Výklad anjelských kariet

Anjelsky výklad kariet je forma pomoci riešenia nejakého  problému, otázky, situácie. Pracujem s kartami anjelov, archanjelov, Bohyní  svetla či inými, ktoré sú od svetovo uznávaných ľudí, odborníkov v duchovnej oblasti, terapii , práci s a liečení s anjelmi, ktorí tieto karty pripravili a vydali na základe ich dlhoročných skúseností a praxe. ( Doreen Virtue, PhD., Pamela Matthews, Diana Cooper). Sú to karty so živými energiami, obsahom i odkazom. Aj ich samotné ilustračné obrázky majú veľkú výpovednú hodnotu.

     Tieto karty sú pomocníkmi pri hľadaní odpovedí na naše otázky a dokážu napomôcť k správnemu rozhodnutiu, vhľadom do situácie. Pomáhajú nám spojiť sa s intuíciou, so sebou samým.

     Prostredníctvom sústredenia, napojenia sa na anjelov, ich zavolaním, položením otázky, miešaním kariet, vytiahnutím a ich interpretáciou zdeľujem a odovzdávam osobné informácie ohľadom vašej situácie. Deje sa to aj pomocou vnímaných pocitov, vnútorných hlasov, vízií, myšlienok, ktoré počas výkladu prídu. Výklad môže byť  zameraný na minulosť, prítomnosť, budúcnosť, ročný výklad, či výklad konkrétnej súčasnej situácie, problémov.

     Možnosť výkladu  je osobne, cez telefón, skype.

     Na terapiu sa treba vopred objednať: 0911756324 , svetlozeny@gmail.com , alebo vašu požiadavku vpíšte do kontaktného  formulára.

0