Archanděl Metatron - Proces začleňování nových energií do našeho těla, do naší reality

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

                                                              

Milovaná srdce,

je skutečným potěšením připojit se s vámi znovu, v tuto chvíli. Další skvělou příležitostí, hned za rohem, bude přetrvávající, ve vaší současné realitě, přinášející kousek po kousku vyšší vědomí a jemnější energie, protože blížící se rovnodennost (nyní probíhající v těchto dnech) znamená možnost sloučení se s Kristovým vědomím a zároveň poskytuje aktivaci vyšší frekvence ve vašem světě, vaší reality.
Jako vždy je to pro mě potěšením podělit se o specificích těchto procesů, které vaše uzpůsobení a váš organismus podstupují, protože je naprosto důležité si uvědomit, že tentokrát to není jen nevýznamná malá aktivace, ale zřetelně jasně tato probíhající rovnodennost způsobí nejvíce velkolepé změny ve vašem vnitřním světě a ještě mnohem více.
Máme co do činění s nejhlubšími proměnami, kdy všechno staré, známé, jež bylo součástí vás, tak dlouho, se rozděluje ve vás na nové provedení / vrstvy své bytosti jsou tomu vystaveny a je jim dána možnost hrát v tomto procesu aktivní roli. Tato vyšší provedení vaší bytosti budou hrát důležitou roli pro všechny z vás a budou určujícím faktorem pro sílu rozlišování, pozorování sebe ve vašem dalším vývoji a růstu.
Stále je vaše uzpůsobení (tělo) aktivní, vrstva po vrstvě a během nadcházející rovnodennosti bude konkrétně vaše druhé rafinované procházet velkou změnou a aktivací. Mám na mysli éterické tělo bytí, to se samo o sobě skládá z určitých vrstev, a to čaker. Vaše éterická těla jsou rozdílná, skládají se z různých frekvencí, což znamená, že vše, co bude aktivováno na osobní úrovni, se liší od jednotlivce k jednotlivci.

Krystalické tělo a všechny jeho frekvence se budou muset spojovat s vaším Vyšším Já a osobním Já v této inkarnaci, protože váš fyzický aspekt, to co jste nyní v inkarnaci, také patří k těmto provedením a krystalické tělo zvolilo vzít si jej s sebou do Kristova vědomí ve svém bytí. To vede k tomu, že všechno teď prožívá intenzívní přechod a slučování do určité frekvence světla, které budete ztělesňovat a bude to od tohoto okamžiku.
Vaše provedení (uzpůsobení těla) je velmi poddajné a proměnlivé, usnadňují nejen zkušenosti k odpočinku (relaxaci) na těchto frekvencích vaší bytosti, ale jsou i sloučením těchto subjektů. Tato fáze znamená kouzelný pocit, že se pohybujete na hranici éterického orgasmu, protože éterické tělo je velmi citlivé a snadno interpretuje tyto procesy jako zážitky blaženosti.
Fyzické tělo bude mít na druhou stranu spíše smíšené pocity, v závislosti na stupni citlivosti a přitékajícího světla, právě vstupujícího do tohoto organismu. Jeden člověk například zažije více bolesti, než jiný, přičemž jedna osoba bude moci zažít více světla aktivace v podobě blaženosti než jiná. Samozřejmě i tento proces záleží na mnoha faktorech, jako jsou:

~ jak se člověk dobře vyrovnává
~ jak je člověk dobře uzemněn
~ čistota vědomí a celkový zdravotní stav
~ stav vědomí
~ jeho frekvence / její osobní lehkost
~ pevnost síla srdce /jeho, jejího
~ otevřenost celému procesu
~ jak člověk slepě důvěřuje jiným /či sám sobě v tomto procesu
~ dovednost uvolnit úplnou kontrolu
~ přijetí
~ praxe meditace

