Osobné zamyslenie za rokom 2012

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

                                                    

Rok 2012 bol pre mňa prelomový.

Bol o vzostupoch a pádoch,

o úspechoch i veľkej bolesti,

o poznaní a precitnutí z ilúzií,

o strate a získaní nových priateľov i novej svetelnej rodiny,

o pochopení a sebaprijatí i odhalení skrytých tajomstiev,

o koncoch i nových začiatkoch,

o vnútornej premene a precítení rôznych kvalít lásky,

o veľkých duchovných daroch, hlbokom prepojení s Bohom, Máriou Matkou i celou „armádou Svetla“.

Ale čo je najdôležitejšie, bol o veľkej , trvalej a bezpodmienečnej Božej láske ku mne, ktorá  ma neustále sprevádzala a dala mi spoznať, zažiť, precítiť to čo je v živote najdôležitejšie. Navrátila ma k sebe, môjmu srdcu, duši, aby som mohla toto poznanie šíriť a odovzdávať ďalej, pomáhať druhým nachádzať ich vnútorný mier v láske srdca a tak napĺňať zámer môjho života.

S vďakou a láskou prijímam všetko čo bolo, je a bude v tu a teraz.

Milovaní priatelia, prajem Vám krásny, láskyplný a požehnaný rok 2013.

Janka Bálintová

Pre www.svetlozeny.sk napísala Janka Bálintová. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely, pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnymi odkazmi. Ďakujem za pochopenie.