AA Michael - „LÁSKA JE PŘIROZENÝ STAV BYTÍ“

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

                                                    
AA Michael Prostřednictvím Ronny Herman, říjen 2013

Milovaní mistři, nikdy nezapomeňte: Láska je přirozený stav bytí. Láska je vrozená podmínka podporující život. Jakmile je láska zářící silou ve vašem životě, strach mizí. Strach je tvořen nedostatkem lásky. Strach je stav mysli tvořený vstoupením do nižších frekvencí vibrací pokroucených myšlenkových forem. Když se obrátíte dovnitř a vstoupíte do studny-pramene lásky uvnitř vašeho Svatého Srdce, nejdříve se rozšíří po vaší Vnitřní Bytosti; zbytek pak září ven do vašeho světa. Výsledkem toho začnete vidět očima, které vše filtrují přes láskyplnou energii, která změní to, jak vidíte lidi ve svém životě – také ovlivní to, jak si poradíte s každodenními výzvami a příležitostmi – pokrývka láskyplné energie dělá zázraky.

Abyste se stali mistry Já, musíte se snažit propojit pravou a levou hemisféru svého mozku, abyste mohli získat přístup ke Svaté Mysli. Je také důležité, abyste propojili mužské/ženské prvky a dary šablony dokonalého Adama a Evy Kadmona své vesmírné NadDuše – Já (ADAM=ATOM*EVA=EVOLUCE).

Prosím, sedněte si na několik okamžiků tiše a obraťte se dovnitř a zaměřte se na své Centrum Svatého Srdce. Prociťujte rozpínání svého Centra Solární síly, zatímco se noříte hlouběji a hlouběji do komnaty svého Svatého Srdce. Ciťte všeobjímající lásku, která pomalu září vaším tělem, protože nyní jste spojeni s Boží buňkou Diamantového Jádra, která obsahuje vzácné Seminko Atomu vaší Andělské Esence. Zde je nevyčerpatelný zdroj Adamantinových částic čekající na to, až ho aktivujete svým milujícím záměrem. Je to hmatatelný zážitek, milovaní. Je to opravdové, a je to nejkrásnější a nejzářivější pocit, zázrak, který kdy zažijete v pozemské loďce, neboť vstoupíte do čisté láskyplné Esence vašeho Boha Matky/Otce.

Vaše tělo založené na uhlíku se postupně vrací do formy, která má základ v silikonu/křišťálu vašeho Světelného Těla. Na té či oné úrovni se všechny lidské bytosti snaží o osobnost naplněnou Duší a jednotu s Já Duše a NadDuše – s Vyšším Já. Ať už si toho jsou vědomi nebo ne, Semínko Atomu paměti je uloženo hluboko uvnitř Diamantového Jádra Boží Buňky každé Duše na Zemi – je to vnitřní přání hledat a dosáhnout vesmírného naladění. Vaše osobní Pyramida Světla páté dimenze je vaší nebeskou svatyní, kde budete postupně začínat propojovat a začleňovat do sebe vibrace, znaky a kvality vyšší čtvrté dimenze a nakonec vstupní úrovně páté dimenze. V těchto vyšších říších bytí jsou pod-dimenze Světla, Svatého ohně, zvuku a barvy.

SLUNEČNÍ OHEŇ: Nic nemůže uniknout záři a magnetickému vlivu vzácného Světla Stvořitele, které nyní proniká naším Pod-vesmírem, galaxií, sluneční soustavou, Zemí a lidstvem. Vesmírné paprsky Světla Stvořitele pozvednou vědomí a urychlí vaše naladění na vyšší moudrost Vesmírné Mysli, čímž zažehnou klíče a kódy vzestupu. Světlo nejvyššího stvořitele a Lom Paprsků obsahujících různé znaky, kvality a dary vědomí Stvořitele jsou PAPRSKY vyzařované ven do vesmíru velkými Anděly prostřednictvím mocných vesmírných proudů. Tyto proudy se nazývají Řeka života. Je důležité, abyste chápali, že existují PAPRSKY STVOŘITELE a BOŽÍ PAPRSKY. Existuje říše Zlaté galaxie, která vládne každému světu Pod-vesmíru. Dvě velké Bytosti se stanou Nejvyšší Nadduší Pod-vesmíru – oním Bohem Otcem/Matkou – který sídlí ve Velkém Centrálním Slunci Pod-vesmíru.

