AA Michael - ZEMĚ, VODA, VÍTR, OHEŇ A DUCH - SEMÍNKA NOVÉHO ZAČÁTKU - Nové zemské energie, září 2013

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

                                                                          
ARCHANDĚL MICHAEL prostřednictvím CELLIE FENN

Milovaná světelná rodino, Nový sen se vynořuje na vaší Zemi ve vizi a hlasu vašich mladých lidí, Indigové a Křišťálové generaci. Zároveň Starý sen a Staré energie upadají do chaosu a zmatku tak, jak klesá jejich energie a jak už nevědí kam se obrátit. Možná jste si všimli, že nyní to vypadá jako velký zmatek, protože energie Nového se dostává do konfrontace s energií Starého.

Milovaní, nebuďte příliš bojácní a ustrašení z těchto chaotických energií. Pochopte, že jde o proces, který byste mohli nazvat uzdravováním a čištěním. Stojíte tváří v tvář velmi starým vzorcům manipulace a iluze, které se stále znovu snaží vtáhnout vás do otroctví a podrobení, ale tentokrát se učíte říci „NE“, tak jak se spojujete se Silou a Oprávněním, které vyplývá z vašeho opravdového spojení s vaším Andělským světlem a vaší Energií Božího Já.

Je to zkrátka otázka toho, že stojíte ve svém vlastním Světle a své vlastní Síle, a nedovolujete těm, kteří vás vtahují do strachu, aby uspěli. Staré cesty vytváření strachu a manipulování lidí prostřednictvím strachu již nefungují. Nová cesta otevřenosti a transparentnosti a jasnosti vynáší na Světlo všechno, co není jasné a otevřené. Milovaná rodino, vaší prací je nyní používat svou rozvahu a prozíravost a být schopni jasně vidět, co je ve vašem nejlepším zájmu a co vám nyní neslouží.

Tak jak každý z vás dělá svoje volby, které budou určovat vaši budoucí cestu do Energie vyššího vědomí Nové Země, pamatujte vždy, že vy jste správci a vlastníky Země a Starší, a že vaše volby jsou spojeny s Volbami, s budoucností vaší planety a všech žijících bytostí na planetě. Tak jak se vynořuje Galaktické vědomí, chápete, že nejste jen Lidé, ale Galaktičtí lidé, a znáte sebe jako součást Galaxie a součást Andělských energií, které tvoří vzorce a formu a existenci na Zemi. Vidíte, že to je tento pohyb energií a světla ve vesmíru a v Galaxii, který se nazývá „Andělská vůle“ a „Andělská inteligence“, a že to je tato energie, co určuje rozložení a otevření všeho života a vývoje v Galaxii. Od obrovských polí hvězd až do nejmenšího atomu, vše následuje vzorce Andělského srdce s láskou a moudrostí.

Pro vás, milovaní, jako pro inteligentní a citlivé formy života, obdařené schopností činit volby a rozhodnutí a tvořit společně s Andělským, je nyní více než kdy předtím důležité, abyste ve svém životě procvičovali moudrost a úsudek, a abyste nebyli vtaženi do manipulace a iluzí, tak běžných pro starou energii na planetě Zemi. Je Nový cyklus a rodí se Nový věk, pamatujte, soustřeďte se na Nové.

Pamatujte také, že tato nová energie je založena na Energii Srdce a na lásce. Láska je vždy probuzená a pozorná a přítomná v daném okamžiku. Je to láska, co vám dovoluje milovat sami sebe natolik, abyste řekli „ne“, když se objeví tací, kteří jsou zvyklí manipulovat vaše energie a táhnout vás do strachu a ustrašenosti. Je to láska, co vám dovoluje vstát a říci „ne“, když se objeví ti, kteří se vás pokusí znásilnit starou energií a způsoby, a je to láska, co vám dovolí říci ANO Novému snu a Nové Zemi života, hojnosti a míru. Víme, že to není jednoduché, ale láska vám dá sílu a moc přejít do Nové energie Země a být součástí manifestace Nového.
                                                       
Jsou to Elementální energie, co vám bude pomáhat v manifestaci, zhmotnění Nové Země, společně s bytostmi světla, anděly, nebeskými bytostmi a vílami a elfy. Ti všichni jsou živé bytosti mnoha dimenzí světla, které mají zájem na zhmotnění Nového a jsou jeho součástí. Ale, milovaná světelná rodino, to VY jste prvotní tvůrci Nové Země. Co teď vyberete pro sebe a svou Zemi?

