Články z môjho pera

Do tejto časti vkladám vlastné články, myšlienky, názory. To, o čo sa chcem s Vami podeliť.

0

„Zákon milosti je láska. Ak niečo pre druhých robíme z lásky a súcitu, dávame milosť.“

0

Aký bol rok 2014? V každom prípade veľmi zaujímavý a rýchly.

0

Ako bezpodmienečná Láska sme sem prišli. Preto sme sa narodili. VŠETCI. Ako čistá, nekonečná a bezpodmienečná Láska. Ten pocit si dokážeme udržať, len na veľmi krátky čas. Rýchlo ho strácame a v našich životoch potom nachádzame len krátke okamihy, kedy sa dokážeme do toho stredu bezpodmienečnej Lásky vracať. Keď to chceme zmeniť, treba naše deti vychovať tak, aby sme dokázali v nich nechať otvorené ich srdcia, aby mohli byť v strede bezpodmienečnej Lásky.
Tým že vytvárame krutosť voči sebe, tak ju vytvárane aj voči druhým a voči svetu.

0

Ako sa rozhodujeme? Je vždy správne? Je s ohľadom na seba, druhých, situáciu, Zem, či všeobecné dobro?...

0

Aj pomocou tejto Splnovej mandaly môžete sa prepojiť, spojiť, vnímať a pracovať s energiou luny či už v meditácií, alebo akýmkkoľvek spôsobom ktorý vám vyhovuje.

0

Láska ale nie je potreba. Je to emócia, vnútorný stav bytia.

Láska uzdravuje, odpúšťa, dáva slobodu, nevlastní, nebojuje.

Láska je mier, harmónia, sila, ktorá posúva vpred k sebe samému i druhým, celému svetu.

Lásku žijete, láskou dýchate. Láskou sa prebúdzate i usínate. Lásku dávate i dostávate.

0

Ale čo je najdôležitejšie, bol o veľkej , trvalej a bezpodmienečnej Božej láske ku mne, ktorá ma neustále sprevádzala a dala mi spoznať, zažiť, precítiť to čo je v živote najdôležitejšie.

Je to ako modlitba, ktorú každý deň vysielame a to je jedno ku komu, čím približujeme svojho ducha, dušu, bližšie ku svetlu, láske.

0

Bezpodmienečná láska nie je pocit, ale stav. Stav mysle, srdca, v ktorom prežívame vnútorný mier, pokoj, súcit voči všetkému a všetkým.

V poslednom období som sa zaoberala témou zhovievavosti. Rozmýšľala som, resp. som sa snažila vnútorne precítiť, prečo v dnešnej dobe absentuje táto kvalita emočného chápania. Čo vlastne obsahuje, prečo ju potrebujeme, na čo nám slúži.

Zvláštnym spôsobom ma priťahovala cestička, ktorá mi bola známa i zároveň neznáma. Poddala som sa nutkaniu ísť po nej. Cestou som si všímala rozkvitajúce jarné kvietky, lúče slnka, ktoré ich pohládzali, i vzduch voňajúci po rastúcej tráve. Kráčala som úzkou cestičkou, ktorú lemoval nádherný zelený koberec práve rastúceho medvedieho cesnaku.