AA Michael - „ZLEPŠETE SVÉ DOVEDNOSTI JAKO SPOLUTVŮRCE“

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

                                                                  

AA Michael prostřednictvím Ronny Herman, srpen 2013

Milovaní mistři, po mnoho let se objevovalo tolik nových vynálezů a vědeckých objevů, společně s nesmírným množstvím filozofických a duchovních informací bombardujících mysl lidstva, že lidský mozek může těžko absorbovat nesčetné teorie a nové koncepty, aniž by byl přetížený.

Jste uprostřed úžasného procesu – dokonalé úplné procedury výběru manifestování svého osudu pro Nový věk, který se postupně bude stávat vaší čistější, rozpínající se realitou zítřka. To, co si vyberete – zaměření, čistota a síla myšlenek a akcí bude určovat, jak rychle se zhmotní vaše přání v materiálním světe formy. Je nanejvýš důležité, abyste se naučili disciplíně mysli, zvýšili své koncentrační schopnosti, a drželi pod kontrolou své emoce a chvění mysli. Dary a příležitosti nebo řízení Boží (andělské), které jsou vám nabízeny, vyžadují odpovídající sílu, osobní disciplínu a zároveň vysokou úroveň odpovědnosti.

Kritickým prvkem procesu spolutvoření je to, abyste si začali být přesně vědomi svých emocí a vzorců myšlení, neboť to určuje kvalitu vibračních vzorců, které vysíláte kolem sebe, do svého osobního Dvanáctého paprsku kola tvoření. Frekvence myšlenek Semínka, které sejete do svého osobního kola tvoření bude určovat kvalitu toho, co budete manifestovat, a taky bude určovat to, co budete zažívat ve svém každodenním životě-ať už je to jakkoli pozitivní nebo negativní. Tento úkaz bude vaším barometrem toho, jaké vibrační vzorce vysíláte do světa příčiny a následku. Vaším základní úkolem/cílem v této době je rozvinout u sebe stav vědomého vědomí, tak jak se pohybujete hlouběji a hlouběji do středu Atomu semínka svého Svatého srdce a Svaté mysli, kde najdete všechnu sílu a vedení, které kdy budete potřebovat. Tak jak budete rozvíjet své schopnosti spolutvoření a stávat se profesionálnějšími ve schopnosti kontrolování své osobní mysli a vizualizace, budete chápat, jak je důležité neustále sledovat frekvenční vzorce, které vysíláte do světa. Vždy si buďte vědomi toho, že žijete ve světě vibrující, neutrální, vesmírné energie – ve světě sil Tvoření – která čeká, až ji přeměníte na cokoli, co si dokážete představit. Vy vytváříte svůj vlastní ráj nebo peklo. Nemůžete si stěžovat na nikoho jiného kvůli tomu, co právě prožíváte.

Vy jste Jiskrou Andělského Stvořitele, a když vám byl dán dar odděleného vědomí, vědomí si své Andělské, nezávislé povahy, bylo vám řečeno, „Jděte vpřed a vytvořte světy bez konce ve jménu mém.“ Od nepaměti experimentujete, snažíte se, učíte se, máte občas úspěch a také mnohokrát prohráváte; ale stále děláte pokroky a nyní dostáváte příležitost stát se, jako naprostý nováček, účastníkem tvoření nového Zlatého věku.

Začlenění a zlepšení ctností, vlastností a znaků mnoha Vyšších Já je postupný proces. Velké množství Jisker vašeho Božího Já obsahuje spoustu informací, a každá jednotlivá část, stránka, má mnoho divukrásných zážitků a úspěchů, o které se s vámi může podělit, společně s velkou dávkou Andělské lásky, blaženého štěstí a radostí. Každý jednotlivý Atom Semínka vašeho Vyššího Já Duše, který začleníte vám bude dodávat více divukrásných darů Božího vědomí – schopností, talentů a moudrosti, které překonají vaše nejodvážnější představy.