Během tohoto období úžasných transformačních změn jsou Paprsky Stvořitele, obsahující mocné proudy Adělského Vědomí, radostně vyzářeny do Velkého Centrálního Slunce každého vesmíru. Tyto paprsky vyšších vibrací Světla Stvořitele jsou pak posílány do sluncí, která Ozařují Světlem každý jednotlivý Pod-vesmír. Z Jádra Svatého Srdce našeho Boha Otce/Matky, nově naplněném těmito vesmírnými Paprsky, jsou pak tyto Paprsky, které obsahují Andělský plán pro tento Pod-vesmír, vyzařovány ven do každé další galaxie. Tyto mocné nové Paprsky pak procházejí centrálním sluncem každé sluneční soustavy, sluncem každé planety, a nakonec září k lidstvu na planetě Zemi.

Mnozí z vás se cítí zahlceni a nechápou, co mají všechny tyto složité informace společného s vaší osobností. Ujišťujeme vás, milovaní, že každý z vás je ovlivňován energií vyšších vibrací, ať už tomu věříte nebo ne. Lidstvo je uprostřed obrovské evoluční změny, jejíž součástí je mnoho zkoušek a výzev, stejně jako divukrásných příležitostí. Učíte se používat svoje dary a schopnosti, které po staletí a staletí ležely spící. Jak se pohybujete do říší osvícené pravdy, nejste posuzování podle svých výsledků a úrovně autentičnosti, ale jen podle svého záměru.

Každý, kdo channeluje nebo přináší informace, najde vhledy, nástroje a metody pro úroveň znalostí, které předává - a hodně z nich nebylo předtím k dispozici. Tyto informace budete potřebovat, abyste prošli spirálu vzestupu. Někdy předají nevinnost Ducha, jemnou milující povahu, která souzní s bezpodmínečnou láskou, jako zářivým příkladem pravého mistra. Jiní mohou učit rozlišování, pravděpodobně prostřednictvím bolestivých zážitků, abyste přišli na to, že už nemůžete dávat svou pravdu nebo sílu jiným.

Je čas, kdy stále více z vás, kteří jste projasnili některé z pokroucenin na Cestě Světla táhnoucí se z vaší Korunní čakry k vaší Andělské přítomnosti/ JÁ JSEM/Božího Já, začíná rozvíjet své telepatické schopnosti. Vaše intuice a inspirované myšlenky se zvětšují, protože nyní nasloucháte šepotu své Duše Já. Je to divukrásná příležitost, kdy jste připraveni a schopni znovu se spojit s mnoha stránkami svého Andělského Já.

Za poledních 30 let, nebo tak nějak, bylo popostrčeno na veřejnost velké množství různých milujících a obětavých lidí předávajících vzkazy a učitelů, aby vám poskytli přístup k množství rozličných nových informací, které se začaly objevovat, když byl ze Země sňat éterický závoj či karanténa, ve které Země byla. Nicméně s velkým množstvím informací, z nichž většina byla/je v souladu s koncepty a učeními o Hierarchii a Bytostech Světla, zde byly/jsou stále informace, které jsou podány ve formách myšlení filtrovaných systémem víry a reality toho, kdo vzkaz předává – informace, které jsou navzájem v rozporu a jsou matoucí – některé částečně pravdivé, mnohé zastiňující pravdu a dokonce i zdeformované omyly vyňaté z mýtů všeobecného vědomí. Před dlouhou dobou jsme vás varovali: „Vždy zpracujte nové učení svým Svatým Srdcem/Myslí, než ho přijmete jako svou pravdu.“ Kritičnost, bystrost/rozeznávání jsou součástí mistrovství Já.