Zvláště je důležité být otevřený pro každý aspekt tohoto božského procesu, jakož i vědomí, že je vše v pořádku. Musíte se odevzdat plnému přijetí, aby se proces vyřešil sám, musíte se odvážně spustit, a to zejména vzorců myšlení a mysli, jinak byste mohli bránit toku, který může způsobit nějaké nepohodlí.
Světlo, které je přítomné na Zemi uzemní tyto energie a kdo bude fungovat jako kanál, během tohoto procesu, bude moci očekávat nejintenzívnější energii, aby se přenesla na kolektiv lidstva a matky Země. Oni jsou nositeli nových zdrojů energie, a to je jejich posláním. Pro ně je velmi důležité se otevřít se těmto energiím a přijmout je: je to jejich práce a mají se na toto koncentrovat.
Ti z vás, kteří jsou zde, aby uvolnili cestu, budou tzv. wayshowers (jako umývači, očista) mezi vámi, tito budou s prvními energetickými údery drceni touto řítící se dualitou na padrť. Tito by měli nalézt vnitřní rovnováhu, jinak se může stát pro ně přicházející světlo obtížný úkol. Takže ve zkratce, nejsou kanálem pro tuto energii, ale v některých případech jejím blokováním (z důvodu, že jejich základy obsahuje často velmi proměnlivé energie), jsou však zde, aby uvolnili cestu z této duality).
Vrátní jsou z vás ti, kteří jdou i přes těžké časy, protože se zdržují nejen na těchto frekvencích, ale často je přítomen jejich fyzický aspekt i ve vyšších světech, stejně jako v dualitě současně. Oni cestují sem a tam neustále, ať už vědomě nebo ne, aby zažili vše, co se je na této zemské rovině, tak v rovině posunu energií. Mají dohlížet kde a přes které tyto vyšší frekvence mohou být realizovány, a také pomáhat během procesu Vzestupu dalších lidí na Zemi, kteří procházejí obtížnou transformací.
Představují multidimenzionální aspekty pro příslovce "stonožka" obývající Zemi, pracující na vyšších frekvencích a jsou často velmi vyčerpáni kvůli této multidimenzionální práci. Pro ně je to velmi důležité získat dostatek odpočinku, uzemňovat se a pravidelně meditovat, aby byla zachována konstantní rovnováha a frekv., která usnadní, podpoří jejich práci.
Každý přispívá jednou nebo druhou stranou k procesu vzestupu, ale teď všechno urychlí několik řezů, zintenzivnění všeho a možná to bude poměrně nesnesitelné, pokud nestojíte pevně na vašem místě, nebo pokud jste nedosáhli vnitřní rovnováhy jako důsledku práce s vaším Vyšším Já a Kristova vědomí, kdy vše, co obsahuje jemnější energie, kdy jejich kvality již nemohou s materiálním světem již rezonovat. Tato dualita, tento hmotný svět bude slábnout a bude se spojovat s novými vyššími frekvencemi, poté zruší tuto energii na vyšší frekvenci.
To je důvod, proč je důležité, aby nastal společný růst v tomto procesu a tělo bylo připraveno na sloučení s novou éterickou frekvencí, vaše tělo již nebude brát důraz na materialistické formy, když dorazí na konec této jízdy. Takže být vyvážený a mít vnitřní spojení je velmi důležité pro vás a bude i nadále více a více vpravován do nového krystalického těla a projdete alchymistickým procesem a rozpadem materialistického do více éterické úrovně, což představuje čistou esenci vašeho bytí.
Éterické nemusí vždy znamenat čistou energii, ale také se odkazuje na vnitřní odraz ve vašem prostředí vaší reality. Lidský mozek chce vše vymezit slovy. Nuže k tomuto bude docházet méně a méně, protože budete jen víc a víc konstantním průtokem bytí, bez myšlenek či otázek. Na jeho místo přichází vnitřní poznání, přijetí bytí, a to ve stálém stavu.
To je radosti a blaženosti bez myšlenek, nejsou žádná další slova, tam není více oddělenosti, žádná bolest, žádné další starosti a hlavně žádné další bitvy, žádný hněv a žádná dualita. Blížíte se k masívnímu konečnému závěru a ke konečné změně vašeho fyzického těla, protože to je centrem vašeho vesmíru a vše se odchýlí, od zde a stane se vaší realitou.
Dopřejte si dostatek času pro sebe, mnoho kvalitního v době rovnodennosti! Dozvíte se proč je tak důležité zůstat ve stavu vnitřního klidu, stavu klidu, stavu vnitřní rovnováhy, stavu sebelásky, během tohoto portálu příležitostí, stávající rovnodennosti. To vám pomůže a vaše fyzické tělo se posune ještě více do příštího více éterického stavu bytí.
Uvolněte všechno v příštích týdnech, nastane konfrontace se starými a hluboko ukrytými bolestmi, strachem, rodinnými problémy atak dále… To je dát vám možnost uvolnit to všechno průkazným způsobem a vidět, že je to jen minulost. Pusť všechno vztahující se k minulosti a považuj to především jako starý aspekt vás, které vám již neslouží. Nevěnujte se příliš přemýšlení, ale propusťte minulost jednou provždy a žijte teď! Zaměřte se na teď, zaměřte na to, co chcete, aby se stalo a zaměřte se na to, co chcete změnit. Přijměte příliv energie proudící k vám a užijte si to, aby se stalo odpojení od všeho, co vás připojuje v současné době k bytí, a spojte se se svým Sluncem, s vaší Zemí, s hvězdou rodiny a Mistry.
Nadcházející (probíhající Podzimní rovnodennost) představuje mimořádný portál pro éterické krystalické tělo. Každopádně to přinese obrovský přínos pro vaše sebevědomí, které bude potřebovat pro následující nadcházející portály a příležitosti pro vaši evoluci. Relaxace a uvolnění to je hlavní téma - jít spolu s proudem, že jste. Příchozí energie budou pomáhat mocně v tomto procesu uvolňování, protože v okamžiku, kdy přijdou, to opravdu pro vás není práce, ale pustit se, všeho v té době, takže můžete prožívat teď, nyní v tuto chvíli.

Užijte si proces a neváhejte na mě zavolat o pomoc, moje energie je vždy k dispozici pro všechny z vás.

Já jsem Metatron.

Použité zdroje: http://pleiadedolphininfos.blogspot.cz/2013/09/archangel-metatron-e
Převzato: http://inner-light.ning.com

prevzaté z: http://tredoxe.blog.cz/1310/archandel-metatron-proces-zaclenovani-novych...

Zobraziť galériu?: 
Nie