Brána Fialového Plameňa

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Plejádska Vysoká Rada prostredníctvom Anna Merkaba
Nasledujúce 3 dni 11.3.14 – 13.3.14

Vrúcne milované deti PRÍTOMNOSTI, deti svetla, deti lásky, deti vesmírnej nekonečnej bezpodmienečnej lásky.

Tlieskame vám za to že ste nositelia svetla, že prinášate svetlo a pravdu všetkého čo je, svetlo a pravdu vaši ja stvoriteľov, svetlo a pravdu Chi vesmírneho zdroja všetkého čo je. Tlieskame vám a klaniame sa vám v nekonečnej vďake za všetko čo ste pre nás doteraz uskutočnili.
Kráčame s vami noha pri nohe a ruka v ruke, plačeme s vami, smejeme sa s vami a nesieme pochodeň lásky a svetla, porozumenia, odpustenia a úplného odovzdania sa večnému plameňu lásky.
A tak a teda prichádzame a nesmieme správy o novom prebudení, ktoré naozaj nastalo v srdciach tak mnohých a tak z vesmírneho vyhlásenia poznania, z vesmírneho vyhlásenia lásky, z vesmírneho vyhlásenia pravdy prinášame znova fialový plameň.
A tak aby sme vám pomohli pri ďalšom ukotvené krásneho stvorenia vašich vlastných ja, krásneho stvorenia vesmírneho ÓM, tu vás informujeme, že fialový plameň bol skutočne znova vypustený, pre VŠETKÝCH a JEDNÉHO, pre JEDNÉHO a VŠETKÝCH. A tak vás žiadame, aby ste sa zúčastnili na krásnom spletitom svetle, ktoré vstupuje znova do vašej stratosféry, ktoré bude nesmierne zosilnené po trvanie nasledujúcich troch vašich pozemských dní. A tak tí z vás, ktorí si prajete podieľať sa na liečivých energiách, ktoré sa vylievajú dole z vášho slnka a tiež luny, žiadame vás vzývať energie JA SOM Prítomnosti prostredníctvom ôsmej čakry vašej bytosti, transmutujúce všetko čo stojí v ceste uvoľneniu takých energií do GAIE kde všetko čo bolo, všetko čo je a všetko čo bude, bude znova ukotvené a vaše energetické podnebie bude očistené.
A tak prišiel čas znova dýchať s ľahkosťou; dýchať s mierom pretože nasledujúce tri dni ukotvia fialový plameň a očistia znova vaše podnebie.

And as such the time has come for you to once again breathe with ease; breath with peace for the next three days shall anchor the violet flame and cleanse your palate yet again.

Milujeme vás. Sme s vami. Zatiaľ zbohom.

Preklad: SiR @ http://ee.dunres.sk

Poznámka: Ako vzývať Fialový Plameň:

Vzývanie fialového plameňa je veľmi jednoduché. Sú rôzne spôsoby a môžete sa o tom dočítať na mojej stránke https://www.facebook.com/FialovyPlamen Prosím vedzte, že môžete požiadať aby ste boli kúpaní vo fialovom plameni v ktorejkoľvek chvíli avšak počas nasledujúcich 3 dní bude fialový plameň zosilnený pretože Zem sa kúpe v jeho svetle. Toto je dokonalá príležitosť venovať nejaký čas a radovať sa s krásnych energií ktoré čistia a číria cestu pre obrovský rast a zmenu.

Pre vzývanie Fialového Plameňa počas nasledujúcich troch dní sa jednoducho posaďte a požiadajte aby vstúpil do vášho tela. Privolajte kohokoľvek, s kým sa cítite najpríjemnejšie, vašich osobných sprievodcov, zdroj, vyššie ja, archanjelov, majstrov, elohim atď. A jednoducho požiadajte, aby ste boli obalení láskyplnými nežnými energiami, ktoré ku vám prúdia.

prevzaté z: http://www.dunres.sk/projects/_ee/clanky.php?id=7011

Zobraziť galériu?: 
Nie