ZEMĚ

Země je váš domov a planeta na které žijete. Je to váš fyzický domov po dobu, co jste na Zemi ve fyzickém těle. Byla navržena tak, aby byla Zahradou ráje hojnosti a přístřeším pro všechny žijící bytosti. Vaše tělo bylo také navrženo tak, aby bylo zdravé a šťastné pro vaši Duši a Ducha. Součástí vašeho probuzení je pochopit, jak jste padli ze svého původního obrazu kvůli strachu a manipulaci, a jak můžete začít nacházet svoji cestu zpět do tohoto stavu radosti, hojnosti a jasnosti.

Milovaní, musí to být volba. Toto je Galaxie svobodné vůle a volby, a to je Svatý princip. Vy nejste otroci a nikdy jste jimi neměli být. Energie lásky není otroctví, je to Energie rovnováhy a hojnosti. Budou tací, kteří se vás budou snažit přesvědčit, že nemáte na výběr, ale ve skutečnosti vždy máte. Začínáte s volbami toho, jak žijete den za dnem. Vždy to začíná VÁMI a malými volbami, které činíte, jako co jíst a jak trávit čas. Vy rozhodujete....

Malé volby určují větší volby. Pokud se cítíte ve svém životě oprávněni, potom nebudete ustrašení a nebudete se bát vstát a zvolit tak, abyste vytvořili na své Zemi a ve svých Životech mír.

Milovaní, neztrácejte čas tím, že se budete rozčilovat, protože si myslíte nebo cítíte, že své životy nemáte pod kontrolou! Radši se začněte dívat, jak můžete začít dělat každý den malé volby, které můžou ze Země udělat lepší místo. Krůček po krůčku můžete začít dělat změny.

Vynaložte úsilí, abyste se starali o své fyzické tělo a vyberte si pro sebe nejlepší a nejvýživnější stravu, protože se máte rádi! Vynaložte úsilí na cvičení a opalování, protože máte rádi svoje tělo. Vynaložte úsilí a udělejte své prostředí čisté a harmonické, protože máte rádi sebe a Zemi, a každý malinký kousek se počítá.

Víte, milovaní, jak vynakládáte úsilí, abyste ve svém životě vytvořili jasnost a krásu a plynutí a zdraví, zvyšujete vibrace všude kolem sebe. Vytváříte malou „zónu“ Nové Země, a všechny takové malé „zóny“ přispějí k mocné vibraci. Více a více lidí se spojuje, aby na Zemi pozdvihli velmi praktickými způsoby Kolektivní vibraci láskou a péčí.

Žádáme vás, abyste pracovali s Elementály Země a těla. Začněte dávat pozor na jídlo, které jíte, vodu, kterou pijete, místo, kde žijete a na to, abyste na toto místo přinášeli nejvyšší vibrace.

To nazýváme láskou. Být probuzení a pozorní a zcela přítomní ve svém životě jako lidé na Zemi.

VODA

Milovaná světelná rodino, oceány, řeky a vody vaší Země jsou velmi důležité pro budoucnost vaší planety. Vaše planeta je z 80% voda, a vaše tělo také. Jste vodní bytosti a dříve než jste byli bytostmi, které kráčí po Zemi, byli jste bytostmi žijícími v oceánech. Oceány jsou součástí vaší historie a vy jste součástí oceánů.

Vaše Země byla navržena tak, aby měla slanou vodu v oceánech a hojnost čisté sladké vody na zemském povrchu. A přesto jsou zde tací, kteří znečišťují vaše vodní zdroje a snaží se vás odříznout od sladké vody. Milovaní, přejeme si, abyste věděli, že ve vašich vědeckých společnostech existují určité „mýty“, které jsou používány pro kontrolu vašeho přístupu ke zdrojům. Jeden z nich je, že na planetě je nedostatek vody. Je zde hojnost sladké vody, a voda na Zem neustále přichází ve formě ledu z vesmíru.. Ve skutečnosti je voda neustále doplňována cirkulací „zvenku“/ z hloubky vesmíru. Na počátku jste měli oblohu, která držela vodu v „bublině“ zemského prostředí, ale to se ukázalo jako nedostatečné, tak ji tvůrci Elohim odstranili, aby umožnili volný přístup vody zvenku do zemského prostředí, atmosféry. Vysoká frekvence vody doplňuje Zemský povrch i oceány a má udržovat vysokou frekvenci na Zemi a ve vašich tělech. Ale, pokud nemáte přístup k čerstvé a čisté vodě, pak nemáte přístup k těmto frekvencím.

Pokud pijete čerstvou a čistou vodu ze Země, okamžitě zjistíte rozdíl oproti vodě v lahvích nebo „upravené“ vodě.