Co se teď ději těm na čele, těm, kteří ukazují cestu, je tohle: Prošli jste procesem uvolňování všeho, o čem si myslíte, že to bylo důležité pro realitu třetí dimenze, vzdali jste se svých nefunkčních vztahů a toho, co není nanejvýš důležité vlastnit. Vaše vnímání toho, co a kdo jste pokročilo a neuvěřitelně se rozvinulo během toho, jak se posunujete do harmonie a sladění se svým Vyšším Já – postupně máte přístup k jemnější, čistší energii, vyšším vibracím, novým informacím a větší moudrosti. Výsledkem toho se cítíte ve své realitě čtvrté dimenze pohodlněji, tak jak se propracováváte všemi negativními emocionálními energiemi, které vybublávají z hloubky vaší podvědomé mysli, pronikají jako smetí ven a mění zastaralé vnímání. Pulzující, transformující, přeměňující Světelné vibrace mají odezvu také dokonce i v hloubkách buněčné struktury a začínají prolamovat a uvolňovat všechny myšlenkové formy strachu a omezení, které se nahromadily za celé věky – vynášejí je nahoru, ven, aby byly propuštěny a nahrazeny látkou Andělského Světla.

Mnozí z vás si nesou starodávné, bolestné vzpomínky na zradu a opuštění toho, jak jste byli nakonec chyceni v pasti fyzického těla a nemohli jste se již podle libosti, své vůle, stáhnout zpět. Zapomněli jste, že to byla vaše smlouva zaměřit se na toto tělo a začlenit Ducha do fyzického těla – stát se rozvinutou částí své Andělské Přítomnosti ve zhmotňování, rozvíjení a zdokonalování života ve hmotě – prostřednictvím mentálního, emocionálního, astrálního těla/těla přání prostřednictvím daru svobodné vůle. V tomto místě experiment selhal, a vznikl vztah láska/nenávist k fyzické loďce a trval a narůstal po věky. Podívejte se kolem sebe na lidstvo. Jak hluboko jste klesli od dokonalých, mocných loděk, ve kterých jste se původně vtělili na planetu Zemi – toho nádherného vzhledu, velkolepé, složité struktury, kterou jste původně obývali.

Byli zde ti z vás, kteří byli velkými vůdci, měli moc a autoritu po mnoho minulých životů. Před touto inkarnací jste přísahali, ještě jednou, že přijmete výzvu a tentokrát uspějete. Vidíte, co nastalo jako důsledek špatného použití darů. Kde jsou ti, kdo mají nyní moc, ti přirození vůdci, kteří, jak se zdá, vždycky jsou vpředu, aby řídili a ovlivňovali lidstvo, kteří mají v úmyslu probudit a uskutečnit ten velký dar, který jim byl dán? Musejí si uvědomit, že tyto dary jim budou odebrány, a nakonec se obrátí proti nim, pokud nepřevezmou odpovědnost za velkou poctu, která jim byla poskytnuta, a nezačnou používat své schopnosti správně ve prospěch všech.

Mnozí z vás máte potenciální talent stát se profesionálními léčiteli a ošetřujícími – nejčestnější způsob, jak sloužit lidstvu. Mnozí z vás používají tyto dary tak, jak se má, ale mnozí využívají výhodu mas a zneužili své znalosti a schopnosti k ovládání lidstva a nahromadění velkého bohatství. A existuje mylný koncept, že být služebníkem nebo opatrovníkem lidstva není úkol, který má nějakou cenu nebo stojí za nějaké úsilí, mnozí jsou ponižováni a využíváni, považováni za „něco méně“ nebo ne tak důležití jako ti, kteří plní jiné povinnosti nebo dělají jiná povolání. Nedělejte chybu, tyto milované, nesobecké Duše jsou součástí blahobytu lidstva a jsou také Andělskými vyslanci Stvořitele.