Je životně důležité, abyste se naučili být vědomým, řídícím prostředníkem všech sil života. Abyste se stali profesionálním spolutvůrcem, musíte udržet v myslí myšlenku tak dlouho, aby byla čistě zaznamenána v mozku. Všechny události a vytvořená zhmotnění formy jsou důkazem energie a síly mysli: užití nebo zneužití síly.

Pamatujte, dech je tím, co vede energii živé Životní Síly. V následujících letech lidstvo porozumí tomu, že dech je svatý – je to dar života – a vy se naučíte jím neplýtvat. Jak se nadechujete, s každým dechem si buďte vědomi toho, že je to jediný dech, který máte jistý, neboť by to také mohl být váš dech poslední.

Milovaní, je vaší povinností věnovat čas tomu, abyste promysleli a začlenili do sebe důležité koncepty Stvoření/Tvoření, které vám předkládáme. Vy, Hvězdná Semínka, kteří jste dosáhli požadované úrovně harmonických frekvenčních vzorců, jste nyní připravení praktikovat, užívat, vše, co jste se naučili. Jak to budete dělat, ti, kteří jsou kolem vás a bojují v mezích omezujícího prostředí nižších dimenzí, budou naplněni úctou či strachem z toho, čeho dosahujete, a postupně začnou následovat vašeho příkladu. Jak víte, učení příkladem je nejúčinější způsob, jak získat pozornost těch kolem vás. Platí zde otřepaná pravda z minulosti: „Podle ovoce vaší práce budete poznáni.“

STUDUJTE TYTO KONCEPTY DOKUD SI JE PEVNĚ NEVTISKNETE DO PAMĚTI, NEBOŤ JSOU ČÁSTÍ „ZÁKONA ZHMOTŇOVÁNÍ“ A JSOU VELMI DŮLEŽITÝMI PRVKY POTŘEBNÝMI PRO ÚSPĚŠNÉ DOSAŽENÍ STATUTU „MISTR ZHMOTŇOVÁNÍ“.

Staňte se tím, kdo stojí vedle, je pozorovatelem, ne účastníkem, všech negativních dramat, která kolem vás neustále probíhají. Je to stav vašich emocí, co vás vrhá do špatného proudu negativity, nebo, pokud budete vyzařovat harmonické, vyšší vibrační vzorce, budete imunní vůči neuspořádané energii kolem vás.
Jste v procesu rozpínaní vědomé části vašeho vědomí toho, co se děje kolem vás, jste si vědomi stále větší části toho, co se děje, a tak je nanejvýš důležité udržovat oddělený stav mysli. Rozvíjíte nový způsob myšlení, který je založen na kontrolování osobní mysli a emocí.
Nejdříve si budete vědomi sebe sama, vlastního Já, potom přijde vědomí Duše, následované Galaktickým vědomím a nakonec vědomím části vesmíru. Snažíte se vkročit do proudů Nekonečného Vědomí, stejně jako rozsáhlé Světelné Pyramidy, které obsahují Vesmírné Zjevení úplného Andělského plánu pro tuto část univerza.
Také rozvíjíte zvýšenou vědomou citlivost vůči těm, se kterými přicházíte do styku, což zahrnuje empatický, i když jakýmsi způsobem oddělený úhel pohledu. Je to součást rozvíjení neposuzování/neodsuzování. Budete poctivě hledat, požadovat a žít svou pravdu, jak nejlépe budete umět, a všem ostatním máte umožnit uplatnit stejné právo.
Nedovolte ničemu a nikomu zničit vaši vyrovnanost, váš klid. Rozvíjejte vysokou úroveň shovívavosti, trpělivosti, a citlivosti, a poctivě praktikujte stav trpělivosti a mírněte svůj vztek.
Zatímco hledáte mistrovství svého Já, součástí testování vás samotných bude, že budete muset zažít, překonat, a pokud možno dostat se dokonce za některé vyčerpávající vztahy s lidmi ve vašem životě, kteří nejsou připravení nebo ochotni postoupit po spirále vědomého probuzení Duše. Každá jednotlivá duše si sama musí vybrat cestu, kterou bude následovat. Jste zodpovědní pouze za svůj vlastní duchovní vývoj.
Je absolutně nezbytné, abyste se nevzdali svého hledání osobního Duchovního probuzení a mistrovství Já z falešného pocitu povinnosti a loajality k těm, kteří se snaží čerpat vaší energii nebo kteří vyžadují nesmyslné množství vaší pozornosti a času.