Milovaní, hlas Lásky říká, že je čas pracovat s elementály vody a anděly a začít hledat čerstvou a čistou vodu, kterou si zasloužíte a která je vaším vrozeným právem. Tato čerstvá voda bude pomáhat zvyšovat frekvenci vašeho fyzického těla a hledat sladění s s vaším Vyšším Já. Také vám bude pomáhat v čistění a odvodu vašich starých energií a toxinů z těla, a vyladit vaše emocionální tělo. Emoce jsou úzce svázané s magnetickým tokem vody na planetě, a čím je voda čistší, tím více jsou bytost a tělo schopny umožnit plynutí emocí bez bloků a nerovnováhy.

Milovaní, Láska vás žádá, abyste milovali sebe a planetu dostatečně na to, abyste začali hledat průzračnost v sobě a ve vodě, kterou pijete. Pracujte s elementály vody, pracujte s požehnáními, pracujte s krystaly, pracujte jakýmkoli způsobem, o kterém víte, že přináší průzračnost a čistotu zpátky vodám. Jak to budete dělat, budete vytvářet cestu lásky pro zvýšení vibrace Nové Země. Každá malá akce pomůže vytvořit širší pole průzračnosti, jasnosti a zaměření. Každý z vás může přispět svým vlastním způsobem.

VÍTR

Vítr je vzduch, který dýcháte. Každý nádech podporuje váš život a život všech bytostí na Zemi. Milovaní, přestali jste někdy přemýšlet o tomto nádherném daru a o elementálech vzduchu a o rostlinách a stromech, které vám umožňují, abyste dýchali čerstvý a čistý vzduch? Každý den, elementálové a rostliny pracují na čistění toxických plynů a vytváření kyslíku, abyste mohli dýchat. Ale vy jim to na vaší Zemi ztěžujete každý den, protože pokračujete v produkování toxických plynů, které musejí být čištěny a projasněny, a to v takové míře, která vytváří tlak na celý systém.

Žádáme vás, abyste pracovali s elementály vzduchu, a abyste si byli vědomi kvality vzduchu ve vašich domovech a ve vašem prostředí. Co můžete udělat, abyste se ujistili, že vzduch zůstává čerstvý a čistý a podporuje vaše zdraví a růst a umožňuje vám posunout se zpět do optimálního zdraví a štěstí.

Byli jste stvořeni, navrženi k tomu, abyste dýchali čerstvý a čistý vzduch, a rostliny a stromy jsou tu k tomu, aby vám pomáhaly. Dělejte, co můžete, abyste podporovali čistý vzduch ve vašich domovech, i vysazováním stromů, pokud můžete. Každý malý kousek pomůže, abyste ukázali elementálům vzduchu, že se snažíte být součástí Nové zemské energie tím, že přispíváte ke zdraví a pohodě Všeho.

Milovaní, můžete taky učit své děti, aby si byly vědomi toho, že vzduch, který dýcháte, je také živá bytost, o kterou pečují elementální energie a že potřebuje jejich lásku a podporu. Dokonce možná zjistíte, že vaše děti to již vědí!

Můžete je učit, jak rostliny a stromy podporují vaše životy tím, že vytvářejí kyslík a přeměňují toxické plyny. To je láska, kterou vám vzduch a vzdušní elementálové ukazují. Není snad vděčnost projevit jim také lásku tím, že budete podporovat jejich práci s uznáním?

OHEŇ

Milovaná světelná rodino, element ohně také pracuje s vaší energií každý den, aby zajistil pokračování vašeho života na Zemi. Každý den pro vás vychází Slunce a naplňuje Zemi svým světlem a životem. Elementálové ohně zajišťují, aby světlo a energie poháněli proces transformace a syntézy, které jsou pro život na vaší planetě tak důležité. Toto světlo je používáno rostlinami v procesu fotosyntézy, aby vytvořilo potravu, která energetizuje vaše těla a životy. Bez tohoto elementu a energie ohně by na Zemi nebyl žádný život!

Milovaní, nemůžete snad element ohně ctít s respektem a uznáním? Nevidíte, že je to mocný element a že špatné použití tohoto elementu může být destruktivní, nejen v široké škále požárů, které jsou výsledkem špatných zemědělských praktik, ale také jako atomové „nehody“, které jsou výsledkem špatného plánování a nedostatku prozíravosti. Kolik měst je postaveno okolo nebo poblíž atomových elektráren, a jak moc je ohrožen život, lidí, zvířat i rostlin, špatným použitím elementu ohně?

