Brána času sa otvára...

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

                                                           

My, Strážcovia brány Gaia sa vám dnes prihovárame a posielame vám veľa svetla a zároveň symbol „Brány času“. 

Bránou času cez ktorú kto je pripravený,  požiada a prejde, zmení sa jeho vnútorné vnímanie reality času. Je to ako tunel, cez ktorý keď prejdete,  na druhej strane je nový svet.

Zanechávame vám tento symbol, s ktorým pracujte, aby ste ľahšie mohli prejsť za vaše zatiaľ obmedzené vnímanie reality. V tejto časopriestorovej smyčke, alebo tuneli sa vo vašom vedomí  postupne znovupreprogramujú subatomárne čiastočky vašich neurónov, ktoré majú vplyv na vaše fyzično- vnímanie prítomnosti, toho čo si uvedomujete, čo ste ochotní prijať. Cez túto nevedomú zmenu ktorá sa ale udeje vedome na základe vašej slobodnej vôle, máte možnosť touto cestou rýchlejšie prejsť prenastavením a posunom vášho vedomia, ktoré ale prenesiete do vášho života na Zemi. Táto zmena, ktorú vám ponúkame ako dar je darom spojený aj s vašou zodpovednosťou čo urobíte s novým poznaním,  ktoré sa vám otvorí. Uvedomte si to. Všetko konáme v najvyššej láske ku vám milované bytosti, pretože tým sa veľmi zvýšia vaše vibrácie nielen lásky a celého enegetického poľa ktoré vyžarujete, ale pochopíte mnohé súvislosti ktoré súvisia s Gaiou, jej fungovaním, jej bytosťou, jej podstatou a aj to, ako jej pomôcť. Zmení sa váš pohľad na veľa úrovniach chápania života, fungovania systémov. Máte následne voľbu ku komu , čomu a kam sa pridať. 

Stačí ak sa rozhodnete, požiadate a mi vás v najhlbšej láske touto cestou, Bránou času prevedieme a ďalej povedieme. Nebojte sa. Je to pre vás milovaní, pretože ste dospeli až k bodu, kedy je pre tých ktorí sa chcete posunúť o veľký krok dopredu táto možnosť otvorená. Nastal čas. Brána je otvorená.

My, Strážcovia brány Gaia vieme čo to všetko spustí a je to nádherné. Pomôžete tak celému ľudstvu na úrovni kolektívneho nevedomia  a zároveň i Matke Zemi.

Ďakujeme vám za pomoc pri jej liečení i vzostupe. Sme tu pre vás.

Strážcovia brány Gaia.

Prostredníctvom Janky Bálintovej 17.7.2013

foto: symbol "Brána času" - maľba na sklo / Janka Bálintová/

Pre www.svetlozeny.sk  napísala Janka Bálintová. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom.

Zobraziť galériu?: 
Nie