto kvality dokážete udržať rovnováhu.

0

Hmla, ktorá zahaľuje krajinu je jej ochranou. Aj vás. Je to dych Matky Zeme, ktorá cez vzduch, vodu a oheň-teplo, vytvára opar- hmlu. Je to na uvedomenie si toho čo vidíte a zároveň nevidíte. Čo je vám skryté, aby ste videli či nevideli a odhalili to cez svoje vnútro. Hmla je láskavá. Je v nej pokoj. Je na stíšenie a uvedomenie si seba samého a svojho miesta tu a teraz, v pokore.

0