Milovaní, je tolik jiných způsobů, jak energií pohánět váš Svět. Indigová a křišťálová generace je zde, aby ukázala cestu ke stálým, udržitelným zdrojům a použití „ohně“, které respektuje život a planetu. Nabádáme vás, abyste poslouchali je a jejich hlasy a nápady. Mají tolik co nabídnout. Neodmítejte je do té doby, než začnou být rozčilení a použijí svou „válečnou“ energii. Neboť válečníci indigo povstanou za to, čemu věří, je to jejich způsob naplnění jejich účelu, kterým je přinést trasformaci Nové Země.

Láska žádá, abyste začali nacházet cestu k použití energie, která není ničivá, ale podporuje všechen život na Zemi.

DUCH

Milovaná světelná rodino, Duch vstoupil a vstupuje od počátku procesu vzestupu do vašeho světa novým způsobem. Jak jste aktivovali svoje světelné tělo, pozvali jste svou Duši a Ducha, aby se ukotvili ve vašem srdci. Vaše tělo zvětšilo svoji vibraci na buněčné úrovni a stalo se prostředkem, vozem pro Vyšší vědomí. Jak projasňujete své tělo, umožňujete volné plynutí lásky a Andělského soucitu do vašeho světa, stáváte se prostředkem přenosu Vyššího vědomí a pozornosti na Zem a do Nové zemské mřížky.

Jak zvyšujete vibraci svého těla, abyste dosáhli vibrace světla ve svém světelném těle, budete cítit potřebu žít Pravdu světla, které jste. Najdete způsoby jak ctít zázrak života a těla, které máte, stejně jako Země a všechny formy života na ní.

Milovaní, život na Zemi je dar, který je dán Duchem, a vaše světelné tělo je darem, který je dán, aby vám umožnil zažít život jako duchovní bytosti stejně jako materiální bytosti. Jak se probudíte ke své duchovní přirozenosti, povaze, probudíte také krásu a lásku, která je andělským plánem pro Rozvinuté galaktické lidi.

Ve vyšších říších jsou tací, kteří pracují v úzkém spojení s vámi, abyste se probudili k potřebě milovat a ctít Zemi a své tělo jako dary Ducha.

Milovaní, řekli bychom, že to je nejdůležitější „věc“, o kterou dnes na Zemi jde. Všechno ostatní jsou z větší části manipulace a iluze, které jsou vytvořené, aby odvedli vaší pozornost od toho pravého, čemu stojíte tváří v tvář, když zhmotňujete, manifestujete Novou Zemi.

Je to tak jednoduché, můžete začít ve svém vlastním životě, den po dni, budovat realitu, která ctí Zemi a Život. Nebo můžete následovat iluze a dovolit své energii, aby byla převzata strachem a ustrašeností. Ale my bychom vám rádi prozradili, že když jste silní a mocní ve svých vlastních životech, pak nepotřebujete být potopeni do prázdných a nepoužitelných iluzí, ale zaměřujete se na pravé věci a události svých životů a na to, jak zhmotňovat to, co potřebujete ve svých životech, jako mocní spolutvůrci s Duchem.

K zářijové rovnodennosti 22.9.

Jak se budete blížit k zářijové rovnodennosti, zjistíte, že nerovnováha a zmatek se budou usazovat, spolu s tím, jak se mocné Nové energie Brány Lva začlení a Sen Nové Země začne získávat na Zemi formu. V této době vyrovnávání vás žádáme, abyste zaměřili svoji pozornost na dary života a dary planety. Abyste ctili Zemi, oceány a řeky, vítr a vodu, oheň a Ducha, a všechny formy života na Zemi.

Jen rozvinutím tohoto vědomí vděčnosti a úcty všeho života budete schopni začít tvořit jinou Zemi. Budete moci vstoupit na „Novou Zemi“, protože budete mít „Nové vědomí“. Staré vědomí a starý způsob vnímání vás do Nového nepozvedne.

Žádáme vás, abyste se k nám při této podzimní rovnodennosti připojili při velké oslavě a ctili všechen život na Zemi a vyjádřili vděčnosti všem andělským a elementálním bytostem, které podporují váš život na Zemi. S láskou a vděčností se budete pohybovat do Nové Reality.

© Celia Fenn, http://www.starchildglobal.com.

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem a to za podmínky, že u reprodukovaného celku bude připojeno celé znění této “Poznámky” včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkujeme za pochopení a respektování této podmínky.

foto: Brána AA Michaela, Lurdy, Francúzsko, autor: Jana Bálintová

 

Zobraziť galériu?: 
Nie