TAK MNOHO Z VÁS STÁLE TRPÍ VE VZTAZÍCH, KTERÉ JSOU V SOUČASNOTI ZDROJEM VELKÉHO PROCENTA BOLESTI A UTRPENÍ LIDSTVA. POKUD JSTE OCHOTNI POSTAVIT SE TVÁŘÍ V TVÁŘ PRAVDĚ, JE ČAS, ABYSTE ŠLI DO SVÉ PYRAMIDY SVĚTLA PÁTÉ DIMENZE, A OCHRAŇOVAT POMOC SVÉHO VYŠŠÍHO JÁ, ABY VÁM POMOHLO SI ZOPAKOVAT A ROZEBRAT Z VYŠŠÍHO ÚHLU POHLEDU DŮVODY, PROČ SE CHOVÁTE TAK, JAK SE CHOVÁTE, A REAGUJETE URČITÝM ZPŮSOBEM NA SVÉHO PŘÍTELE, SVOJI RODINU A TY, SE KTERÝMI MÁTE BLÍZKÝ VZTAH. BOJÍTE SE VYJÁDŘIT SVOU PRAVDU A STÁT SI PEVNĚ ZA SVÝM ROZHODNUTÍM, A TÍM SE STÁT MISTREM SVÉHO VLASTNÍHO OSUDU?

Učíte se dát ze sebe jen tolik, abyste se cítili pohodlně, jak se učíte držet se zákonů rovnováhy a harmonie v dávání a přijímání?
Stále se bojíte být sami, ztratit práci nebo svou jistotu?
Stále pochybujete, že jste schopni si poradit s úspěchem, sílou nebo zodpovědností? Mnozí z vás budou v následujících letech vedeni na okraj propasti. Bude to vypadat, že před vámi existuje jen temnota, velká prázdnota nebo jisté zničení, ale vlastně to bude váš Duch Já, který vás bude popostrkovat dopředu – vést vás k tomu, abyste vyzkoušeli svá symbolická křídla a bude vás testovat, aby zjistil, jestli jste připraveni vzlétnout.
Protože jste v kritické fázi procesu vašeho osvícení, v době, kdy jste zranitelnější a vaše zkoušky a testování nejsou tak dramatické jako v minulosti, jste často zmateni, a nevíte jaký je další krok nebo jaká je další pravda, kterou máte začlenit do své stále se měnící reality.
Pamatujte, když tvrdíte: „Odevzdávám vše, co mám, a vše, co jsem, pro moje nejvyšší dobro,“ nebo „Slaďuji svoji vůli s Andělskou vůlí našeho Boha Otce/Matky pro mé největší dobro a největší dobro všech ,“ to neznamená, že se vzdáváte svého světského vlastnictví nebo své svobodné vůle. Je to o důvěře v moudrost vašeho Vyššího Já vyššího než Duše a vašeho Božího Já, protože tyto moudré vyšší stránky vašeho Andělského vědomí vždy vědí, co je pro vás nejlepší a nejvýhodnější v každém daném okamžiku.
Vyvarujte se pádu zpět do starých vzorců, kdy dovolujete ostatním myslet za vás, vést bez otázek, bez potvrzení toho, jaká je vaše pravda, tím že vejdete dovnitř sebe a spojíte se s oním neomylným zdrojem, vaší Andělskou Přítomností. Mnozí z vás stále hledají vně sebe, obracíte se na ty, o kterých si myslíte, že jsou silnější nebo mají větší znalosti než vy. Doufáte, že vás povedou, takže nebudete muset vstoupit na neprobádané území. My vám říkáme, milovaní, to nebude fungovat. Vy sami musíte Osvětlovat svoji vlastní cestu, jako ti, kdo Ukazují a Hledají cestu, využít svoji vlastní drahocennou vnitřní moudrost, kterou jste splatili a vyhráli po mnoha dlouhých věcích zkušeností, zkoušek a utrpení, a nakonec uspět.