Ti z vás, kteří přišli s všeobjímající láskou, kterou cítí ke Stvořiteli a nádherné planetě, cítí velkou zodpovědnost za Zemi. Vždy jste věděli (dokonce ještě předtím, než bylo populární věřit tomuto konceptu nebo jej přijmout), že Země je živá dýchající bytost. Cítíte velkou spřízněnost s přírodou a divukrásnou různorodostí a velkolepostí rostlin a zvířat, kterou Matka Země nabízí lidstvu jako dar. Mnozí z vás cítí hlubokou osobní bolest, skoro zneužití své vlastní Bytosti, za špatné použití, nerespektování a sobecké ničení, které lidstvo provedlo tomuto kdysi dokonalému, ryzímu ráji. Vy jste ti, kteří se cítíte nejvíce v klidu v horách, v přírodě nebo když sedíte na pobřeží a díváte se na div vln, jak se tříští na svých hřebenech, pulzují a plynou, a snaží se ukonejšit vaší churavou planetu.

Vysílejte svou láskyplnou energii, drazí – musíte cítit skrz naskrz svou bytostí nával energie, jak do sebe vstřebáváte nejvyšší možné frekvence, a pak vysíláte tuto léčivou energii dolů do Země. Když projasňujete a léčíte Zemskou energetickou síť, představujte si, jak vámi proudí ono léčivé, proměňující Světlo. To je váš úkol, vaše mise, vaše část Andělského plánu. Vy víte, kdo jste. Poznáte, že je to váš úkol podle radosti, pokoje a vyrovnanosti a pocitu míru, který ucítíte, když dovolíte, abyste byli nástrojem léčení pro Matku Zemi.

Někteří z vás máte myšlenky, které ničí spojení a vůbec jsou rušivé, a sníte živě a velmi detailně. Říkáme vám, že začínáte mít přístup k některým ze svých paralelních životů, některého z vašich Vyšších Já, Jisker Světla, které zažívají zkušenost jiných dimenzí. Mnozí z vás, o kterých lze říci, že jsou „na rychlé cestě osvícení“, jste v procesu, kdy začleňujete do sebe víc a víc zlomků svého Vyššího Já, a výsledkem toho můžete zažívat mnoho matoucích nebo rozporuplných informací. Někdy můžete zažít velmi pokroucené informace a myšlenkové formy, které nevypadají, že by patřily vám, a jindy možná máte divukrásné vhledy a významné nové koncepty. Dovolte těmto novým konceptům, aby byly pomalu filtrovány do vašeho vědomí, a pokud rezonují ve vašem Svatém Srdci a Mysli jako pravda, je vhodné je začlenit do sebe a tyto nové znalosti využít. Ovšem právě jako v případě pocitů a myšlenek, které jsou založené na strachu nebo nějakém druhu negativity, a vycházejí z nitra vaší Bytosti, vnímejte, jak se ve vás všechny neláskyplné a neradostné myšlenkové formy okamžitě přeměňují v čisté Božské Světlo, a nechte je odplynout.

Mí odvážní válečníci, neztrácejte odvahu. Nyní je čas vytáhnout dar Prvního Paprsku Andělské Vůle/Moci. Jste zkoušeni a testováni, jestli se umíte postavit a porazit své největší strachy a jestli jste schopni a chcete přijmout celý rozsah Stvořitelova Světla, které je vám nabízeno. Děláte velký pokrok. Stíny a temná zákoutí Země a lidské mysli všeobecně již dlouho nevydrží záření Světla Stvořitele. Držte se pevně své vize. Mějte odvahu a dodávejte ji ostatním během toho, jak pochodujete směle do Světla budoucího světa. Stojíme při vás a objímáme vás v auře Boží lásky.

JÁ JSEM ARCHANDĚL MICHAEL

www.ronnastar.com

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Zobraziť galériu?: 
Nie