14 Božích zákonov, dosky majstra TOVTH-a pre celé ľudstvo a bielu rasu

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

                                                               

 

V dávnych časoch, keď sme boli dokonalí a ľudstvo bolo v jednote, na stretnutí s majstrom TOVTH-om obdržali 4 rasy – biela, červená, čierna a žltá tieto dosky. Týchto 14 Božích zákonov:

 

1.    Až všetky rasy pochopia, že je jediný Boh, Boh Otec, Boh Stvoriteľ, tak nastane zjednotenie rás a pokoj na                Zemi.

2.  Rešpektujte a dodržiavajte Zákon lásky a naučte sa ho chápať a ctiť.

3.  Nezabúdajte na to, že v prvom rade ste ľudia. Keď si to celý svet uvedomí, doba sa posunie a čas sa zrýchli.

4.  Dodržujte zákony Pravdy a poriadku na Zemi a potom čakajte zmeny.

5.  Všetci ste si rovní, niet medzi vami rozdielu. Ak to pochopíte, nastane rovnosť medzi celým svetom.

6.  Ovládajte svojho nepriateľa – strach, všetky neskrotné pudy, vášne, neresti, zlosť, chamtivosť, pýchu.

7.  Naučte sa pracovať s hmotou a všetkými hmotnými vecami, aby ste vždy nad hmotou vedeli zvíťaziť.

      Vaše činy zaznamenávam a zúčtovanie prichádza.

8.  Rodina je základ celej spoločnosti. Muž, žena a deti. Dodržujte manželskú vernosť.

9.  Nikdy nesiahnite na život človeka. Nepretrhnite jeho striebornú niť a preto – vážte si život.

10. Svoju Zem chráňte. Uvedomte si, čo všetko vám dáva, že je to dar pre vás. Voda, plody Zeme, rastliny,                     stromy, zvieratá. Neubližujte im, lebo tým budete narúšať rovnováhu Zeme,  flóru i faunu.

11. Rešpektujte slobodnú vôľu človeka.

12. Sloboda – žite slobodne a neubližujte slabším.

13. Každý človek podľa Božích zákonov je váš brat a sestra. Rozdeľte sa so všetkým čo máte a čoho máte                       prebytok, dajte tým, čo majú menej ako vy.

14. Starajte sa o zvieratá, vtákov, nasýťte ich keď príde zimné obdobie. Nelovte  pre svoje potešenie,                               nezabíjajte. Stratíte tým cit a zmysly vám otupia.

 

Čas plynul a biela rasa takmer zničila červenú rasu, zotročila čiernu rasu a neprijala žltú rasu...

Dnes prišiel čas, rok pána 2013, aby sa tieto dosky spojili a ľudstvo sa duchovne prebudilo a obrodilo.

Prišiel ten čas. Čítajte pozorne, čítajte srdcom a s Láskou v srdci.

A riaďte sa nimi! Pretože uzdravenie prichádza cez pochopenie a LÁSKU. Rešpektovaním seba, iných a života.

 

To všetko prinášam vám JA, TOVTH, majster slova a zvuku, pán karmy.

 

S dovolením, súhlasom a vďakou prostredníctvom  www.svetlozeny.sk uverejňuje  Janka Bálintová. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom.

                                                           

 

Zobraziť galériu?: 
Nie