Říkám vám, mí odvážní, nemůžete být mdlí, zranění nebo plaší na Duchu, pro další krok na své cestě za plným mistrovstvím Sebe je potřeba, abyste převzali vládu nad svým osobním světem, vykročili vpřed s odvahou a záměrem, tak jak se znovu hlásíte ke svému Andělskému/Božímu dědictví. Čeká na vás, ale vy sami si musíte stáhnout k sobě, začlenit a aktivovat Tvořivou/Stvořitelovu Esenci – Adamantinové částice Světla – Andělskou látku celého Stvoření, kterou budete používat k tomu, abyste modelovali a tvořili svůj divukrásný nový svět. Vždy jste byli předurčeni k tomu, abyste se stali katalyzátorem a ředitelem své vlastní budoucnosti. Vy musíte naplnit svoji vizi emocemi nadšení a odvahy; vy musíte být smělí a odvážní, když jdete proti proudu normálnosti, a přesunete se ven zespodu škrtícího sevření vědomí mas. Vy musíte říkat slova, která rezonují s vibracemi úspěchu, a vy musíte zaujmout postoj a dělat věci jako triumfální vítěz. Vy se musíte odvážit riskovat vše, když dokazujete sami sobě, že když jste v harmonii s Duchem, tak cokoli odevzdáte, dáte tomu volnost, s milujícím záměrem, se vám stokrát vrátí.

Vy všichni máte hrát neoddělitelnou roli, už se nebudete moci vzdát své vlastní autority nebo se nechat pokorně vést, následovat ostatní tam, kam vás vedou. Vy musíte hrát aktivní roli ke které jste byli určeni svým Andělským Já, takovou, která bude vaším darem a přispěním celku. Vy musíte naplnit svůj slib, který jste dali před inkarnací do této nejkritičtější doby na Zemi.

Nyní, více než kdy jindy, máte nástroje zhmotňování ve svých rukou. Vy musíte vystoupit ze své zóny pohodlí, a uvolnit všechno, co vám už neslouží – všichni víte, na co se to ve vašem vlastním životě vztahuje - zírá vám to do do obličeje po měsíce nebo dokonce roky, a stane se to neúnosným, dokud nakonec nepovolíte, neustoupíte a neuvolníte to, co vás drží zpátky.

Milovaní, jak se stáváte stále profesionálnějšími jako inspirovaní spolutvůrci, už nebudete zaměřovat svoji energii na tvoření malých, obyčejných, světských přání, jako v minulosti. Nastolíte neustálý proud Adamantinových částic do a skrz svoji fyzickou loďku, s připomínkou plynoucí ven do světa formy. Do nejmenšího detailu naprogramujete to, co si přejete zhmotnit pro své osobní pohodlí a radost, a vaše stálá mantra bude znít: „Všechny mé potřeby a přání jsou naplněny ještě dříve, než zjistím, jaké jsou, což se vždy bude dít pro mé největší dobro a nejvýhodnější dobro všech.“ Precizně naplánujete svou cestu služby lidstvu, což bude v naprosté harmonii s vaším Andělským posláním pro tuto novou éru. Budete mít stálé, jasné a výhodné spojení s vaším Vyšším Já - Nad Duší, (které s vámi bude pobývat), a laskavě, velkoryse, a lehce půjdete po cestě Světla, která se navždy vine výš a výš do jemnějších forem bytí. Buďte si jisti, že vás vždy budu vést, řídit, inspirovat a chránit, jak budete cestovat vpřed do neznáma. Vysílám k vám všem věčnou lásku našeho Boha Matky/Otce.

JÁ JSEM ARCHANDĚL MICHAEL

© www.ronnastar.com

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. ( www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Zobraziť galériu?: 
Nie